RPH – ABM – Minggu 8 – 10

MINGU KE 8
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 17/2/14[Isnin]
Tajuk Taman Permainan
Hasil pembelajaran i.menyebut dan memahami istilah dalam konteks.

ii.menyatakan bentuk geometri.

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan bentuk geometri.

iii.menyatakan dan mengenal pasti ciri bentuk dua matra dan tiga

matra.

iv.menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan.

Pendekatan Kbkk-mengecam dan mengenal pasti.
Aktiviti -mengenal pasti bongkah bentuk geometri  dan bahan maujud.

-membaca dan menyebut istilah dalam konteks.

-mengumpul maklumat dan mencatat jenis-jenis permainan di taman

Permainan.

-menyebut dan memadankan bentuk dua matra dan tiga matra dengan alat

Permainan yang terdapat di taman permainan.

BBM Poster   taman permainan
Nilai Murni -kebersihan dan kerajinan
llmu -Matematik dan P.Moral
Refleksi -pelajar dapat mengenal pasti bentuk dua matra dan tiga matra dan boleh menghubung kaitkan dengan alat-alat sekelilingnya.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 18/2/14 [Selasa]
Tajuk Taman Permainan
Hasil Pembelajaran iii.mengenal pasti ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra.

iv.menyatakan bentuk dan jenis permainan di taman permainan.

Aras 3-ii.menjelaskan ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra.

Pendekatan Kbkk-mengenal pasti dan mengecam
Aktiviti -melukis model bentuk dua matra dan tiga matra.

-menyebut ciri-ciri bentuk dua matra dan tiga matra yang terdapat pada model.

BBM Bongkah geometri
Nilai Murni Sikap cermat dan bekerjasama
llmu Matematik dan PM
Refleksi Pelajar dapat melukis tiga bentuk dua matra dan tiga bentuk tiga matra.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 19/2/14 [Rabu]
Tajuk Bandar Raya Kita
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menceritakan sejarah bandaraya yang terpilih.

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan asal usul Bandar Raya tersebut.

iii.menyatakan keistimewaannya dari segi lokasi,aspek fizikal dan

komposisi penduduk.

iv.menyatakan sesuatu perayaan setempat bagi penduduknya.

Pendekatan -perbincangan dan bercerita
Aktiviti -membaca dan memahami teks petikan dalam buku teks.

-mengumpulkan maklumat dan mencatat tentang sejarah Bandaraya KL.

-menjawab soalan-soalan yang disediakan secara lisan dan bertulis sebagai

Latihan pengukuhan.

BBM Petikan dan majalah
Nilai Murni Kebersihan dan keindahan alam sekitar
llmu Sejarah dan Kajian Tempatan
Refleksi Pelajar dapat menjawab soalan-soalan pemahaman dengan betul dengan

Bimbingan guru.

Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 20/2/14[Khamis]
Tajuk Bandar Raya Kita
Hasil Pembelajaran iii.menyatakan keistimewaan Bandar raya dari segi lokasi,aspek fizikal dan

komposisi penduduk.

Aras 2 –i.menerangkan asal usul Bandar raya.

ii.meerangkan keistimewaannya dari segi lokasi,aspek fizikal dan

komposisi penduduk.

iii.menerangkan sesuatu perayaan di Bandar raya.

Aktiviti -mengumpul dan mencatat  maklumat dari keratan akhbar dan majalah secara

Berkumpulan.

-pelajar berbincang dan meyusun maklumat yang diperolehi .

-sesi persembahan di hadapan kelas oleh wakil kumpulan.

BBM Keratan akhbar dan majalah
Nilai Murni Kesyukuran
ilmu Sejarah dan Kajian Tempatan
Pendekatan perbincangan
Refleksi Pelajar dapat bekerjasama mencari dan menyusun maklumat dengan baik untuk sesi persembahan di hadapan kelas.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 21/2/14[Jumaat]
Tajuk Bandar Raya Kita
Hasil Pembelajaran iv.memerihalkan suatu perayaan di Bandar raya .

Aras 3 –i.menjelaskan asal usul Bandar raya.

ii.menjelaskan keistimewaannya dari segi lokasi,aspek fizikal dan

komposisi penduduk.

iii.menjelaskan suatu perayaan di Bandar raya[Kuching]

Pendekatan Bercerita,bincang
Aktiviti -berkumpulan membuat catatan tentang Bandar Raya Kuching .

-sesi persembahan oleh wakil kumpulan membuat perbentangan di hadapan kelas.

BBM Majalah,surat khabar lama
Nilai Murni Kesyukuran
llmu Sejarah dan Kajian Tempatan
Refleksi Pelajar dapat mencatat 5 mercu tanda yang terdapat di Kuching dan Bandar Raya yang lain di Malaysia.

*Tarikh 22/2/14[Sabtu gantian –aktiviti kokurikulum-perkhemahan pengawas smk Serian]

 

 

 

 

MINGGU  KE -9

mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu [MINGGU KE 9]
Tingkatan Peralihan
Tarikh 24/2/14[Isnin]
Tajuk Haiwan Kesayanganku
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyebut dan menyenaraikan  haiwan kesayangan.

Aras 1. i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan haiwan kesayangan.

iii.menyatakan ciri-ciri haiwan kesayangan.

iv.menceritakan haiwan kesayangan.

Pendekatan Sumbang saran dan bercerita
Aktiviti -menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

-membaca dan menyebut istilah dengan betul.

-bercerita tentang haiwan dan jenis makanan haiwan kesayangan pelajar.

-menyenaraikan jenis haiwan mengikut jenis makanannya.

BBM Gambar haiwan
Nilai Murni Memupuk sikap kasih sayang
llmu Sains
Refleksi Pelajar dapat mengisi jawapan dengan betul pada tempat kosong di dalam ayat-ayat yang disediakan dan memadankan peryataan dengan betul.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 25/2/14[Selasa]
Tajuk Haiwan kesayanganku
Hasil Pembelajaran iii.menerangkan ciri-ciri haiwan kesayangan

iv.memerihalkan haiwan kesayangan.

Aras 2 –i.ii,dan iii

Aras 3-I danii

Pendekatan Perbincangan dan bercerita
Aktiviti -menjalankan aktiviti permainan kerusi panas untuk memahami ciri-ciri haiwan kesayangan.

-aktiviti sumbang saran mendapatkan nama haiwan dan mengelaskannya mengikut jenis makanan.

-melengkapkan jadual yang disediakan dengan betul.

BBM Contoh haiwan [carta haiwan]
Nilai Murni Kebersihan dan sikap perihatin terhadap haiwan kesayangan.
llmu Sains
Refleksi Pelajar dapat melengkapkan jadual pengelasan haiwan mengikut jenis makanan  dan kumpulan dengan betul.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 26/2/14[Rabu]
Tajuk Reka cipta
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan dan memamakan  bentuk asas geometri.

Aras 1 –I,ii,iii dan iv

Pendekatan Perbincangan
Aktiviti -membaca dan menyebut istilah dalam konteks.

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

-memerhatikan bentuk-bentuk geometri dalam gambar/rajah di dalam buku teks dan di dalam bilik kelas.

-menyebut dan mencatat  bentuk-bentuk geometri yang mereka lihat di dalam bilik kelas atau di luar kelas.

BBM Model geometri,pelan rumah mudah
Nilai Murni Sikap rajin
llmu KHB dan Matematik
Refleksi Pelajar dapat menyatakan dan menamakan bentuk-bentuk asas geometrid dan melukis bentuk-bentuk asas tersebut.

Khamis 27/2/14 –bertugas kokurikulum [perkhemahan kadet bomba dan penyelamat]

Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 28/2/14[Jumaat]
Tajuk Reka Cipta
Hasil Pembelajaran iii.menyatakan unit ukuran dan skala.

iv.menyatakan ukuran dan melukis garisan dengan tepat mengikut arahan untuk menghasilkan model.

Aras 2-I,ii,dan iii

Aras 3-I dan ii

Pendekatan Kbkk-kecerdasan pelbagai
Aktiviti -latihan mengukur dan membuat sesuatu model kapal terbang dari kertas.
BBM Contoh model dan alat-alat keperluan untuk membina model kapal terbang kertas tersebut.
Nilai Murni Sikap bekerjasama
ilmu KHB dan Matematik
Refleksi Pelajar dapat membina model kapal terbang kertas berpandukan arahan yang disediakan dengan betul.

MINGGU KE 10

Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 3/3/14[Isnin]
Tajuk Taman Hiasan
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan alatan tangan untuk kerja praktis perkebunan.

Aras 1-i.ii dan iii

Pendekatan Tunjuk cara
Aktiviti -membaca dan memahami teks secara lisan.

-latih tubi sebutan ejaan istilah.

-melukis dan melabelkan alatan tangan.

-berbincang tentang  prosedur kerja dalam perkebunan serta cara menjaga tanaman hiasan.

BBM -alatan dan gambar perkebunan.
Nilai Murni Sikap kerajinan
llmu KHB.Sains
Refleksi Pelajar dapat memadankan nama alatan tangan dengan kegunaanya dengan betul.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 4/3/14 [Selasa]
Tajuk Taman Hiasan
Hasil Pembelajaran iii.Menyatakan prosedur kerja praktis perkebunan.

iv.Memerihalkan penjagaan tanaman hiasan.

Aras 2-I danii ,Aras 3-i

Pendekatan Kbkk-kajian masa depan
Aktiviti -tunjuk cara penggunaan alatan tangan perkebunan dan langkah-langkah yang perlu diambil kira dalam penjagaan taman hiasan.

-lakonan mudah cara penjagaan mudah taman hiasan.

BBM Gambar alatan tangan
Nilai Murni Sikap rajin dan bekerjasama.
llmu KHB dan Sains
Refleksi Pelajar dapat menyenaraikan 5 langkah penjagaan tanaman hiasan yang mudah dan asas.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 5/3/14[Rabu]
Tajuk Menghargai kemudahan awam
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan jenis kemudahan awam yang terdapat di sesuatu kawasan.

Aras 1-I,ii dan iii

Pendekatan Kbkk-menjana idea
Aktiviti -membaca dan memahami teks secara lisan.

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

-mengumpulkan maklumat tentang jenis kemudahan awam yang terdapat di kawasan setempat.

BBM Gambar-gambar kemudahan awam-contohnya telefon awam,bas ,tandas awam dll.
Nilai Murni Sikap sayang akan harta benda awam
llmu Kajian Tempatan
Refleksi Pelajar dapat menyenaraikan 10 kemudahan awam yang terdapat di kawasan setempat.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 6/3/14[Khamis]
Tajuk Menghargai kemudahan awam
Hasil Pembelajaran Ii dan iii

Aras 2-I,ii      ,Aras 3-I dan ii

Pendekatan Kbkk-menghubung kait
Aktiviti -mengumpul pelbagai gambar atau keratin akhbar yang menunjukkan penyalahgunaan kemudahan awam.

-membincangkan kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat dan cara penjagaannya.

-sesi laporan oleh wakil kumpulan di hadapan kelas.

BBM Carta gambar kemudahan awam
Nilai Murni Sikap berterima kasih dan menghargai
llmu Kajian Tempatan
Refleksi Pelajar dapat menyatakan kepentingan kemudahan awam untuk orang ramai dan cara-cara asas penjagaannya.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 7/3/14 [Jumaat]
Tajuk Keistimewaan Manusia
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan anggota manusia.

Aras 1-I,ii,iii,iv dan v

Pendekatan Kbkk-membanding beza
Aktiviti -membaca dan memahami teks.

-memerhatikan gambar manusia untuk memahami keistimewaan manusia.

-menamakan anggota badan manusia.

-menyanyi sambil menunjukkan bahagian anggota badan[kalau anda gembira tunjuk hidung——–]

-menyebut dan meneja istilah.

BBM -gambar manusia
Nilai Murni -kesyukuran
llmu Sains
Refleksi Pelajar dapat memahami dan menamakan anggota manusia dan memadankan gambar deria dengan fungsinya.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: