RPH ABM Peralihan minggu ke 39

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu [minggu ke 39]

Peralihan [23/9/13-Isnin]

Tajuk;Markah Peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –I .menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada

peratus.

iii.menyatakan markah peperiksaan dalam peratus.

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-latihan mengira markah peperiksaan dalam peratus.

-menganalisis keputusan peperiksaan murid.

BBM

-keputusan peperiksaan ujian kelas PP1

Nilai Murni

-sikap cermat

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan kiraan peratus dengan betul dengan bimbingan guru.

 

Tingkatan

Peralihan[ABM]

Tarikh

24/9/2013[Selasa]

Tajuk

Markah Peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Aras 2- i.menerangkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan

Kepada peratus.

ii.menerangkan keputusan peperiksaan berdasarkan peratus.

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-menganalisis keputusan peperiksaan murid;jumlah markah dalam peratus,peratus lulus dan peratus gagal.

BBM

-keputusan peperiksaan murid.

Nilai Murni

-sikap berjimat-cermat

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan yang ditugaskan dengan betul.

   

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/9/2013[Rabu]

Tajuk

Markah Peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Aras 3- i.menjelaskan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada

Peratus.

ii.menjelaskan keputusan peperiksaan.

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-menyelesaikan masalah yang melibatkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus.

BBM

-jadual peperiksaan

Nilai Murni

-sikap kerja sama

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat tugasan dengan baik dan pandai membuat penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

26/9/2013[Khamis]

Tajuk

Ulang kaji bab 31 hingga 34

Hasil Pembelajaran

-lampiran kerja

Pendekatan

-tunjuk cara/bimbingan

Aktiviti

-membuat latihan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap bertanggungjawab

Ilmu

-sains,Geo,Sej.Matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

27/9/2013[Jumaat]

Tajuk

-Ulang kaji/latihan lanjutan [Markah ujian ]

Hasil Pembelajaran

-aras 1 ,aras 2 dan aras 3

Pendekatan

-tunjuk cara/bimbingan

Aktiviti

-membuat latihan pengukuhan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap rajin

Ilmu

-sains,geo,sej .matematik

Refleksi

-pelajar membuat pembetulan kertas ujian dendan baik.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: