# set 2 Geografi 1C dan 1E –ada lampiran kerja pbs untuk bab 9.

#MINGGU ke 31-CUTI HARI RAYA

MINGGU KE 32

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 dan 2

Tajuk

9.3-Faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1- menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi

Cuaca dan iklim Negara Malaysia.

Aras 2 –menghubungkaitkan faktor yang mempengaruhi

Cuaca dan iklim dengan ciri-ciri iklim Malaysia.

-menjelaskan kedudukan Negara Malaysia yang

Bebas daripada taufan,siklon tropical dan kemarau

Yang berpanjangan.

Pendekatan

-penerangan,perbincangan

Aktiviti

-mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

-melukis peta Malaysia untuk kedudukan arah angina monsun timur laut dan monsun barat daya.

-melengkapkan jadual carta minda yang disediakan.

-latihan pppm-lembaran kerja

BBM

-peta,carta

Nilai Murni

-sikap berterima kasih.

KBKK

-mencirikan ,menerangkan sebab,mengecam

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan betul.

 

MINGGU KE 33

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 dan 2

Tajuk

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup.

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –mengenal pasti keadaan iklim di kawasan zon

Panas,zon sederhana ,zon ssderhana sejuk dan zon

Sejuk.

-menyatakan cara hidup manusia di kawasan –kawasan tersebut.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis peta untuk menentukan zon-zon yang berkaitan

Dan memcatat isi-isi penting tentang tajuk berikut.

-latihan pppm-lembaran kerja.

BBM

Peta dunia-zon-zon iklim

Nilai Murni

-sikap bersyukur

KBKK

-mengenal pasti

Refleksi

-pelajar dapat mengenal pasti zon-zon iklim dunia secara menyeluruh dan dapat melukisnya dengan baik.

 

MINGGU KE 34

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 dan 2

Tajuk

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup.

Hasil Pembelajaran

-Aras 2 –menerangkan iklin Negara Malaysia dan iklim di

Di kawasan zon iklim yang lain.

-menjelaskan cara hidup manusia di kawasan –kawasan iklim yang berlainan zon.

 

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis peta zon –zon iklim di kawasan Siberia,Rusia.

-memcatat nota ringkas dan membuat lembaran pppm.

BBM

-peta kawasan Siberia.

Nilai Murni

-sikap bersyukur.

KBKK

-mengenal pasti,mencirikan

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan struktur mudah secara lisan dan bertulis.

 

# 18/8/14-menghadiri taklimat Bola Jaring ASAT di SMK Tebedu

# 20/8/14 –pertandingan Bola Jaring ASAT di SMK Tebedu sebagai pengadil.

MINGGU KE 35

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 dan 2

Tajuk

10.2 –Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi Negara Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kegiatan ekonomi utama Malaysia-

-menyatakan faktor cuaca dan iklim yang mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti pertanian dan perikanan.

Aras 2 –menghubungkaitkan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan penduduk Malaysia iaitu pertanian dan perikanan.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-menerangkan kegiatan ekonomi yang ada kaitan dengan tempat tinggal

-isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

-melengkapkan carta minda dengan betul-pppm

-menyelesaikan latihan teka silang kata.

BBM

-gambar,keratin suratkhabar,risalah dan lampiran teka silang kata.

Nilai Murni

-sikap bersyukur

KBKK

-menyenarai,mengenal pasti dan mengecam.

Refleksi

-pelajar dapat membuat teka silang kata dengan betul dan membuat carta minda dengan baik.

MINGGU KE 36

1/9/14 –cuti umum

Tingkatan

1C dan 1E [Geografi ]

Set

1 dan 2

Tajuk

11.1-Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan ,perindustrian,pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim.

Aras 3-merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

 

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis rajah pembentukan hujan asid dan kesannya,kejadian penipisan ozon,kewujudan pulau haba di kawasan Bandar dan kesan rumah hijau.

-menyatakan fenomena cuaca

-melengkapkan carta minda dan latihan pppm

BBM

Rajah dlm buku teks dan lampiran kerja.

Nilai Murni

-mencintai Negara Malaysia.

KBKK

-mengenalpasti,mengecam,menerangkan sebab,mengaitkan dan merumus.

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja yang ditugaskan dengan baik dan memuaskan.

 

MINGGU KE 37 [8/9/14 – 12/9/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 dan 2

Tajuk

12.1-Jenis dan Taburan Tumbuh-tumbuhan semula jadi

Dan hidupan liar di Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semuls jadi di Malaysia.

-memadankan taburan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta Malaysia.

Aras 3-membandingkan dengan contoh rajah profil tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

 

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-meneliti peta Malaysia tentang taburan tumbuh-tumbuhan secara menyeluruh.

-membaca dan menyebut istilah geografi yang berkaitan dengan tajuk.

-menyenaraikan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

-melengkapkan latihan pppm yang disediakan berkaitan dengan tajuk.

BBM

-peta Malaysia.

Nilai Murni

-sikap menghargai alam sekitar/alam semula jadi

KBKK

-mengecam,mengenal pasti

Refleksi

-pelajar dapat melukis peta Malaysia berkaitan dengan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 [SABTU 13/9/14 HINGGA AHAD 21/9/14]

MINGGU ke 38[15/9/14 hingga 19/9/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1

Tajuk

12.2-Hutan Hujan Tropika

Hasil Pembelajaran

Aras 1-mengenal pasti ciri-ciri tumbuh –tumbuhan semula jadi di hutan

Hujan tropika.

-menyenaraikan contoh hidupan liar di hutan hujan tropika.

Aras 3-menghuraikan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di hutan

Hujan tropika.

Pendekatan

-penerangan,

Aktiviti

-meneliti profil empat lapisan hutan hujan tropika.

-mencatat contoh hidupan liar yang berada di setiap lapisan hutan hujan tropika.

-melukis profil empat lapisan hutan hujan tropika .

BBM

-rajah profil hutan hujan tropika.

Nilai Murni

-sayang akan keindahan alam

kbkk

-mengecam,mengenal pasti

Refleksi

-pelajar dapat memahami contoh hidupan liar yang terdapat di setiap lapisan hutan hujan tropika.

 

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2

Tajuk

13.2- Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Negara-negara lain

Hasil Pembelajaran

-Aras 1 –menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

dikawasan gurun panas,tundra,Mediterranean dan monsun

Tropika.

-memadankan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta.

-menyatakan ciri-ciri tumbuh –tumbuhan semula jadi dan hidupan

Liar di kawasan gurun panas,tundra,Mediterranean dan monun

Tropika.

Aras 2-menjelaskan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan

Liar Negara Malaysia dengan Negara –negara lain.

Aras 3-mencerakinkan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan

Liar di kawasan gurun panas,Mediterranean dan monsun tropika.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis peta kawasan yang berkaitan dengan tajuk.

-menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk.

-melengkapkan carta minda.

BBM

-teks petikan.carta

Nilai Murni

-sikap bertanggungjawab

kbkk

-mengecam,mengcirikan

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan latihan dengan betul.

 

MINGGU ke 39 [22/9/14 hingga 26/9/14]

Mata Pelajaran

Geografi [set 1 ]

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1

Tajuk

14.1-Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di

Negara Malaysia.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh kepentingan tumbuh-tumbuhan

Semula jadi Negara Malaysia.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-menulis istilah yang berkaitan,melukis rajah dan mengisi tempat kosong

Sebagai latihan pengukuhan.

BBM

-carta,rajah

Nilai Murni

-cintai alam sekitar

kbkk

-mengecam,menyenaraikan,menjelaskan

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Geografi [set 2 ]

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2

Tajuk

14.1-Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi

Hasil Pembelajaran

Aras 3-merumus tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi

Negara Malaysia secara grafik seperti peta minda.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melengkapkan jadual ,menjawab soalan –soalan struktur,nota ringkas.

BBM

-jadual

Nilai Murni

-sikap bersyukur

kbkk

-merumus

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan jadual dengan baik.

 

MINGGU ke 40 [29/914 hingga 3/10/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1

Tajuk

15.1-Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan

Hidupan liar.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh

-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap

Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-memcatat isi-isi penting[[nota ringkas]

-menjawab soalan-soalan struktur mudah secara lisan dan bertulis.

BBM

-rajah,carta

Nilai Murni

-sikap prihatin

kbkk

-mengecam,mengait

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja/latihan yang disediakan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2

Tajuk

15.1-kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tmbuhan semula jadi dan

Hidupan liar.

Hasil Pembelajaran

Aras 3-menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap

Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa depan.

Pendekatan

-penerangan,bercerita

Aktiviti

-melengkapkan carta kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan

Dan hidupan liar.

BBM

-carta

Nilai Murni

-sikap sayang pada haiwan dan tumbuh-tumbuhan.

kbkk

-mengait,merumus

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan carta minda dengan baik.

 

MINGGU ke 41[6/10/14 hingga 10/10/14]

Mata Pelajaran

Geografi [Set 1]

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1

Tajuk

16. Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyatakan pentingnya dan langkah-langkah memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Aras 3-mencadangkan langkah-langkah lain pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh –tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Pendekatan

-penerangan,cerita

Aktiviti

-mencatat nota ringkas dan lampiran pbs

BBM

-lampiran pbs

Nilai Murni

-sikap rajin

kbkk

Menentukan,mengecam,

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja yang disediakan dengan baik.

 

MINGGU ke 41 dan 42[13/10/14 hingga 17/10/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2

Tajuk

Peperiksaan akhir tahun bermula 8/10/14 hingga 16/10/14

Hasil Pembelajaran

 

Pendekatan

 

Aktiviti

 

BBM

 

Nilai Murni

 

kbkk

 

Refleksi

 

 

MINGGU ke 43 – [20/10/14 hingga 24/10/14 ]Kemaskini markah peperiksaan akhir tahun dan pemulangan buku teks untuk Tingakatan Peralihan,Tingkatan Satu dan Tingkatan Dua.

 

MINGGU ke 44- [27/10/14 hingga 31/10/14 ]

-Hari penyampaian Hadiah dan Sijil -29/10/14

-Kerja-kerja pengemaskini akhir tahun.

MINGGU KE 45 [3/11/14 Isnin hingga 7/11/14 Jumaat]

1C –Latihan Pengukuhan PBS

MINGGU KE 46 [10/11/14 Isnin hingga 14/11/14 Jumaat]

1E –Latihan Pengukuhan PBS

MINGGU KE 47 [ 17/11/14 Isnin hingga 21/11/14 Jumaat] [1C dan 1E –cuti khas sempena SPM dan STPM kerana kekurangan bilik kelas]

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: