RPH ABM PERALIHAN MINGGU KE 20 hingga 47

MINGGU KE 20

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

12/5/14

Tajuk

Ulangkaji Bab 4-7

Hasil Pembelajaran

Pendekatan

-latihan

Aktiviti

-latihan pengukuhan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap bekerja sama

llmu

-sains,sejarah,matematik,PJK

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan dengan baik.

 

#13/5/14-cuti umum Hari Wesak

14/5/14 –Rabu dan 15/5/14 Khamis -PP1 bermula.

16/5/14- Hari Guru peringkat sekolah.

MINGGU KE 21 dan MINGGU KE 22

Isnin 19/5/14 hingga 27/5/14 –Peperiksaan Penggal 1

MINGGU KE 23 dan MINGGU ke 24 [2/6/14 hingga 16/6/14 –cuti pertengahan tahun]

SEMESTER DUA (Minggu 22 – minggu 46)

MINGGU KE 23 DAN 24 [ CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2014]

Semester 2 2014

MINGGU KE 25

Amalan Bahasa Melayu

Hari Isnin 16/6/2014 kerta-Pembetulan s ujian peperiksaan semester satu.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

 

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

17/6/2014[Selasa]

Tajuk

Kesetiaan kepada Negara

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-membaca teks dalam buku teks dan memahami menjawab soalan-soalan

Mudah berdasarkan isi kandungan teks secara lisan dan bertulis.

-menyebut dan mengeja istilah

-mendengar lagu yang mengandungi unsure-unsur kesetiaan kepada Negara.

-latihan menyanyi lagu yang dipilih.

BBM

Teks petikan,lirik lagu

Nilai Murni

Semangat setia Negara.

Ilmu

Sejarah

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan-soalan mudah dengan betul dan boleh menyanyikan lagu yang dipilih.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

18/6/2014[Rabu]

 

Tajuk

Kesetiaan kepada Negara

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –i,ii

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-membincangkan isi penting berhubung kesetiaan kepada Negara.

-menyatakan peranan dan tanggungjawab sebagai seorang warganegara

-berlatih mendeklamasi sajak berunsur patriotik.

BBM

-teks sajak

Nilai Murni

Patriotisme

Ilmu

Sejarah

Refleksi

Pelajar boleh mendeklamasi sajak dengan bantuan guru dan menjawab soalan-soalan mudah secara lisan dengan betul.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

19/6/2014[Khamis]

Tajuk

Kesetiaan kepada Negara

Hasil Pembelajaran

Aras 3-i.ii

Pendekatan

Perbincangan dan soaljawab

Aktiviti

Menyatakan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada Negara.

-membina ayat berdasarkan gambar-gambar

-bercerita berdasarkan pengalaman pelajar.

BBM

Gambar

Nilai Murni

-kesetiaan

Ilmu

-Sejarah,Moral

Refleksi

Pelajar mengisi tempat kosong dalam ayat dengan betul .

 

Mata Pelajaran

Amlan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

20/6/2014[Jumaat]

Tajuk

Keunikkan Haba dan cahaya

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv dan v

Pendekatan

Tunjuk cara,perbincangan

Aktiviti

-menunjuk cara bagaimana haba dan cahaya terhasil.

-menjalankan uji kaji untuk merasa kepanasan haba memalui nyalaan lilin.

-membaca dan memahami teks petikan dan menjawab soalan pemahaman secara lisan dan bertulis.

BBM

Mancis,lilin

Nilai Murni

Sikap cermat

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan –soalan dengan betul.

MINGGU ke 26

SUKAN ANTARA RUMAH-RUMAH SUKAN SMK SERIAN [23/6/14 HINGGA 26/6/14]

27/6/14 [Jumaat-cuti peristiwa sempena hari sukan sekolah]

MINGGU KE 27

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

30/6/2014[Isnin]

Tajuk

Keunikan Haba dan Cahaya

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii dan iii

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-menjalankan eksperimen untuk mengkaji bagaimana cahaya bergerak lurus,cahaya dipantulkan dan dibiaskan.

-menyiasat penyedaran cahaya dengan menggunakan alat seperti berikut;cermin dan sebesen air,alat semburan air dan prisma.

BBM

-besen,cermin,prisma

Nilai Murni

Sikap cermat dan berhati-hati

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menjalankan eksperimen mudah dengan betul.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

1/7/2014[Selasa]

Tajuk

Keunikan Haba dan Cahaya

Hasil Pembelajaran

Aras 3 –i.ii

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

Menjalankan uji kaji untuk mengetahui kebolehan cahaya menembusi bahan dengan menggunakan peralatan seperti lampu suluh dank ain hitam.

-mengelaskan bahan lut sinar ,lut cahaya dan legap dalam bentu jadual.

-menjalankan simulasi keadaan kehidupan harian sekiranya tiada cahaya.

BBM

Lampu suluh ,kain hitam

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat membuat uji kaji mudah dengan betul dan kelihatan seronok.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

2/7/2014[Rabu]

Tajuk

Kenali Diri dan Rakan Sebaya

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii dan iv

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

-membaca dan memahami teks petikan dan menjawab soalan-soalan sebagai latihan pengukuhan.

-mencatat maklumat diri dan rakan dalam ahli kumpulan dari segi umur,berat dan tinggi.

-melengkapkan jadual yang disediakan.

BBM

Alat timbang berat dan pita ukur

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat mencatat timbangberat dan tinggi rakan dengan betul untuk melengkapkan jadual yang disediakan.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

3/7/2014[Khamis]

Tajuk

Kenali Diri dan Rakan Sebaya

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii dan iii , Aras 3-i dan ii

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

Mengumpul maklumat untuk mencari purata umur,berat,tinggi bagi kumpulan pelajar.

-melukis graf palang mudah berdasarkan maklumat yang diberikan.

BBM

Contoh graf palang.

Nilai Murni

Sikap cermat

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat membuat graf palang mudah dengan betul .

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

4/7/2014[Jumaat]

Tajuk

Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv

Pendekatan

Bercerita,perbincangan

Aktiviti

-membaca tek petikan dan menjawab soalan-soalan pemahaman secara lisan dan bertulis sebagai latihan pengukuhan.

BBM

Gambar

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Ilmu

Sejarah

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan –soalan pemahaman dengan betul berdasarkan isi kandungan teks .

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahas Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

7/7/2014[Isnin]

Tajuk

Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-melukis carta dan organisasi Kesultanan Melayu Melaka.

-memcatat cacatan ringkas tentang tokoh-tokoh zaman kegemilangan Melayu Melaka.

BBM

-gambar

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Ilmu

Sejarah

Refleksi

-Pelajar dapat melengkapkan carta organisasi Kesultanan Melayu Melaka dengan betul dan dapat membuat catatan ringkas tentang tokoh-tokoh zaman kegemilangan Melayu Melaka dengan bimbingan guru.

MINGGU KE 28

   
   

Tarikh

8/7/2014[Selasa]

Tajuk

Perubahan bentuk air.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i.ii,iii, Aras 2-i,ii ,Aras 3-i,ii

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-menyiasat fenomena perubahan air.

-melukis rajah pembentukan awan dan hujan.

-menerangkan kegunaan air dan ais.

BBM

Ais,air,air panas dll.

Nilai Murni

-menghargai sumber alam semula jadi.,berjimat-cermat,bersyukur.

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar boleh melabel rajah dengan betul dan faham akan kepentingan ais.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

9/7/2014Rabu]

Tajuk

Hari Lahir

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i.ii,iii,iv Aras 2-i,ii Aras 3 i,ii

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

-menerangkan jenis pecahan.

-menerangkan konsep pecahan.

-menyelesaikan masalah melibatkan operasi mengira nombor pecahan.

-perbincangan tentang agihan pecahan kek hari lahir.

BBM

Gambar

Nilai Murni

Kasih sayang,kesyukuran,berterima kasih,berjimat cermat.

Ilmu

Matematik,KBT

Refleksi

Pelajar dapat menyelesaikan latihan yang disediakan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

10/7/2014[Khamis]

Tajuk

Perjuangan Kemerdekaan Tanah Air

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii Aras 3-i,ii

Pendekatan

Bercerita

Aktiviti

-perbincangan dan merujuk bahan penulisan mengenai perjuangan kemerdekaan tanah air.

-menulis biodata tokoh-tokoh perjuang tanah air yang terpilih.

-penyediaan bahan untuk membuat buku skrap.

BBM

Gambar.teks petikan

Nilai Murni

Berterima kasih,menghargai jasa,semangat setia Negara.

Ilmu

Sejarah

Refleksi

Pelajar dapat tugasan yang disediakan dengan baik dengan bimbingan guru.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

11/7/2014[Jumaat]

Tajuk

Makanan dan rasanya

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii

Pendekatan

Penerangan,berbincang

Aktiviti

-berbincang untuk menentukan rasa makanan.

-membuat eksperimen mudah bagi menentukan sifat kimia makanan.

-berbincang berdasarkan artikel keratan akhbar.

BBM

Keratan akhbar,gambar

Nilai Murni

Bersyukur,bekerjasama

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajat dapat mengelaskan rasa makanan mengikut sifat kimianya.

 

MINGGU KE 29

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

14/7/14[Isnin]

Tajuk

Seni Warisan Bangsa

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii

Pendekatan

Teknik sumbang saran

Aktiviti

-membaca dan memahami teks secara lisan dan bertulis.

-mengumpulkan dan mengelaskan maklumat tentang permainan,muzik dan

Tarian tradisonal.

BBM

Poster,gambar

Nilai Murni

Menghargai sumbangan orang lain

Ilmu

Sejarah,Kajian Tempatan

Refleksi

Pelajar dapat mepelengkapkan jadual pengkelasan permainan,muzik dan

Tarian tradisional engan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

15/7/14[Selasa]

Tajuk

Seni Warisan Bangsa

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii, Aras 3-i,ii

Pendekatan

Teknik sumbang saran

Aktiviti

-membuat poster tentang seni warisan bangsa.

-mengumpul gambar untuk membuat buku skrap tentang seni warisan bangsa.

BBM

Poster,gambar

Nilai Murni

Hormat-menghormati

Ilmu

Sejarah,Kajian Tempatan

Refleksi

Pelajar dapat melukis poster tenteng seni warisan bangsa tempatan.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

16/7/14[Rabu]

Tajuk

Pengawetan Bahan Makanan

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv,dan v

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-menerangkan maksud dan kaedah pengawetan makanan berdasarkan bahan maujud.

-melengkapkan jadual bahan makanan dan cara pengawetannya.

-mengelaskan pelbagai rasa makanan dan contohnya.

BBM

Contoh makanan.

Nilai Murni

Kebersihan

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat membuat kerja yang disediakan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

17/7/14[Khamis]

Tajuk

Pengawetan Bahan Makanan

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,ii

Pendekatan

Perbicangan

Aktiviti

-menerangkan sifat kimia makanan yang neutral yang mengdungi asid dan alkali.

-melengkapkan latihan yang disediakan dengan betul.

BBM

Contoh makanan/minuman dalam tin

Nilai Murni

Cermat,bersyukur

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan baik.

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

18/7/14[Jumaat]

Tajuk

Pengawetan Bahan Makanan

Hasil Pembelajaran

Aras 3-i,ii,dan iii

Pendekatan

Perbincangan,tunjuk cara

Aktiviti

-melengkapkan jadual dengan menulis perubahan warna kertas litmus

Selepas diuji.

Menjelaskan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan.

BBM

Contoh bahan makanan

Nilai Murni

Sikap cermat dan kebersihan

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat membuat kerja yang disediakan dengan baik.

Minggu ke 30

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

21/7/14[Isnin]

Tajuk

Ukuran Gelanggang

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii dan iv

Pendekatan

Teknik Tunjuk cara

Aktiviti

-mecari ukuran jejari dan diameter bulatan ukuran gelanggang.

-mencari perimeter dan luas gelanggang

-mencatat nota ringkas dan latihan pengukuhan.

BBM

-gambar gelanggang bola keranjang.

Nilai Murni

Ketepatan

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat mencatat dan mencari ukuran diameter dan perimeter gelanggang.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

22/7/14[Selasa]

Tajuk

Ukuran Gelanggang

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii

Pendekatan

Tenik Tunjuk Cara

Aktiviti

-melawat dan mengukur gelanggang permainan sekolah.

-melukis pelan gelanggang permainan mengikut skala.

-latihan pengukuhan

BBM

Alat pengukur

Nilai Murni

Kerjasama dan kesungguhan

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat melukis beberapa gelanggang permainan yang terdapat di sekolahnya.

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

23/7/14[Rabu]

Tajuk

Memelihara dan memulihara sumber Negara.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,dan iv

Pendekatan

Inkuiri penemuan,teknik sumbang saran.

Aktiviti

-mengumpul maklumat tentang sumber Negara dan mengelaskan kepada

yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharaui.

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-menjawab soalan-soalan kefahaman secara lisan dan bertulis.

BBM

Gambar bahan sintetik,bahan asli.

Nilai Murni

Berskyukur

Ilmu

Sains Geo.

Refleksi

Pelajar dapat membuat kerja-kerja yang ditugaskan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

24/7/14[Khamis]

Tajuk

Memelihara dan memulihara sumber Negara

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,dan iii

Pendekatan

Inkuiri penemuan,teknik sumbang saran

Aktiviti

-membincangkan kesan kegiatan mendapatkan sumber secara tidak terancang kepada alam sekitar.

-membincangkan langkah memelihara dan memulihara sumber Negara.

BBM

-gambar keratan akhbar/majalah berkaitan dengan tajuk.

Nilai Murni

Bertanggungjawab dan mencintai alam sekitar.

Ilmu

Kajian Tempatan,KHB

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan 3 contoh kesan kegiatan merosakan alam sekitar dan 3 contoh cara atau langkah pemulihara dan pemelihara sumber Negara.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/7/14[Jumaat]

Tajuk

Memelihara dan memulihara sumber Negara.

Hasil Pembelajaran

Aras 3-i,ii dan iii

Pendekatan

Tenik sumbang saran

Aktiviti

-melukis poster untuk memberi kesedaran mengenai konsep kitar dan guna semula.

BBM

-kertas lukisan ,warna pensel,warna air,pembaris dll yang diperlukan.

Nilai Murni

-cintai alam sekitar.

Ilmu

-kajian tempatan

Refleksi

Pelajar dapat menghasilkan poster yang menarik dan boleh dibanggakan.

 

 

 

MINGGU KE 31

28/7/14-Isnin hingga 3/8/14 Ahad –cuti sempena Hari Raya Puasa

Minggu ke 32

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu[MINGGU ke 30]

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

4/8/2014[Isnin]

Tajuk

Bahan dan Manusia

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menamakan sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan,keapungan,

kegilapan,dan kebolehan menyerap.

iii.menyebut contoh objek dan mengaitkan sifat dengan kegunaannya.

iv.menyenaraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

Menyiasat sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan,keapungan ,kegilapan,

Dan kebolehan menyerap air.

-membuat ujikaji mudah tentang bahan-bahan asli dan bahan sintetik.

-mencatat hasil ujikaji dan bentang di hadapan kelas oleh wakil kumpulan.

BBM

-bahan-bahan yang diperlukan untuk ujikaji

Nilai Murni

-sikap bekerja sama

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat membuat ujikaji mudah dengan bimbingan guru.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

5/8/2014[Selasa]

Tajuk

Bahan dan Manusia

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i.mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat fizikal bahan.

ii.menerangkan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.

Aras 3.-i.menghuraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.

Pendekatan

Penerangan ,perbincangan

Aktiviti

-menjalankan aktiviti kuiz berkaitan faedah dan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.

-melengkapkan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik dalam bentuk carta minda.

BBM

Contoh bahan asli dan bahan sintetik

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan-soalan kuiz mudah berkaitan dengan tajuk dan dapat membentuk carta minda yang menarik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

6/8/2014[Rabu]

Tajuk

Menabung

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan cara nenabung yang bijak.

iii.menyatakan kebaikan menabung dan berjimat cermat.

iv.menyatakan kesan berbelanja lebih.

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-perbincangan dalam kumpulan tentang cara menabung yang bijak,kebaikan menabung an kesan berbelanja lebih.

-pembentangan kumpulan oleh wakil dihadapan kelas.    

-membaca dan memahami teks dan menjawab soalan-soalan secara lisan dan bertulis.

BBM

Bekas tabung simpanan

Nilai Murni

Sikap berjimat

Ilmu

KHB,Matematik

Refleksi

Pelajar dapat memahami teks petikan dalam buku teks dan dapat menjawab soalan-soalan kefahaman dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

7/8/2014[Khamis]

Tajuk

Menabung

Hasil Pembelajaran

Aras 2- i.menerang cara menabung yang bijak.

ii.menerangkan kebaikanmenabung dan berjimat cermat.

iii.menerangkan kesan berbelanja lebih.

Aras 3.i-menjelaskan kebaikan menabung dan berjimat cermat.

ii.menjelaskan kesan berbelaja lebih.

Pendekatan

Penerangan,berbincang

Aktiviti

-simulasi menemuramah pegawai bank untuk mengetahui cara menabung,kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih.

-membuat poster tentang kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih.

BBM

-contoh poster

Nilai Murni

Sikap berjimat cermat

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat membuat simulasi dengan memuaskan dan dapat menghasilkan poster yang menarik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

8/8/2014[Jumaat]

Tajuk

Malaysia Maju dan Makmur

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah denganbetul.

ii.menyatakan pelbagai jenis kegiatan ekonomi Negara.

iii.menyatakan kepentingan ekonomi kepada Negara.

iv.menyatakan suatu kegiatan ekonomi tempatan .

Pendekatan

Penerangan ,bincang

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam buku teks dan mejawab soalan-soalan kefahaman secara lisan dan bertulis.

-menyebut dan mengeja istilah yang digunakan dalam teks petikan.

-menyenaraikan pelbagai jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia.

BBM

-carta kegiatan ekonomi di Malaysia.

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Ilmu

Geografi

Refleksi

Pelajar dapat memahami teks dengan baik dan dapat memberi 5 contoh kegiatan ekonomi tempatan yang ada dijalankan di daerah.

 

MINGGU KE 33 AMALAN BAHASA MELAYU

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

11/8/2014[Isnin]

Tajuk

Malaysia Maju dan Makmur

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,iii

Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-berbincang tentang kepentingan kegiatan ekonomi kepada Negara.

-berbincang tentang hasil kraf tangan tempatan

-perbincangan tentang bahan –bahan untuk menyediakan buku skrap yang mengandungi pelbagai jenis kegiatan ekonomi tempatan.

BBM

-contoh kraf tangan tempatan

Nilai Murni

-menghargai sumbangan orang lain.

Ilmu

Kemahiran berfikir belajar cara belajar

Refleksi

-pelajar dapat memberi 10 contoh hasil kraf tangan tempatan.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

12/8/2014[Selasa]

Tajuk

Perjalanan dengan Kereta Api

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i-menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan masa dan waktu mengikut sistem 12jam dan 24 jam.

iii.menyatakan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan

awam.

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-membaca jadual perjalanan pengangkutan awam dalam sistem 12 dan 24 jam.

-berbincang tentang butiran perjalanan dari segi tempoh masa,jarak dan tambang.

-membaca dan memahami istilah secara lisan dan bertulis .

BBM

-jadual perjalanan kereta api di dalam buku teks.

Nilai Murni

-kerjasama

Ilmu

Matematik,Geografi

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan –soalan kefahaman dengan baik dan faham tentang masa dan waktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam.

 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

13/8/2014

[Rabu]

Tajuk

Perjalanan Dengan Kereta Api

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i.menerangkan masa dan waktu mengikut system 12 jam dan 24jam

ii.menerangkan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan

awam.

Aras 3 -i.menjelaskan masa dan waktu mengikut sistem 12 jam dan 24jam.

ii.menjelaskan maklumat tentang jadul perjalanan pengangkutan

awam.

Pendekatan

Perbincangan,kuiz.

Aktiviti

Mengadakan kuiz berpandukan jadual perjalanan pengangkutan awam.

-kerja berkumpulan,menyatakan maklumat perjalanan pengangkutan awam seperti yang terdapat di dalam jadual yang disediakan.

-latihan pengiraan waktu

BBM

-jadual perjalanan kereta api

Nilai Murni

-ketepatan dan teliti serta cermat.

Ilmu

-matematik,Geografi

Refleksi

Pelajar dapat menjawab kuiz dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

14/8/2014[Khamis]

Tajuk

Bangunan dan Strukturnya.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan bentuk sesuatu binaan.

iii.menyatakan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan

struktur binaan.

iv.menyatakan perbezaan bentuk beberapa bangunan.

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-menyiasat model binaan yang mempunyai struktur yang kuat dan stabil dari espek bentuk,luas tapak dan ketinggian .

-membaca dan memahami teks dalam buku teks secara lisan dan bertulis.

BBM

Model struktur binaan

Nilai Murni

Bersyukur

Ilmu

Sains ,matematik.

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan –soalan kefahaman dengan betul.

 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

15/8/2014[Jumaat]

Tajuk

Bangunan dan Strukturnya.

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –i.menerangkan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan

binaan.

Aras 3 -i.menghubungkaitkan antara kestabilan dan kekuatan bangunan

dengan struktur bangunan.

ii.menjelaskan struktur binaan beberapa bangunan.

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-kuiz berkumpulan.

-melukis model bangunan impian pelajar.

BBM

-model bangunan

Nilai Murni

-sikap menghargai hasil kerja orang lain.

Ilmu

-Sains,matematik.

Refleksi

Pelajar dapat melukis model impian mereka dengan baik.

 

 

 

MINGGU KE 34 Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

18/8/2014[Isnin]

Tajuk

Kejayaan Ekonomi Malaysia

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi

Negara Malaysia.

Iii.menyatakan peranan kerajaan dan swasta dalam menjamin

Perkembangan ekonomi yang berterusan.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-membaca teks dalam buku teks.

-membaca dan mengeja istilah.

-memcatat isi penting untuk mengumpul maklumat tentang faktor yang

mempengaruhi perkembangan ekonomi Negara.

-melengkapkan carta minda mudah berkaitan dengan ekonomi Negara.

BBM

-teks dalam buku teks,carta

Nilai Murni

-sikap bersyukur

Ilmu

-Geo,Sejarah

Refleksi

-pelajar dapat menghasilkan carta minda yang baik tentang tajuk yang dipelajari dengan bantuan guru.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

19/8/2014[Selasa]

Tajuk

Kejayaan Ekonomi Malaysia

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i.menerangkan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi

Negara.

ii.menerangkan peranan kerajaan dan swasta dalam menjamin

perkembangan ekonomi yang berterusan.

Pendekatan

-penerangan,berbincang

Aktiviti

-berbincang tentang usaha kerajaan dan swasta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan.

-pelajar menjawab soalan –soalan struktur yang pendek dan mudah.

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap rajin berusaha

Ilmu

-KHB,Kajian Tempatan

Refleksi

-pelajar dapat memjawab soalan-soalan kefahaman dengan betul.

 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

20/8/2014[Rabu]

Tajuk

Kejayaan Ekonomi Malaysia

Hasil Pembelajaran

Aras 3 –i.menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi

Malaysia.

ii.menjelaskan peranan kerajaan dan swasta dalam menjamin

perkembangan ekonomi yang berterusan.

Pendekatan

Peneranang

Aktiviti

-mengandaikan diri sebagai seorang usahawan serta menerangkan strategi

Yang boleh meningkatkan lagi ekonomi Negara.

-memcatat nota ringkas dan mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul sebagai latihan pengukuhan.

BBM

Gambar usahawan terkenal

Nilai Murni

Sikap rajin berusaha

Ilmu

KHB

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan latihan pengukuhan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

21/8/2014[Khamis]

Tajuk

Bumi Kita

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan bentuk ,saiz dan tarikan graviti bumi.

iii.menamakan bahagian permukaan bumi.

iv.menyatakan kepentingan amalan penjagaan alam sekitar.

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-menyiasat bentuk bumi dengan melihat glob atau bola menerusi saluran

Kertas atau kadbod dari jarak dekat dan jarak jauh.

-menunjuk cara bagaimana tarikan graviti berlaku dengan menjatuhkan

Objek ke lantai.

BBM

Glob/bola,kadbod

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Sains,Geo.

Refleksi

Pelajar dapat memahami tarikan graviti bumi dan apa berlaku seandainya tiada tarikan bumi.

 

Jumaat 22/8/14 –ujian pendek untuk pengukuhan bab-bab yang telah dipelajari.Ada lampiran edaran disediakan untuk pelajar-pelajar.

MINGGU KE 35

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/8/2014[Isnin]

Tajuk

Bumi Kita

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –i.menerangkan bahagian permukaan bumi .

ii.menerangkan cara memanfaatkan sumber yang ada di bumi.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-menjawab soalan –soalan kefahaman secara lisan dan bertulis.

-mencatatkan hasil sumber alam yang ada di kawasan tempatan;daerah/negeri pelajar.

BBM

-gambar ,jadual

Nilai Murni

-cinta akan alam sekitar

Ilmu

Geografi,Sains

Refleksi

Pelajar dapat membuat catatan mudah berbentuk carta minda/nota ringkas berkaitan dengan tajuk yang dipelajari.

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

26/8/2014[Selasa]

Tajuk

Bumi Kita

Hasil Pembelajaran

Aras 3 –i.menjelaskan kepentingan bahagian yang terdapat di permukaan

Bumi.

ii.meramalkan keadaan di bumi jika satu daripada bahagian

permukaan bumi musnah.

Pendekatan

-penerangan,bercerita

Aktiviti

-mengumpulkan dan mentafsir data tentang keindahan atau berdasarkan

Sajak mudah.

-membaca dan memahami sajak dan menjawab soalan-soalan sebagai

latihan pengukuhan.

BBM

Sajak

Nilai Murni

Sikap bekerja sama

Ilmu

Sains,Geografi

Refleksi

Pelajar dapat membaca sajak dengan betul dan dapat menjawab soalan-soalan kefahaman dengan betul dengan bimbingan guru.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

27/8/2014[Rabu]

Tajuk

Sistem Suria

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menamakan planet dalam sistem suria.

iii.menamakan ahli sistem suria.

iv.menyatakan keindahan alam ciptaan Tuhan.

Pendekatan

Penerangan/berbincang

Aktiviti

-berbincang berdasarkan gambar dan tentang ahli sistem suria.

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-mengeja dan menyebut istilah secara lisan dan melengkapkan latihan.

BBM

Carta sistem suria

Nilai Murni

Bersyukur

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan –soalan mudah yang disediakan dengan betul dan mereka dapat menamakan ahli sistem suria dengan betul.

 

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

28/8/14[Khamis]

Tajuk

Sistem Suria

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –i.menyenaraikan planet-planet dalam sistem suria mengikut urutan

bermula daripada matahari.

ii.menerangkan ahli sistem suria.

iii.memerihalkan keindahan alam ciptaan Tuhan.

Pendekatan

Tujuk cara

Aktiviti

-menjalankan demonstrasi untuk memerhati putaran dan edaran planet mengelilingi matahari dengan menggunakan model.

-melukis kedudukan planet sistem suria.

-menjawab soalan –soalan struktur mudah yang disediakan.

BBM

Carta planet

Nilai Murni

Cinta akan alam sekitar.

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat melukis dan menyusun planet-planet dalam susunan yang mengikut urutan daripada matahari dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

29/8/14[Jumaat]

Tajuk

Sistem Suria

Hasil Pembelajaran

Aras 3 –i.mengitlak alam semesta yang wujud dalam keadaan tertib dan sistematik.

Pendekatan

Penerangan/bercerita

Aktiviti

-bercerita tentang keindahan alam berpandukan gambar berwarna[pemandangan di pantai pada waktu senja]

-pelajar melukis dan mewarna lukisan masing-masing.

BBM

Contoh lukisan pemandangan

Nilai Murni

Cinta akan alam sekitar

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat melukis dan mewarnakan lukisan mereka dengan baik.

 

1/9/14[Isnin] –CUTI UMUM SEMPENA HARI MERDEKA

MINGGU KE 36

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

2/9/2014[Selasa]

Tajuk

Malaysia di Arena Antarabangsa

Hasil Pembelajaran

 

Aras 1 –i.menyebut dam mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia.

iii.menyatakan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi,social dan politik.

Pendekatan

-penerangan/berbincang

Aktiviti

-mengenal dan menyebut istilah-istilah dalam konteks.

-membaca dan memahami petikan mengenai hubungan Malaysia dengan

Negara luar dalam bidang politik,ekonomi dan sosial.

-menjawab soalan secara lisan dan bertulis.

BBM

-petikan,risalah.

Nilai Murni

Bersyukur ,

Ilmu

-sejarah

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan kefahaman dengan betul.

 

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

3/9/2014[Rabu ]

Tajuk

Malaysia di Arena Antarabangsa

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –i.menerangkan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia.

ii.menerangkan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa

dalam bidang ekonomi,social danpolitik.

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-melaporkan secara lisan dan bertulis maklumat yan dibaca daripada teks.

-mengenal pasti Negara-negara yang mempunyai hubungan dengan M’sia.

-membaca petikan /risalah yang berkaitan dengan M’sia dan Negara-negara

Luar.

BBM

-risalah/petikan

Nilai Murni

Sikap bertanggungjawab

Ilmu

Sejarah/PSK

Refleksi

Pelajar dapat memberi contoh Negara-negara luar yang ada hubungan ekonomi,sosial dan politik dengan M’sia.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

4/9/2014[Khamis]

Tajuk

Malaysia di Arena Antarabangsa

Hasil Pembelajaran

Aras 3 –i.menjelaskan perhubungan yang dianggotai oleh Malaysia.

ii.menjelaskan penglibatan Malysia di peringkat antarabangsa

dalam bidang ekonomi,sosial dan politik.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-mengumpul maklumat daripada pelbagai bahan tentang penglibatan M’sia dengan Negara luar dalam bidang politik,sosial dan ekonomi.

-membincangkan faedah hubungan Malaysia dengan dunia luar.

BBM

Risalah,petikan akhbar dll.

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Sejarah,PSK

Refleksi

-pelajar dapat memahami peranan Malaysia di peringkat antarabangsa.

 

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

5/9/2014[Jumaat]

Tajuk

Gerhana

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i .menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari.

iii.menyatakan keadaan di bumi semasa gerhana bulan dan gerhana

matahari.

Pendekatan

Penerangan/tunjuk cara

Aktiviti

-membaca dan memahami istilah secara lisan.

-menunjuk cara bagaimana gerhana bulan dan gerhana matahari berlaku

dengan menggunakan model Bumi,Bulan dan Matahari.

BBM

-model bumi,bulan dan matahari.

Nilai Murni

-sikap bersyukur.

Ilmu

-Geografi

Refleksi

-pelajar dapat memahami secara lisan kedudukan bumi,bulan dan matahari.

 

 

MINGGU KE 37

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

8/9/2014[Isnin]

Tajuk

Gerhana

Hasil Pembelajaran

Aras 2 – i.melukis dan menerangkan kedudukan bumi,bulan dan matahari

Semasa gerhana.

ii.menerangkan keadaan persekitaran semasa gerhana.

Aras 3 – i.meramalkan keadaan di bumi sekiranya gerhana berterusan.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis rajah dan menerangkan kedudukan Bumi,Bulan dan Matahari.

-berbincang secara kumpulan /berpasangan untuk meramalkan keadaan

Di bumi sekiranya gerhana berterusan.

BBM

-gambar rajah

Nilai Murni

-sikap bersyukur

Ilmu

Geografi

Refleksi

-pelajar dapat memahami secara menyeluruh peranan sistem suria.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

9/9/2014[Selasa ]

Tajuk

Markah ujian

Hasil Pembelajaran

Aras 1- i,ii,iii Aras 2-i,ii Aras 3 –i

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan mengira markah- `peratusan ,kedudukan,pecahan

BBM

-keputusan ujian pelajar

Nilai Murni

-sikap rajin

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat menyelesaikan masalah pengiraan yang disediakan dengan

betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

10/9/2014[Rabu]

Tajuk

Sekolahku[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii

Pendekatan

Penerangan dan tujuk cara

Aktiviti

-latihan pengukuhan-pelan kedudukan pelajar dalam kelas.

BBM

-contoh pelan kedudukan

Nilai Murni

-sikap bekerjasama

Ilmu

-Geografi

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan pelan kedudukan kelas dengan maklumat yang diperlukan .

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

11/9/2014[Khamis]

Tajuk

Markah Peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan

kepada peratus.

iii.menyatakan markah peperiksaan dalam peratus.

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-latihan mengira markah peperiksaan dalam peratus.

-menganalisis keputusan peperiksaan murid.

BBM

-keputusan peperiksaan ujian kelas.

Nilai Murni

-sikap cermat.

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan kiraan peratus dengan betul.

 
 

Tingkatan

Peralihan[ABM]

Tarikh

12/9/2014[Jumaat]

Tajuk

Markah Peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Aras 2- i.menerangkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan

Kepada peratus.

ii.menerangkan keputusan peperiksaan berdasarkan peratus.

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-menganalisis keputusan peperiksaan murid;jumlah markah dalam peratus,peratus lulus dan peratus gagal.

BBM

-keputusan peperiksaan murid.

Nilai Murni

-sikap berjimat-cermat

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan yang ditugaskan dengan betul.

MINGGU KE 38 [CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2- 15/9/14 hingga 19/9/14]

MINGGU KE 39

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

22/9/204[Isnin]

Tajuk

Markah Peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Aras 3- i.menjelaskan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada

Peratus.

ii.menjelaskan keputusan peperiksaan.

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-menyelesaikan masalah yang melibatkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus.

BBM

-jadual peperiksaan

Nilai Murni

-sikap kerja sama

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat tugasan dengan baik dan pandai membuat penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

23/9/2014[selasa]

Tajuk

Permainan Angka[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv Aras 2-i,ii,iii, Aras 3-i,ii

Pendekatan

Penerangan,tunjuk cara

Aktiviti

-latihan permainan angka

-pembetulan latihan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap cermat

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat menyelesaikan permainan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

24/9/2014[Rabu]

Tajuk

Taman permainan[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii, Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan matematik mudah

-pembetulan latihan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap jimat -cermat

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat mencari kiraan matematik dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/9/2014[khamis]

Tajuk

Mesin Memudahkan Kita[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv Aras 2-i,ii,iii,iv Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan berbentuk subjektif dan objektif

-pembetulan latihan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap bersyukur

Ilmu

-sains

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

26/9/2014[Jumaat]

Tajuk

Lakukan Sendiri[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii,iii, Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan-mengisi tempat kosong dalam ayat/perengan

-pembetulan latihan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap bertolak ansur

Ilmu

-sains

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja yang ditugaskan dengan baik.

MINGGU KE 40

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

29/9/2014[Isnin]

Tajuk

Tenaga Elektrik[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan –soalan-soalan subjektif dan objektif

-pembetulan latihan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap cermat

Ilmu

-Sains

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja yang ditugaskan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

30/9/2014[Selasa]

Tajuk

Siratan makanan [ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv Aras 2-ii, Aras 3-i,ii

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan[lampiran kerja]

-pembetulan kertas kerja

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap berjimat-cermat

Ilmu

-sains

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja/latihan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

1/10/2014[Rabu]

Tajuk

Asas Perniagaan[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan[lampiran kerja]

-pembetulan kertas kerja

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap rajin dan suka beruhasa

Ilmu

-KHB,matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja dengan baik.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

2/10/2014[Khamis]

Tajuk

Keistimewaan Manusia[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

-penerangan ,bercerita

Aktiviti

-latihan pengukuhan/lampiran kerja

-pembetulan kertas kerja

BBM

-gambar,lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap rajin

Ilmu

-Sains

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

3/10/2014[Jumaat]

Tajuk

Masyarakat Penyayang[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2- i,ii,iii Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan /lampiran kerja

-pembetulan kertas kerja

BBM

-gambar,carta

Nilai Murni

-sikap kasih sayang

Ilmu

-P.Moral,PSK

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan dengan baik.

MINGGU KE 41

Isnin 6/10/14 –cuti umum Hari Raya Haji

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

7/10/2014[Selasa]

Tajuk

-Tumbuh-tumbuhan dan keindahan Alam

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii,iii Aras 3- i,ii,iii

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan/lampiran kerja

-pembetulan kertas kerja

BBM

-gambar/lampiran

Nilai Murni

-bertanggungjawab terhadap alam sekitar

Ilmu

-Geografi

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja dengan baik.

 

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERMULA[Kelas Peralihan]

8/10/14-Rabu

Kertas BM dan PJK

9/10/14-Khamis

Kertas BC dan ABM

10/10/14-Jumaat

Kertas BI dan PSV

MINGGU KE 42

Peralihan cuti khas sempena PT3

 

Isnin -13/10/14

 

Selasa -14/10/14

 

Rabu -15/10/14

 

Khamis- 16/10/14

 

Jumaat-17/10/14-Pembetulan kertas ujian akhir tahun.

   
   

 

 

MINGGU KE 43 Isnin -20/10/14- pembetulan kertas ujian

Selasa 21/10/14 dan Rabu 22/10/14-Lampiran latihan pengukuhan

Khamis 23/10/14 –Kembalikan buku teks.

Jumaat 24/10/14 – Latihan pengukuhan.

MINGGU KE 44-Isnin 27/10/14 –Latihan pengukuhan

Selasa 28/10/14- Latihan pengukuhan

Rabu 29/10/14 –Latihan pengukuhan

Khamis 30/10/14- Latihan pengukuhan

Jumaat 31/10/14 –Latihan pengukuhan

MINGGU KE 45,MINGGU KE 46 dan MINGGU KE 47

 

[ Isnin 3/11/14 hingga Jumaat 21/11/14 –Peralihan cuti khas kerana kekurangan bilik kelas sempena Peperiksaan Umum SPM dan STPM bermula.]


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: