ABM Minggu 11-17

MINGGU KE 11

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

10/3/14[Isnin]

Tajuk

Keistimewaan Manusia

Hasil Pembelajaran

iii.menerangkan fungsi deria manusia.

iv.menerangkan proses hidup manusia.

v.menerangkan keistimewaan manusia.

Aras 2-I,ii Aras 3-ii

Pendekatan

Kbkk-membanding beza

Aktiviti

-mencari maksud istilah yang berkaitan dengan proses hidup manusia dan melengkapkan jadual tentang keistimewaan manusia yang membezakannya dengan hidupan lain.

BBM

Gambar,rajah

Nilai Murni

Sikap bersyukur dan rajin

llmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat mencari 5 atau lebih perbezaan manusia dengan hidupan lain dan menyatakan keistimewaan yang ada pada diri mereka.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

11/3/14[Selasa]

Tajuk

Tumbuh-tumbuhan dan keindahan Alam

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan pertumbuhan tumbuhan.

Aras 1-i.ii.iii.iv dan v

Pendekatan

Kbkk-kmd

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-latihan sebutan dan ejaan istilah

-membina ayat mudah dengan istilah secara lisan.

-memjawab soalan-soalan pemahaman secara lisan dan bertulis sebagai latihan pengukuhan.

BBM

-alam maujud dan gambar-gambar yang ada kaitan.

Nilai Murni

kesyukuran

llmu

Sains

Refleksi

Pelajar-pelajar dapat menjawab soalan-soalan pemahaman dengan betul.

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

12/3/14[Rabu]

Tajuk

Tumbuh-tumbuhan dan Keindahan Alam

Hasil Pembelajaran

iii.menerangkan cara pembiakan tumbuhan.

Aras 2-i.ii.dan iii

Pendekatan

Kbkk-membuat andaian

Aktiviti

-memerhatikan peringkat pertumbuhan –pertumbuhan yang ada dalam gambar rajah.

-menyatakan cara pembiakan tumbuhan melalui biji benih,spora,batang dan daun.

-melabelkan dan memadankan gambar dengan penyataan yang sesuai.

BBM

Gambar dan rajah yang berkaitan dengan tajuk.

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

llmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan cara-cara pembiakan tumbuhan pilihan dengan betul.Mereka juga dapat membuat padanan gambar dengan penyataan yang sesuai dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

13/3/14[Khamis]

Tajuk

Tumbuh-tumbuhan dan keindahan Alam

Hasil Pembelajaran

iv.menyatakan gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan.

v.memerihalkan sumbangan tumbuhan terhadap alam.

Aras 3-i.ii.dan iii.

Pendekatan

-kbkk-memerihal,mengecam

Aktiviti

-meneliti gambar rajah dan menyenaraikan secara ringkas apa yang mereka perhatikan.

-melukis rajah dan memcatat nota ringkas.

-mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara-cara pembiakannya.

BBM

Gambar dan bahan maujud

Nilai Murni

Memupuk sikap kebersihan alam sekitar dan bekerjasama.

llmu

Sains dan Geo.

Refleksi

Pelajar dapat mengelaskan tumbuhan berdasarkan cara pembiakannya dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

14/3/14[Jumaat]

Tajuk

Mari Mencari

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan sisi dan sudut pada bentuk geometri.

Aras 1-i.ii.dan iii Aras 2-i.Aras 3 -i

Pendekatan

-kbkk-mencirikan

Aktiviti

-mengenal pastikan sisi dan sudut peralatan bentuk geometri.

-mencari luas dan perimeter beberapa peralatan dalam bilik darjah dan gelanggang permainan menggunakan alat ukur yang piawai.

BBM

-pembaris dan pita ukur

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

llmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat memadankan bentuk geometri dengan istilah,pelajar juga dapat mencari luas dan perimeter sesuatu permukaan bentuk geometri asas dengan betul.

 

MINGGU KE 12

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

17/3/14[Isnin]

Tajuk

Lakukan Sendiri

Hasil Pembelajaran

Aras 1.i,ii,iii.iv ,Aras 2 .i,ii,iii ,Aras 3.i.ii

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-mencari luas,isi padu dan perimeter bentuk dua matra dan tiga matra.

-mengukur dan melukis garisan dengan tepat untuk membina asas segi tiga,segi empat,segi empat sama,kon.

-membina model berdasarkan hasil gabungan bentuk asas[bekas pensel]

BBM

-kotak kapur,

Nilai Murni

-sikap bekerjasama

llmu

-Matematik

Refleksi

-pelajar dapat mengenal pasti bentuk dua matra dan tiga matra.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

18/3/14[Selasa]

Tajuk

Asas Perniagaan

Hasil Pembelajaran

Aras 1.i,ii.iii.iv ,Aras 2 .i Aras 3.i

Pendekatan

-Tunjuk cara,perbincangan

Aktiviti

-menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

-menyatakan barangan yang sesuai dijual secara komisen.

-menerangkan perancangan untuk memulakan jualan dan merekod jualan.

-menyatakan faedah menjual barang secara komisen.

-membuat simulasi menjual barangan dan merekod jualan.

BBM

-bekas pembalut makanan ringan

Nilai Murni

-sikap rajin dan bekerjasama

llmu

Matematik

Refleksi

-pelajar-pelajar dapat membuat simulasi jualan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

19/3/14[Rabu]

Tajuk

Masyarakat Penyayang

Hasil Pembelajaran

Aras 1.i.ii.iii ,Aras 2 .i.ii ,Aras 3.i.ii

Pendekatan

-bercerita

Aktiviti

-menyatakan budaya,agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia dan menyatakan keunikan masyarakat Negara kita.

-menyenaraikan komposisi kaum di Semenanjung,Sabah dan Sarawak.

BBM

-gambar poster berkaitan dengan pakaian dan makanan penduduk di Malaysia.

Nilai Murni

-sikap penyayang

llmu

-sivik dan P.Moral

Refleksi

-pelajar dapat memadankan penyataan dengan gambar yang betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

20/3/14[Khamis]

Tajuk

Tenaga Elektrik

Hasil Pembelajaran

Aras 1.i.ii.iii.iv

Pendekatan

-perbincangan,tunjuk cara

Aktiviti

-menyebut dan memggunakan istilah dalam konteks.

-menyatakan sumber tenaga elektrik.

-membaca dan memahami petikan secara lisan dan bertulis.

BBM

-gambar

Nilai Murni

-memupuk sikap pandai bersyukur.

llmu

-sains

Refleksi

-pelajar dapat memahami teks dan menjawab soalan-soalan pendek denan betul.

    

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

21/3/14[Jumaat]

Tajuk

Tenaga Elektrik

Hasil Pembelajaran

Aras 2.i.ii.iii Aras 3.i

Pendekatan

-bincang,tunjuk cara

Aktiviti

-mengumpul maklumat tentang sumber tenaga elektrik.

-menghasilkan satu ciptaan menggunakan komponen litar elektrik mudah dan menyatakan fungsinya.

-melukis dan melabelkan hasil ciptaan.

BBM

-contoh litar lengkap

Nilai Murni

-sikap rajin berusaha

llmu

-Sains

Refleksi

-pelajar membuat ciptaan mudah dan melabelkannya dengan betul.

 

[MINGGU ke 13 –cuti pertengahan semester pertama-lsnin 24/3/14 hingga 28/3/14 –Jumaat]    

MINGGU KE 14

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

Isnin 31/3/14

Tajuk

Negara Indah Permai

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam teks.

ii.mengenal pasti ciri fizikal Negara kita.

Aras 1-i.ii.iii dan iv

Pendekatan

-kbkk-TKP

Aktiviti

-membaca dan memahami teks surat kiriman dalam teks.

-menjawab soalan –soalan secara lisan dan bertulis.

-latih tubi sebutan ejaan istilah.

-perbincangan dengan merujuk peta untuk mengenal pasti ciri fizikal Malaysia.

BBM

-peta Malaysia.

Nilai Murni

Kesyukuran

llmu

-Kajian Tempatan dan Sains

Refleksi

-pelajar dapat menamakan 13 buah negeri di Malaysia dan dapat menjawab soalan –soalan mudah dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

1/4/14 [Selasa]

Tajuk

Negara Indah Permai

Hasil Pembelajaran

iii.mengenal pasti dan menyatakan tempat peranginan dan rekreasi di Malaysia .

Aras 2- i.ii dan iii.

Pendekatan

Kbkk-mencirikan

Aktiviti

-mengumpul maklumat dan gambar tentang tempat-tempat menarik di Malaysia.

-melengkapkan jadual atau carta minda.

-membuat latihan yang terdapat dalam buku teks.

BBM

-peta Malaysia ,carta majalah dan suratkhabar lama.

Nilai Murni

-Kesyukuran

llmu

Geografi,KT dan Sains

Refleksi

-pelajar dapat menyebut dan menyenaraikan beberapa pusat pelancongan yang terkenal di Malaysia dan dapat juga menyenaraikan beberapa jenis fauna dan flora di Negara Malaysia yang kian pupus.

 

[ Selasa 2/4/14 hingga Jumaat 4/4/14 –mengikuti pertandingan Bola Jaring

Antara Sekolah-Sekolah Zon Samarahan di SMK Hajjah Laila Taib sebagai pengadil

Pertandingan.]

MINGGU KE 15

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

Isnin 7/4/14

Tajuk

Negara Indah Permai

Hasil Pembelajaran

iv.menyatakan kepentingan mengekalkan keindahan alam sekitar.

Aras 3- i.ii.dan iii

Pendekatan

Kbkk-mengecam

Aktiviti

-meneliti peta Malaysia untuk mengenal pasti dan melabelkan pusat peranginan di Malaysia.

-melengkapkan carta minda tentang kesan –kesan pencemaran alam.

-memadankan tong-tong kitar semula dengan bahan-bahan buangan .

-menjawab soalan pemahaman di dalam buku teks.

BBM

-contoh gambar alam sekitar.

Nilai Murni

Kesedaran siviks.

llmu

KHB dan Sains

Refleksi

Pelajar dapat membuat senarai bahan-bahan buangan yang perlu dikitar semula dan boleh melengkapkan carta minda tentang kesan-kesan pencemaran alam sekitar terhadap hidupan dan manusia.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

Selasa- 8/4/14

Tajuk

Litar elektrik

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan komponen litar elektrik lengkap.

Aras 1-i.ii.iii.dan iv

Pendekatan

Kbkk-mengecam

Aktiviti

-membaca dan menyebut istilah dalam konteks.

-meneliti litar elektrik lengkap untuk mengetahui komponen litar elektrik dan bahan yang boleh mengalirkan elektrik.

-menyatakan fungsi suis,mentol,sel kering dan wayar.

BBM

-contoh rajah litar elektrik.

Nilai Murni

Sikap berhati-hati

llmu

Sains,KHB

Refleksi

Pelajar dapat melabelkan litar elektrik asas dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

Rabu- 9/4/14

Tajuk

Litar elektrik

Hasil Pembelajaran

iii. mengenal pasti bahan yang boleh mengalir arus elektrik.

Aras 2-i.ii Aras 3- i.

Pendekatan

Kbkk-mengelaskan

Aktiviti

-melakukan eksperimen mudah untuk menyiasat pelbagai bahan boleh mengalir arus atau tidak boleh mengalirkan arus elektrik.

-melengkapkan jadual untuk menentukan bahan konduktor atau bahan penebat.

BBM

Contoh bahan konduktor/penebat

Nilai Murni

Sikap kerjasama dan kerajinan.

llmu

Sains dan KHB

Refleksi

Pelajar dapat mengelaskan bahan konduktor dan bahan penebat dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

10/4/14[Khamis]

Tajuk

Pasar Raya

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan nilai wang dalam ringgit dan sen suatu barangan.

Aras 1-i,ii dan iii

Pendekatan

Kbkk-mengecam

Aktiviti

-membaca dan mengeja istilah.

-membaca dan memahami isi petikan.

-mengenal pasti harga barangan.

-menyatakan barangan dan nilai wang.

BBM

-contoh bungkusan dan label harga barang.

Nilai Murni

-sikap kejujuran

llmu

-matematik dan KHB

Refleksi

-pelajar dapat membuat kiraan mudah untuk harga barang-barang berdasarkan harga seunit barangan tersebut.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

11/4/14[Jumaat]

Tajuk

Pasar Raya

Hasil Pembelajaran

ii.menyatakan nilai wang dalam ringgit dan sen suatu barangan.

ii.menyatakan dan membuat anggaran perbelanjaan berhemah.

Aras 2,i.ii Aras 3,i

Pendekatan

Kbkk-membanding beza

Aktiviti

-menyatakan barangan dan nilai wang dan menentukan perbelanjaan berhemah.

-membuat perbandingan harga barang keperluaan harian.

-latihan mengira perbelanjaan harian.

BBM

-jadual barangan

Nilai Murni

-sikap kesederhanaan

llmu

-matematik dan KHB

Refleksi

-pelajar dapat mengira perbelanjaan harian asas dengan betul.

MINGGU KE 16

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

14/4/14[Isnin]

Tajuk

Mesin

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.mengenal pasti jenis mesin ringkas dan mesin kompleks.

Aras 1-i,ii,iii

Pendekatan

-kbkk-mengecam

Aktiviti

-membaca dan mengeja istilah.

-membaca dan memahami teks secara lisan.

-menerangkan jenis mesin ringkas,iaitu tuas,takal,roda dan gandar.

-melengkapkan teka silang kata.

BBM

-contoh gambar mesin ringkas.

Nilai Murni

-sikap berkerjasama

llmu

-Sains dan KHB

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan teka silang kata berkaitan dengan istilah dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

15/4/14 [Selasa]

Tajuk

Mesin

Hasil Pembelajaran

iii.menerangkan kegunaan mesin ringkas dan mesin kompleks dalam kehidupan.

Aras 2-i.ii Aras 3-i.

Pendekatan

-kbkk-mengecam

Aktiviti

-memerhatikan beberapa alat dan model untuk mengenal pasti mesin ringkas dan mesin kompleks.

-perbincangan dan soaljawab mudah berkaitan dengan mesin ringkas dan mesin kompleks.

-memadankan mesin ringkas dengan kegunaannya.

BBM

-gunting dan jam tangan

Nilai Murni

-kesyukuran

llmu

-Sains dan KHB

Refleksi

-pelajar dapat memadankan 5 contoh mesin ringkas dengan kegunaannya dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

16/4/14[Rabu]

Tajuk

Keselamatan di utamakan.

Hasil Pembelajaran

i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.mengenal pasti bentuk kerosakan luaran peralatan elektrik yang membahayakan.

Aras 1 –i.ii.iii.iv

Pendekatan

-kbkk-mengecam

Aktiviti

-membaca dan menyebut istilah dalam konteks.

-membaca dan memahami isi teks secara lisan dan bertulis.

-menyatakan beberapa cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik.

BBM

Contoh peralatan elektrik yang rosak.

Nilai Murni

-sikap berdikari dan sikap berhati-hati

llmu

-Sains dan KHB

Refleksi

-pelajar dapat mengenal pasti kerosakan luaran peralatan elektrik contohnya peralatan yang putus wayar,wayar terdedah dll.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

17/4/14[Khamis]

Tajuk

Keselamatan di utamakan

Hasil Pembelajaran

iii.menyatakan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik.

iv.menjelaskan akibat kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik.

Aras 2-ii. Aras 3-i.iii

Pendekatan

-kbkk-KMD

Aktiviti

-membincangkan langkah keselamatan menggunakan peralatan elektrik.

-menunjukkan cara menjaga keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik.

-mengumpul maklumat kejadian yang berlaku akibat kecuaian menggunakan peralatan elektirk.

BBM

-keratan akhbar.

Nilai Murni

-patuh kepada undang-undang dan peraturan

llmu

-Sains dan KHB

Refleksi

-pelajar dapat memberi 6 contoh kecuaian semasa menggunakan peralatan elektrik.

 

#CUTI GOOD FRIDAY- 18/4/14 #

MINGGU KE 17

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

21/4/14[Isnin]

Tajuk

Perhidmatan Pos

Hasil Pembelajaran

i.ii.iii Aras 1-i.ii.iii

Pendekatan

Kbkk-mengecam

Aktiviti

-membaca dan memahami istilah dalam konteks.

-menjawab soalan-soalan pemahaman secara lisan.

-tunjuk cara mel ditimbangkan dan unit timbang yang digunakan dan kadar bayaran yang dikenakan.

-latihan mengira berkaitan dengan tajuk.

BBM

-contoh barangan dan gambar rajah

Nilai Murni

-sikap berjimat-cermat

llmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat kiraan mudah dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

22/4/14[Selasa]

Tajuk

Sistem Raja Berpelembagaan

Hasil Pembelajaran

i.ii Aras 1-i.ii

Pendekatan

-bercerita/penerangan

Aktiviti

-merujuk peta dan mengenal pasti nama negeri,ibu negeri,ibu Negara dan Bandar diraja Malaysia.

-melakar peta Malaysia untukkedudukan negeri-negeri ,ibu negeri dan Bandar diraja.

-melukis peta Malaysia dan memadankan pernyataan dalam jadual yang disediakan.

BBM

-peta malaysia

Nilai Murni

-sikap hormat-menghormati

llmu

-Sejarah,PSK

Refleksi

-pelajar dapat melabelkan peta Malaysia –kedudukan Bandar diraja dan ibu negeri bagi negeri-negeri di Malaysia.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

23/4/14[Rabu]

Tajuk

Sistem raja berpelembagaan

Hasil Pembelajaran

ii. Aras 1-iii.

Pendekatan

penerangan

Aktiviti

-menyatakan lirik lagu Kebangsaan,warna bendera dan lambing yang menjadi identity Negara.

-menulis lirik lagu Negaraku dan latihan sebutan dan nyanyian ,melukis bendera Malaysia.

BBM

-lirik lagu Negaraku dan bendera Malaysia.

Nilai Murni

-semangat cintai Negara kita.

llmu

-sejarah dan Geografi

Refleksi

-pelajar dapat memahami lirik lagu Negaraku secara lisan dengan baik dan melukis bendera Malaysia dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

24/4/14[Khamis]

Tajuk

Sistem Raja Berperlembagaan.

Hasil Pembelajaran

iii. Aras 1-iv. Aras 2- i. Aras 3- i.

Pendekatan

-bercerita,penerangan

Aktiviti

-menerangkan jata dan lambang lain yang menjadi identiti Negara

-melukis jata dan lambang lain

-mencatat nota ringkas.

BBM

-gambar jata dan bendera Malaysia.

Nilai Murni

-bersyukur

llmu

-Sejarah

Refleksi

-pelajar dapat melukis jata dan bendera Malaysia dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/4/14[Jumaat]

Tajuk

Sistem Raja Berperlembagaan

Hasil Pembelajaran

iv. Aras 1-iv Aras 2-ii. Aras 3-ii.

Pendekatan

-penerangan ,bercerita

Aktiviti

-menyatakan struktur pentadbiran Negara.

-menyatakan carta struktur pentadbiran persekutuan ,negeri dan daerah.

-melengkapkan jadual yang disediakan.

BBM

-carta struktur pentadbiran

Nilai Murni

-sikap berterima kasih

llmu

-Sejarah,PSK

Refleksi

Pelajar dapat memberi 5 contoh mercu tanda tempatan yang menjadi identiti dan mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat yang disediakan dengan betul.

 

SABTU 26/4/14 –Mesyuarat PIBG

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: