RPH GEO Ting.1 minggu 1 hingga 5

MINGGU 1-RPH-GEO Tingkatan 1-Orentasi dan pembahagian buku teks

MINGGU 2 RPH GEOGRAFI [1C dan 1E ]

Mata Pelajaran

Geografi       [Set 1]

Tingkatan

1C dan 1E

Tarikh

6/1/14[Isnin] dan 8/1/14[Rabu]

Tajuk

Tema:Kemahiran Geografi

1.1-Pengenalan kedudukan

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan

              Koordinat mudah seperti lajur dan baris.

Pendekatan

-tunjuk cara,bercerita

Aktiviti

-mengisikan tempat kosong dalam rajah yang disediakan .

-kuiz umum mengenai pengenalan  Geografi secara menyeluruh.

-melakar pelan kedudukan pelajar dalam bilik kelas.

BBM

Buku teks,buku rujukan

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Kbkk

-mengaitkan dan mengecam

Refleksi

Pelajar dapat menjawab 5 soalan mudah berkaitan dengan kedudukan

Sesuatu tempat berdasarkan kedudukan relatif.

 

Mata Pelajaran

Geografi  [Set 2 ]

Tingkatan

1C dan 1E

Tarikh

9/1/14 [Khamis] dan 10/1/14 [Jumaat]

Tajuk

1.2-Kedudukan Relatif

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat.

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

-menerangkan cara menyatakan kedudukan relative sesuatu tempat berdasarkan rajah yang disediakan.

-pelajar membuat latihan pengukuhan yang berkaitan dengan tajuk yang dipelajari.

BBM

Rajah

Nilai Murni

Sikap rajin

Kbkk

Mengenal,mengecam

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan-soalan mudah berkaitan dengan tajuk .

 

MINGGU KE 3

Mata Pelajaran

Geografi [Set 1 ]

Tingkatan

1C dan 1E

Tarikh

13/1/14[Isnin] dan 15/1/14[Rabu]

Tajuk

1.3-Koordinat

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan  

                 Koordinat mudah.

             ii.memberi contoh kedudukan  pelajar dalam kelas mengikut lajur

                dan baris.

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

-menunjuk cara menyatakan kedudukan pelajar dalam kelas mengikut

Lajur dan baris.

-membaca dan memahami rajah di dalam buku teks yang berkaitan dengan lajur dan baris.

-membuat latihan di dalam buku teks yang berkaitan dengan tajuk.

BBM

Rajah

Nilai Murni

Berusaha dan berdikari

Kbkk

Mengaitkan dan mengecam

Refleksi

Pelajar dapat memahami konsep koordinat berdasarkan lajur dan baris.

 

Mata Pelajaran

Geografi  [set 2 ]

Tingkatan

1C dan 1E

Tarikh

16/1/14 [Khamis] dan 17/1/14 [Jumaat]

Tajuk

1.3 Koordinat

Hasil Pembelajaran

Aras 2.i –Melukis pelan kedudukan pelajar dalam kelas mengikut lajur dan

                 baris.

            ii.membezakan kedudukan relative dan koordinat.

Pendekatan

Tunjuk cara,perbincangan

Aktiviti

-melukis pelan kedudukan pelajar di dalam  kelas dan menulis nama mereka

 Di dalam lajur dan baris yang betul.

-menjawab 10 soalan berkaitan dengan koordinat mudah berdasarkan pelan tempat duduk pelajar di dalam kelas.

BBM

-carta/pelan tempat duduk pelajar di dalam kelas.

Nilai Murni

-sikap rajin dan ingin berusaha

Kbkk

-mengecam,mengait

Refleksi

-pelajar dapat memahami konsep koordinat berdasarkan lajur dan baris.

   MINGGU KE 4

Mata Pelajaran

Geografi   [Set 1]

Tingkatan

1C dan 1E

Tarikh

20/1/14 [Isnin] dan 22/1/14[Rabu]

Tajuk

Arah- i.Arah

            ii.Arah mata angin kompas  

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.menyatakan cara menentukan arah.

             ii.menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin.

Pendekatan

Perbincangan dan soal jawab

Aktiviti

-bercerita tentang cara menentukan arah berpandukan kedudukan

 Matahari dan bintang.

-menunjukan cara menyatakan  arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas.

-melengkapkan rajah arah mata angin.

BBM

Carta,rajah dan gambar.

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Kbkk

-mengecam,mengait

Refleksi

Pelajar dapat memahami arah mata angin utama dan mata angin perantaraan.

 

Mata Pelajaran

Geografi [set 2]

Tingkatan

1C dan 1E

Tarikh

23/1/14 [Khamis] dan 24/1/14[Jumaat]-[1E 25/1/14-gantian Sabtu]

Tajuk

Arah –

Hasil Pembelajaran

Arah 1 –iii.melukis lapan arah mata angin berpandukan kompas.

                iv.mengenali kompas.

    

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan

Kompas dari titik rujukan yang dipilih dalam peta lakar/pelan.

-mengisi petak kosong dalam ayat-ayat yang disediakan .

-melukis arah mata angin utama dan perantaraan.

BBM

-carta,rajah dan gambar

Nilai Murni

-sikap bersyukur

Kbkk

-mengecam,mengait

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan carta minda yang disediakan.

 

 

 

MINGGU KE 5

 

Mata Pelajaran

Geografi   [set 1 ]

Tingkatan

1C dan 1E

Tarikh

27/1/14[Isnin] dan 29/1/14[Rabu]

Tajuk

Skala dan Jarak

Hasil Pembelajaran

Konsep Jarak-Aras 1- i.mengenal pasti dan melukis skala lurus.

                                      ii.mengukur panjang lebar bilik kelas dengan

                                         menggunakan skalalurus.

                                     iii.mentarifkan konsep jarak.

                                     iv.menyatakan jarak dari rumah ke sekolah.   

Pendekatan

Bercerita,tunjuk cara.

Aktiviti

-menerangkan cara-cara membaca skala lurus.

-menerangkan cara-cara melukis pelan bilik darjah.

-menunjuk cara mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus.

-latih tubi; a.1 cm mewakili 2km

                    b. 1 cm mewakili 0.5 km

                    c. 1 cm mewakili 10 km

                    d. 1 cm mewakili 250 km

BBM

-lampiran edaran,peta ukur,pembaris panjang dan jangka tolok.

Nilai Murni

-sikap bekerjasama

Kbkk

-menganggarkan,menentukan

Refleksi

-pelajar dapat memahami konsep jarak dan dapat menggunakan skala lurus dengan betul.

 

 

 

*cuti Tahun Baru Cina  [30/1/14[Khamis]  hingga  4/2/14 [Selasa]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: