ABM minggu 7

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

10/2/14[Isnin]

Tajuk

Permainan angka

Hasil Pembelajaran

iv.memerihalkan pola nombor.

Aras 3-ii.menjelaskan dan menyelesaikan operasi mengira melibatkan pola

               Nombor yang diberikan.

Pendekatan

Kbkk-membuat urutan dan menyelesaikan masalah.

Aktiviti

Latihan latih tubi menyelesaikan masalah permainan angka dan nombor

Mengikut tertib menaik dan menurun.

BBM

Kad bernombor

Nilai Murni

Sikap cermat dan bekerjasama

ILmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat menyelesaikan masalah mudah matematik berdasarkan latihan operasi ambah,tolak,darab dan bahagi.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

11/2/14-[Selasa]

Tajuk

Kecerian Sekolah

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyebut dan menyatakan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan.

iii.menerangkan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan.

iv.menyatakan projek menanam pokok hiasan.

Aras 2-i.menerangkan alatan tangan untuk kerja kayu dan perkebunan.

            ii.menerangkan cara-cara membaik pulih kerosakan peralatan di

                sekolah.

Aras 3-i.menjelaskan cara membaik puih kerosakan peralatan kayu di

              Sekolah.

Pendekatan

Teknik tujuk cara.

Aktiviti

-sesi perbincangan tentang cara-cara membaik pulih kerosakan peralatan di

 Sekolah dan projek tanamam hiasan.

-menyalin nota dan mengisi tempat kosong dalam ayat yang disediakan.

BBM

-gambar rajah dan risalah

Nilai Murni

Semangat kerajinan dan sikap bekerjasama

ILmu

KHB

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan bahan-bahan atau alatang tangan yang perlu untuk membaik pulih bangku atau kerusi yang rosak.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

12/2/14[Rabu]

Tajuk

Siratan Makanan

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan dan mengelaskan haiwan berdasarkan jenis makanannya.

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

            ii.menyatakan jenis haiwan dan makanannya.

          iii.menyatakan rantai makanan dalam siratan makanan.

          iv.menyatakan rantai makanan sebagai hubungan makanan antara

               hidupan.

          v.menyatakan setiap hidupan saling memerlukan.

Pendekatan

Teknik  bercerita

Aktiviti

-membaca dan memahami teks.

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

-menyanyikan lagu yang ada kaitan dengan siratan makanan,lagu-Bangau Oh Bangau.

-bercerita tentang kehidupan haiwan sebagai makanan manusia.

BBM

Gambar-gambar haiwan

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

ILmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan 5 rantai makanan mudah dan dapat membentuk dua siratan makanan asas.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

13/2/14 [Khamis]

Tajuk

Siratan Makanan

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i.-mengelaskan haiwan berdasarkan jenis makanan.

            ii.melakar dan menerangkan rantai makanan.

            iii.menerangkan hubungan rantai makanan dalam siratan makanan.

            iv.menerangkan setiap hidupan bergantungan.

Pendekatan

-tenik perbincangan

Aktiviti

-mengelaskan haiwan berdasarkan  jenis makanan iaitu kumpulan –hervibor,karnivor dan omnivor.

-latihan membentuk rantai makanan asas di sawah padi,kolam,padang rumput dan di hutan.

BBM

-contoh rantai makanan.

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

ILmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat mengelaskan senarai haiwan mengikut kumpulan-kumpulan yang tertentu.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

14/2/14[Jumaat]

Tajuk

Siratan Makanan

Hasil Pembelajaran

iv.menjelaskan siratan makanan daripada rantai makanan.

v.menyatakan siratan makanan sebagai satu kitaran makanan.

Aras 3-i-.menjelaskan rantai makanan dalam siratan makanan.

            ii.menjelaskan setiap hidupan saling bergantungan.

Pendekatan

Tenik perbincangan.

Aktiviti

-menjalankan aktiviti permainan kata untuk mengetahui nama haiwan dan makanannya.

-mengabungkan rantai makanan menjadi siratan makanan.

-membuat carta dan memerihalkan tentang siratan makanan.

BBM

-gambar haiwan

Nilai Murni

Sikap bertolak ansur.

ILmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat mengabungkan dua hingga tiga rantai makanan untuk membentuk satu siratan makanan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: