Minggu ke 7

Mata Pelajaran

Geografi T.1 [set 1]

Tingkatan

1C dan 1E

Tarikh

Isnin 10/2/14 dan Rabu 12/2/14

Tajuk

Graf-4.1-Jadual

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.mengumpul dan merekod data

ii.memilih data yang relevan.

iii.menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual.

Pendekatan

-tunjuk cara dan perbincangan

Aktiviti

-menjawab soalan-soalan yang berdasarkan jadual yang disediakan.

-menyusun data untuk membentuk jadual yang lengkap.

-menukar bentuk data[jadual] kepada graf bar [palang] mudah.

BBM

-contoh jadual dan graf

Nilai Murni

-sikap bertolak ansur dan hormat-menghormati

Kbkk

-mengenal pasti,mengecam

Refleksi

-pelajar dapat menukar bentuk data[jadual] kepada graf bar mudah dengan bimbingan guru.

 

MINGGU KE 7

Mata Pelajaran

Geografi [set 2]

Tingkatan

1C dan 1 E

Tarikh

13/2/14 [Khamis] dan 14/2/14[Jumaat]

Tajuk

4.2-Graf

Hasil Pembelajaran

Aras 1-membina graf bar mudah dan graf garisan berdasarkan jadual.

Aras 2 –membina graf bar mudah dan graf garisan berdasarkan jadual ,

Menggunakan label yang betul dan petunjuk yang sesuai.

Pendekatan

-tunjuk cara dan perbincangan

Aktiviti

-membina graf bar mudah dan graf garisan

-membantu dan membimbing pelajar membina graf

BBM

-contoh graf

Nilai Murni

-sikap tolong-menolong dan sikap berdikari

Kbkk

-mengecam dan mengenal pasti

Refleksi

-pelajar dapat membina graf bar mudah dan graf garisan berdasarkan jadual yang disediakan .

 

 

 

MINGGU KE 8 [17/2/14 hingga 22/2/14]

 

MINGGU KE 9 [24/2/14/hingga 28/2/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

SET

1 dan 2

Tajuk

Graf

Hasil Pembelajaran

Aras 3-Mentafsir graf bar mudah dan graf garisan

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-menunjuk cara membina graf bar mudah dan graf garisan.

-latihan pengukuhan membina graf.

-latihan mentafsir graf bar dan graf garisan sebagai latihan pengukuhan.

-lampiran kerja ada disediakan.

BBM

-contoh graf

Nilai Murni

-sikap rajin dan suka berusaha.

Kbkk

Mengenal pasti dan mengecam

Refleksi

Pelajar dapat membina graf yang betul berdasarkan maklumat dan data yang diperolehi dan dapat mentafsirkannya dengan betul.

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

SET

1 [isnin 24/2/14 dan 26/2/14-Rabu]

Tajuk

Peta-kedudukan,jarak dan arah

Hasil Pembelajaran

i.memahami ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta lakar.

Aras 1 a.mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya berdasarkan simbol dalam peta lakar iaitu bukit,sungai,hutan,paya,sekolah,rumah ibadat,jalan raya,jalan keretapi dan petempatan.

Pendekatan

–perbincangan,tunjuk cara

Aktiviti

-menunjuk cara untuk menentukan kedudukan,arah dan jarak fizikal dan budaya pada peta lakar.

-menunjukan contoh simbol piawai yang biasa digunakan dalam peta topo.

-penggunaan peta lakar.

-menunjukkan beberapa contoh simbol yang lazim digunakan dalam peta lakar.

-mencatat nota rigkas dan melengkapkan jadual.

BBM

-carta dan rajah

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Kbkk

-mengecam dan menentukan

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan rajah berkaitan dengan simbol iaitu ciri-ciri fizikal dan cirri-ciri budaya dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

SET

2 [Khamis 27/2/14 dan 28/2/14 Jumaat]

Tajuk

Peta –kedudukan,arah dan jarak

Hasil Pembelajaran

i.memahami ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta lakar.

Aras 1b . –menyatakan kedudukan,arah dan jarak ciri-ciri geografi yang diperhatikan.

Pendekatan

-perbincangan dan tunjuk ajar

Aktiviti

-menunjukan cara melukis simbol untuk menunjukkan ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta lakar.

-menunjukkan jenis-jenis pola petempatan dalam peta lakar.

-latihan pengukuhan-mengisi tempat kosong dalam ayat –ayat dengan jawapan yang betul.

BBM

-carta dan lampiran edaran

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Kbkk

-mengecam dan meentukan

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan jawapan yang betul dan tepat

 

MINGGU KE 10 [3/3/14 Isnin hingga 7/3/14 Jumaat ]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 [Isnin 3/3/14 dan 5/3/14 Rabu]

Tajuk

Peta –Kedudukan,arah dan jarak

Hasil Pembelajaran

Aras 2-mengaplikasikan simbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan ciri-ciri budaya ke dalam peta lakar.

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

-menerangkan langkah-langkah melukis peta lakar.

-memcatat perkara-perkara yang perlu dalam peta lakar [tajuk,petunjuk,arah mata angina dan skala ]

-pelajar melakar peta lakaran tempat tinggal/kampong masing-masing.

BBM

-contoh peta lakar

Nilai Murni

Mencintai Negara Malaysia

kbkk

-menentukan,mengecam dan mengenal pasti

Refleksi

Pelajar dapat mengaplikasikan symbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya tempatan ke dalam peta lakar.

 

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2 [Khamis 6/3/14 dan Jumaat 7/3/14 ]

Tajuk

Peta- Kedudukan ,arah dan jarak

Hasil Pembelajaran

Aras 3-mentafsir peta lakaran

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

-menerangkan langkah-langkah mentafsir peta lakar.

-membaca dan memahami contoh peta lakar.

-latihan mentafsir peta lakar yang disediakan.

BBM

-contoh peta lakar,lampiran edaran peta lakar.

Nilai Murni

Sikap bersyukur

kbkk

-merumus

Refleksi

Pelajar dapat mentafsir peta lakar berdasarkan soalan-soalan struktur yang disediakan dengan bantuan guru.

 

 

MINGGU KE 11

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 -1C dan 1E [Isnin 10/3/14 dan Rabu 12/3/14]

 

Tajuk

Melukis peta lakar

Hasil Pembelajaran

Aras 2-melukis peta lakar

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

-membuat pemerhatian,melukis rangka peta lakar,memilih simbol yang sesuai,ciri geo yang terdapat dalam peta lakar.

-melabelkan peta dengan petunjuk,arah mata angina,skala dan tajuk.

-aktiviti pbs

BBM

-contoh peta lakar

Nilai Murni

Sikap sayang akan tempat anda.

kbkk

-membuat urutan,mengecam

Refleksi

-pelajar dapat membuat peta lakar dengan baik dengan bimbingan guru.

 

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2 [Khamis-13/3/14,Jumaat -14/3/14]

Tajuk

Bentuk Muka Bumi dan Potensinya

Hasil Pembelajaran

6.1-Kedudukan dan Keistimewaan Malaysia

Aras 1-menyatakan pelbagai bentuk muka bumi Negara Malaysia.

Pendekatan

Penerangan,mengenal pasti

Aktiviti

-meneliti dan mengenal pasti bentu muka bumi Malaysia

-memberi beberapa contoh bentuk muka bumi dan di mana terdapatnya bentuk muka bumi itu.

-mengenal muka bumi Malaysia dan sempadan negeri-negeri di Malaysia .

-latihan melukis peta Malaysia.

BBM

-peta Malaysia

Nilai Murni

Bersyukur tentang apa yang ada di sekelilingi kita

kbkk

Mengecam dan mengenal pasti

Refleksi

Pelajar dapat memahami bentuk muka bumi Malaysia dan memberi contoh –contoh yang terdapat di kawasan kediaman mereka masing-masing.

 

 

 

 

MINGGU KE 12

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 [ 1C-17/3/14-Isnin dan 1E -19/3/14-Rabu]

Tajuk

Bentuk Muka Bumi

6.2-Tanah Tinggi di Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-mengenalpasti rangkaian banjaran gunung Malaysia

-menamakannya di atas peta Malaysia.

-sistem gunung lipat muda dan lipat tua.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-memerhatikan peta Malaysia dan melukis peta untuk taburan banjaran gunung Malaysia serta melabelkannya.

-melengkapkan jadual yang disediakan.

BBM

-peta Malaysia.

Nilai Murni

Mencintai Malaysia

KBKK

-mengenal pasti,mengecam

Refleksi

-pelajar dapat melabelkan peta dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2 [1C-20/3/14-Khamis dan 1E -21/3/14-Jumaat]

Tajuk

6.2 –Tanah Tinggi di Malaysia

Hasil Pembelajaran

Aras 2-menjelaskan dengan contoh rangkaian banjaran

Gunung Negara Malaysia dalam system Banjaran

Gunung Asia.

Pendekatan

-penerangan,perbincangan

Aktiviti

-menyenaraikan nama gunung-gunung yang terdapat di dalam sistem.

-melukis proses pergerakan sistem gunung lipat muda dan lipat tua dan melengkapkan peta minda sebagai latihan pengukuhan.

BBM

-peta Malaysia dan rajah.

Nilai Murni

Mencintai Malaysia

KBKK

Mengenal pasti,mengecam

Refleksi

-pelajar dapat melukis proses pergerakan gunung lipat muda dan gunung lipat tua dan melengkapkan peta minda dengan betul.

 

MINGGU KE 13 [CUTI PERTENGAHAN SEMESTER SATU]

[ISNIN – 24/3/14 HINGGA JUMAAT- 28/3/14 ]

 

 

 

MINGGU KE 14     

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 [lsnin 31/3/14-1C dan 1E ]

Tajuk

Bentuk muka Bumi

6.3-Tanah Pamah di Malaysia

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan contoh-contoh tanah pamah dan

Dataran Negara Malaysia.

-menamakan tanah pamah dan dataran utama

Negara Malaysia di atas peta Malaysia.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh kepentingan kawasan

Tanah pamah dan dataran Negara Malaysia.

Pendekatan

-penerangan,bincang

Aktiviti

-meneliti peta Malaysia untuk mengumpul maklumat.

-menyenaraikan nama dataran-dataran utama serta tadurannya.

-melukis peta Malaysia dan melabelkan dataran –dataran utama di Malaysia.

BBM

-Peta Malaysia,Glob

Nilai Murni

-sikap bersyukur

KBKK

-mengenal pasti,mengecam

Refleksi

-pelajar dapat melukis peta Malaysia dan dapat melabelkan tanah pamah utama di Malaysia dengan betul.

 

[2/4/14 hinggga 4/4/14 –mengikuti pertandingan bola jaring antara sekolah-sekolah

Zon Samarahan di SMK Hajjah Laila Taib sebagai pengadil pertandingan.]

MINGGU KE 15

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 [Isnin-7/4/14 ,Rabu-9/4/14]

Tajuk

6.4 –Kawasan pinggir laut Malaysia

Hasil Pembelajaran

Aras 1- menyatakan bentuk muka bumi pinggir laut

Malaysia.

Aras 2-menerangkan pelbagai bentuk muka bumi pinggir

Laut Malaysia berdasarkan rajah.

-menjelaskan dengan contoh bentuk-bentuk muka

Bumi pinggir laut serta keistimewaannya.

Pendekatan

-penerangan/berbincang

Aktiviti

-melihat dan meneliti taburan lokasi kawasan pinggir laut

yang terkenal.

-menamakan tempat-tempat tersebut dengan betul.

-melukis peta saliran dan tasik di Malaysia.

-melukis rajah dan melabelkannya dengan betul.

BBM

-rajah dan peta Malaysia.

Nilai Murni

-mencintai Negara Malaysia.

KBKK

-mengenal pasti,mengecam

Refleksi

-pelajar dapat memberi 15 nama tempat-tempat yang menarik di Malaysia dan melengkapkan peta minda yang disediakan dengan betul.[lampiran kerja disediakan]

 

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2 [khamis-10/4/14 dan Jumaat 11/4/14]

Tajuk

6.5-Saliran

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan jenis-jenis saliran di Malaysia.

-menamakan sungai dan tasik Negara Malaysia di

atas peta Malaysia.

-melukis profil panjang dan profil rentas sungai.

-menyenaraikan bentuk muka bumi sepanjang aliran

Sungai.

Pendekatan

-perbincangan /penerangan

Aktiviti

-berbincang tentang sungai dan ciri-ciri yang terdapat di

Sepanjang sungai.

-meneliti ciri-ciri pada pola-pola sugai.

-melukis pola-pola sungai dan memcatat ciri-cirinya.

-melengkapkan peta Malaysia dengan nama sungai-sungai

yang penting di Malaysia.

BBM

-peta Malaysia dan rajah pola-pola sungai.

Nilai Murni

-memupuk sikap bersyukur

KBKK

-mengenal pasti,mengecam.

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan peta minda dan mengisi

Tempat-tempat kosong dalam ayat-ayat yang disediakan.

 

MINGGU KE 16

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 [Isnin 14/4/14 ,Rabu 16/4/14,khamis 17/4/14]

Tajuk

Bentuk muka bumi

6.5- Saliran

Hasil Pembelajaran

Aras-2-menghubungkaitkan bentuk muka bumi sepanjang

Aliran sungai dengan profil panjang dan profil rentas

Sungai.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis dan melabelkan profil panjang sungai dan profil rentas sungai.

-melukis bentuk-bentuk muka bumi di peringkat hulu sungai,pertengahan sungai dan di peringkat hilir sungai.

BBM

-rajah

Nilai Murni

-kebersihan sungai dan alam sekitar

KBKK

-mengecam

Refleksi

-pelajar dapat melukis rajah-rajah yang berkaitan dengan betul.

#Jumaat 18/4/14 –cuti Good Friday

MINGGU KE 17 [Isnin 21/4/14 hingga Jumaat 25/4/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 [-Isnin 21/4/14 dan Rabu 23/4/14]

Tajuk

Potensi dan Halangan Bentuk Muka Bumi Terhadap Manusia.

7.1 –Potensi bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia di Malaysia.

Hasil Pembelajaran

 

Aras 1-menyatakan kepentingan bentuk muka bumi Negara Malaysia kepada kegiatan manusia.

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-perbincangan tentang tajuk berkaitan.

-membaca dan memahami isi kandungan teks dalam buku teks.

-mencatat isi-isi dalam bentuk peta minda yang mudah.

-menghasilkan peta minda untuk menunjukkan potensi bentuk muka bumi Negara Malaysia.

BBM

-peta Malaysia,carta

Nilai Murni

-bersyukur

KBKK

-menjana idea

Refleksi

-pelajar dapat mengumpul maklumat untuk membentuk peta minda mudah.

 

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2 [Khamis 24/4/14 dan Jumaat 25/4/14 ]

Tajuk

Potensi bentuk muka bumi kepada manusia.

-konsep kawasan tadahan.

Hasil Pembelajaran

Aras 2-menjelaskan dengan contoh kepentingan bentuk muka bumi,tanah tinggi,tanah pamah,pinggir laut dan saliran terhadap pembangunan Negara Malaysia.

 

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-perbincangan tentang tajuk berkaitan.

-memcatat isi-isi penting sebagai nota ringkas.

-melengkapkan jadual yang disediakan berkaitan dengan tajuk sebagai latihan pengukuhan.

BBM

-lampiran kerja,peta Malaysia.

Nilai Murni

-bersyukur

KBKK

-menentukan,mengecam

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan dalam lampiran dengan betul.

 

8888 SABTU 26/4/14 –mesyuarat PIBG

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: