RPH GEOGRAFI TINGKATAN 1 M31-M37

#MINGGU ke 31-CUTI HARI RAYA

MINGGU KE 32

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

1 dan 2

Tajuk 

9.3-Faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia.

Hasil Pembelajaran 

Aras 1- menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi

Cuaca dan iklim Negara Malaysia.

Aras 2 –menghubungkaitkan faktor yang mempengaruhi

Cuaca dan iklim dengan ciri-ciri iklim Malaysia.

-menjelaskan kedudukan Negara Malaysia yang

Bebas daripada taufan,siklon tropical dan kemarau

Yang berpanjangan. 

Pendekatan 

-penerangan,perbincangan

Aktiviti 

-mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

-melukis peta Malaysia untuk kedudukan arah angina monsun timur laut dan monsun barat daya.

-melengkapkan jadual carta minda yang disediakan.

-latihan pppm-lembaran kerja 

BBM 

-peta,carta

Nilai Murni 

-sikap berterima kasih.

KBKK 

-mencirikan ,menerangkan sebab,mengecam

Refleksi 

-pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan betul.

MINGGU KE 33

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

1 dan 2

Tajuk 

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup.

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –mengenal pasti keadaan iklim di kawasan zon

Panas,zon sederhana ,zon ssderhana sejuk dan zon

Sejuk.

-menyatakan cara hidup manusia di kawasan –kawasan tersebut. 

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti

-melukis peta untuk menentukan zon-zon yang berkaitan

Dan memcatat isi-isi penting tentang tajuk berikut.

-latihan pppm-lembaran kerja. 

BBM 

Peta dunia-zon-zon iklim

Nilai Murni 

-sikap bersyukur

KBKK 

-mengenal pasti

Refleksi 

-pelajar dapat mengenal pasti zon-zon iklim dunia secara menyeluruh dan dapat melukisnya dengan baik.

 

MINGGU KE 34

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

1 dan 2

Tajuk 

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup.

Hasil Pembelajaran 

-Aras 2 –menerangkan iklin Negara Malaysia dan iklim di

Di kawasan zon iklim yang lain.

-menjelaskan cara hidup manusia di kawasan –kawasan iklim yang berlainan zon.

 

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti 

-melukis peta zon –zon iklim di kawasan Siberia,Rusia.

-memcatat nota ringkas dan membuat lembaran pppm.

BBM 

-peta kawasan Siberia.

Nilai Murni 

-sikap bersyukur.

KBKK 

-mengenal pasti,mencirikan

Refleksi 

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan struktur mudah secara lisan dan bertulis.

 

# 18/8/14-menghadiri taklimat Bola Jaring ASAT di SMK Tebedu

# 20/8/14 –pertandingan Bola Jaring ASAT di SMK Tebedu sebagai pengadil.

MINGGU KE 35

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

1 dan 2

Tajuk 

10.2 –Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi Negara Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kegiatan ekonomi utama Malaysia-

-menyatakan faktor cuaca dan iklim yang mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti pertanian dan perikanan.

Aras 2 –menghubungkaitkan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan penduduk Malaysia iaitu pertanian dan perikanan.

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti 

-menerangkan kegiatan ekonomi yang ada kaitan dengan tempat tinggal

-isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

-melengkapkan carta minda dengan betul-pppm

-menyelesaikan latihan teka silang kata.

BBM 

-gambar,keratin suratkhabar,risalah dan lampiran teka silang kata.

Nilai Murni 

-sikap bersyukur

KBKK 

-menyenarai,mengenal pasti dan mengecam.

Refleksi 

-pelajar dapat membuat teka silang kata dengan betul dan membuat carta minda dengan baik.

MINGGU KE 36

1/9/14 –cuti umum

Tingkatan 

1C dan 1E [Geografi ]

Set 

1 dan 2

Tajuk 

11.1-Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan ,perindustrian,pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim.

Aras 3-merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

 

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti 

-melukis rajah pembentukan hujan asid dan kesannya,kejadian penipisan ozon,kewujudan pulau haba di kawasan Bandar dan kesan rumah hijau.

-menyatakan fenomena cuaca

-melengkapkan carta minda dan latihan pppm 

BBM 

Rajah dlm buku teks dan lampiran kerja.

Nilai Murni 

-mencintai Negara Malaysia.

KBKK 

-mengenalpasti,mengecam,menerangkan sebab,mengaitkan dan merumus.

Refleksi 

-pelajar dapat membuat kerja yang ditugaskan dengan baik dan memuaskan.

 

MINGGU KE 37 [8/9/14 – 12/9/14]

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

1 dan 2

Tajuk 

12.1-Jenis dan Taburan Tumbuh-tumbuhan semula jadi

Dan hidupan liar di Malaysia.

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-menyenaraikan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semuls jadi di Malaysia.

-memadankan taburan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta Malaysia.

Aras 3-membandingkan dengan contoh rajah profil tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

 

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti 

-meneliti peta Malaysia tentang taburan tumbuh-tumbuhan secara menyeluruh.

-membaca dan menyebut istilah geografi yang berkaitan dengan tajuk.

-menyenaraikan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

-melengkapkan latihan pppm yang disediakan berkaitan dengan tajuk. 

BBM 

-peta Malaysia.

Nilai Murni 

-sikap menghargai alam sekitar/alam semula jadi

KBKK 

-mengecam,mengenal pasti

Refleksi 

-pelajar dapat melukis peta Malaysia berkaitan dengan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 [SABTU 13/9/14 HINGGA AHAD 21/9/14]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: