ABM Minggu 18-19

SABTU 26/4/14 –Mesyuarat PIBG

MINGGU KE 18

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

28/4/14[Isnin]

Tajuk

Sumber Semula jadi

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv

Pendekatan

Penerangan ,bercerita

Aktiviti

-memerhati dan memcatat objek yang terdapat di luar bilik darjah.

-mengenal pasti objek yang diperbuat daripada bahan asli dan bahan sintetik.

-membaca teks dan menjawab soalan-soalan kefahaman yang disediakan secara lisan dan bertulis.

BBM

-bahan maujud

Nilai Murni

-kesyukuran

llmu

-Geografi,Sains

Refleksi

-pelajar dapat membuat senarai mudah bahan asli dan bahan sintetik.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

29/4/14[Selasa]

Tajuk

Sumber Semula jadi

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,iii

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-melabelkan objek pada gambar daripada keratin surat khabar atau majalah.

-membuat carta minda yang mudah sebagai pengukuhan.

BBM

-surat khabar/majalah/gambar.

Nilai Murni

-sikap bertenggungjawab

llmu

-Geografi,Sains

Refleksi

-pelajar dapat melabelkan objek pada gambar dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

30/4/14 [Rabu]

Tajuk

Sumber Semula jadi

Hasil Pembelajaran

Aras 3 -i,ii

Pendekatan

-bercerita

Aktiviti

-mengelaskan objek berdasarkan bahan asli dan bahan sintetik serta sumber semula jadi.

-latihan pengukuhan.[disediakan lampiran kerja]

BBM

-jadual

Nilai Murni

-sikap bertanggungjawab

llmu

-Geografi,Sains

Refleksi

-pelajar dapat mengelaskan bahan asli dan bahan sintetik dengan betul.

 

Khamis 1/5/14 [cuti umum Hari Pekerja ]

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

2/5/14 [Jumaat]

Tajuk

Persatuan Pengguna

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.ii.iii.iv

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam petikan buku teks.

-menjawab soalan-soalan secara lisan dan bertulis.

-mengumpul maklumat tentang hak pengguna daripada brosur Persatuan pengguna.

BBM

-Brosur,teks dalam buku teks.

Nilai Murni

-kejujuran

llmu

-KHB,Matematik,PM

Refleksi

-Pelajar dapat memahami dan menjawab soalan-soalan kefahaman dengan betul.

 

 

MINGGU KE 19

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

5/5/14 [Isnin]

Tajuk

Persatuan Pengguna

Hasil Pembelajaran

Aras 2 – i.ii.iii.iv

Pendekatan

-bercerita,penerangan

Aktiviti

-membincangkan peranan persatuan pengguna kepada masyarakat.

-memcatat isi-isi penting.

-mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat yang disediakan dengan istilah yang betul.

BBM

-carta

Nilai Murni

-sikap kesederhanaan.

llmu

-KHB,Matematik

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

6/5/14[Selasa]

Tajuk

Persatuan Pengguna

Hasil Pembelajaran

-Aras 3-i.ii.iii.iv

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan membuat laporan aduan kepada persatuan tentang masalah barangan tiada tanda harga ,barangan yang tarikhnya lupus.

-latihan mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat yang disediakan.

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap berjimat-cermat

llmu

-Matematik

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

7/5/14[Rabu]

Tajuk

Hari Kantin

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.ii.iii.iv

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-membaca teks dalam buku teks dan memahaminya secara lisan dan seterusnya sebagai latihan bertulis.

-perbincangan tentang jenis barangan jualan pada hari kantin.

BBM

-contoh senarai barangan yang dijual di kantin.

Nilai Murni

-sikap berdikari

llmu

-Matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat senarai semak barangan yang dijual di kantin sekolah.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

8/5/14 [Khamis]

Tajuk

Hari Kantin

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i.ii.iii Aras 3-i.

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-merancang strategi jualan[menubuhkan jawatankuasa,promosi]

-membincangkan anggaran perbelanjaan[kos,harga jualan]

BBM

-contoh jadual perancangan.

Nilai Murni

-sikap bekerjasama

llmu

-KHB/Matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat jadual perancangan jualan yang kemas dan mudah.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

9/5/14[Jumaat]

Tajuk

Ulangkaji Bab 1 -3

Hasil Pembelajaran

Pendekatan

-latihan

Aktiviti

-latihan pengukuhan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap rajin

llmu

-Sains,Geo

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan pengukuhan dengan baik.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: