RPH MINGGU 1 HINGGA MINGGU 3

RPH minggu 1 hingga 3

RANCANGAN PELAJARAN DAN PEMBELAJARAN GEOGRAF T2015

– 1/1/15 dan 2/1/15 [Tahun Baru]
[Isnin 5/1/15 hingga 9/1/15 Jumaat –cuti khas bencana banjir]

MINGGU 1:Isnin 12/1/15 hingga Jumaat 16/1/15.
Isnin 12/1/15 hingga Khamis 15/1/15 –hari orentasi T.1 dan Peralihan.

Jumaat 16/1/15 –Peralihan mengambil dan pembahagian buku teks.

MINGGU 2 :Isnin 19/1/15 hingga Jumaat 23/1/15
Mata Pelajaran Geografi [Set 1]

Tingkatan 1C ,1F dan 1I
Tarikh 19/1/15 Isnin hingga 21/1/15 Rabu
Tajuk Tema:Kemahiran Geografi
1.1-Pengenalan kedudukan
Hasil Pembelajaran
Aras 1 –i.menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan
Koordinat mudah seperti lajur dan baris.
Pendekatan:-tunjuk cara,bercerita
Aktiviti :-mengisikan tempat kosong dalam rajah yang disediakan .
-kuiz umum mengenai pengenalan Geografi secara menyeluruh.
-melakar pelan kedudukan pelajar dalam bilik kelas.

BBM: Buku teks,buku rujukan
Nilai Murni: Sikap bekerjasama
Kbkk: -mengaitkan dan mengecam
Refleksi:Pelajar dapat menjawab 5 soalan mudah berkaitan dengan kedudukan .
Sesuatu tempat berdasarkan kedudukan relatif.

Mata Pelajaran Geografi [Set 2 ]
Tingkatan 1C ,1F dan 1I
Tarikh Khamis 22/1/15 hingga 23/1/15 Jumaat.
Tajuk 1.2-Kedudukan Relatif
Hasil Pembelajaran:Aras 1-menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat.

Pendekatan:Tunjuk cara
Aktiviti:-menerangkan cara menyatakan kedudukan relative sesuatu tempat berdasarkan rajah yang disediakan.
-pelajar membuat latihan pengukuhan yang berkaitan dengan tajuk yang dipelajari.

BBM: Rajah
Nilai Murni: Sikap rajin
Kbkk: Mengenal,mengecam
Refleksi:Pelajar dapat menjawab soalan-soalan mudah berkaitan dgn tajuk .

MINGGU KE 3 Isnin 26/1/15 hingga 30/1/15 Jumaat

Mata Pelajaran Geografi [Set 1 ]
Tingkatan 1C,1F dan 1I
Tarikh 26/1/15 Isnin
Tajuk 1.3-Koordinat
Hasil Pembelajaran: Aras 1 –i.menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan koordinat mudah.

ii.memberi contoh kedudukan pelajar dalam kelas mengikut lajur
dan baris.

Pendekatan:Tunjuk cara
Aktiviti:-menunjuk cara menyatakan kedudukan pelajar dalam kelas mengikut lajur dan baris.
-membaca dan memahami rajah di dalam buku teks yang berkaitan dengan lajur dan baris.
-membuat latihan di dalam buku teks yang berkaitan dengan tajuk.

BBM: Rajah
Nilai Murni: Berusaha dan berdikari
Kbkk: Mengaitkan dan mengecam
Refleksi:Pelajar dapat memahami konsep koordinat berdasarkan lajur dan baris.

Mata Pelajaran Geografi [set 2 ]
Tingkatan 1C ,1F dan 1I
Tarikh 27/1/15 Selasa
Tajuk 1.3 Koordinat
Hasil Pembelajaran Aras 2.i –Melukis pelan kedudukan pelajar dalam kelas mengikut lajur dan
baris.
ii.membezakan kedudukan relative dan koordinat.
Pendekatan: Tunjuk cara,perbincangan
Aktiviti: -melukis pelan kedudukan pelajar di dalam kelas dan menulis nama mereka di dalam lajur dan baris yang betul.

-menjawab 10 soalan berkaitan dengan koordinat mudah berdasarkan pelan tempat duduk pelajar di dalam kelas.

BBM: -carta/pelan tempat duduk pelajar di dalam kelas.
Nilai Murni: -sikap rajin dan ingin berusaha
Kbkk: -mengecam,mengait
Refleksi:-pelajar dapat memahami konsep koordinat berdasarkan lajur dan baris.

Mata Pelajaran Geografi [Set 3]
Tingkatan 1C ,1F dan 1I
Tarikh 28/1/15 -Rabu
Tajuk Arah- i.Arah
ii.Arah mata angin kompas
Hasil Pembelajaran: Aras 1 –i.menyatakan cara menentukan arah.
ii.menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin.
Pendekatan: Perbincangan dan soal jawab
Aktiviti: -bercerita tentang cara menentukan arah berpandukankedudukan Matahari dan bintang.
-menunjukan cara menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas.
-melengkapkan rajah arah mata angin.

BBM: Carta,rajah dan gambar.
Nilai Murni: Sikap bersyukur
Kbkk: -mengecam,mengait
Refleksi:Pelajar dapat memahami arah mata angin utama dan mata angin perantaraan.

Mata Pelajaran: Geografi [set 4]
Tingkatan: 1C ,1F dan 1I
Tarikh: 29/1/15 Khamis dan 30/1/15 Jumaat
Tajuk: Arah –
Hasil Pembelajaran: Arah 1 –iii.melukis lapan arah mata angin berpandukan kompas.
iv.mengenali kompas.

Pendekatan: -tunjuk cara
Aktiviti: -menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan
Kompas dari titik rujukan yang dipilih dalam peta lakar/pelan.
-mengisi petak kosong dalam ayat-ayat yang disediakan .
-melukis arah mata angin utama dan perantaraan.

BBM: -carta,rajah dan gambar
Nilai Murni: -sikap bersyukur
Kbkk: -mengecam,mengait
Refleksi:-pelajar dapat melengkapkan carta minda yang disediakan.

RANCANGAN PELAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN TAHUN 2015
AMALAN BAHASA MELAYU PERALIHAN
1/1/15 dan 2/1/15 [cuti tahun baru]
5/1/15 hingga 9/1/15[cuti bencana banjir]

MINGGU 1 : 12/1/15 hingga 16/1/15
12/1/15[Isnin] hingga 15/1/15 [Khamis]
*Pelajar T.1 dan pelajar Peralihan :orentasi pelajar baru.
16/1/15- Peralihan ada pengagihan buku teks untuk tahun 2015.

MINGGU KE 2

Mata Pelajaran: Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan: Peralihan
Tarikh :19/1/15[Isnin]
Tajuk :Sekolahku
HasilPembelajaran: i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.
Aras 1.
i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.
ii.menyatakan sejarah sekolah,moto dan simbol pada lencana sekolah
iii.menyatakan aktiviti utama sekolah secara lisan.

Pendekatan: KBKK,PAK
Aktiviti: i.bercerita tentang sekolah baru[SMKS]berdasarkan pengalaman mereka.
ii.bercerita tentang sekolah mereka yang terdahulu[SekolahRendah]
iii.menyebut 5 perkara yang menjadi identiti sekolah mereka yang baru.
iv.meneliti moto dan logo sekolah dengan merujuk pada kulit buku latihan .

BBM: Buku latihan sekolah,majalah lama sekolah.
NilaiMurni: -Bersyukur,berterima kasih.
Ilmu: -KajianTempatan dan Sejarah.
Refleksi: -Pelajar dapat memberi 5 contoh identiti penting bagi SMKS.

Mata Pelajaran: Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan: Peralihan
Tarikh :20/1/15[Selasa]
Tajuk :Sekolahku
HasilPembelajaran: ii.Memerihal Sejarah dan identiti Sekolah
Aras 2- i, menerangkan sejarah sekolah,moto dan simbol pada lencana sekolah.
ii.menerangkan kepentingan aktiviti utama sekolah.

Pendekatan: KBT
Aktiviti: i.pelajar boleh mengumpulkan maklumat tentang latarbelakang sekolah daripada majalah sekolah lama.
iv.mewarnakan logo dan lencana sekolah SMKS.

BBM :-majalah lama sekolah dan buku latihan sekolah.
NilaiMurni: Kebersihan,Bertanggungjawab
ILmu: Kajian Tempatan
Refleksi: -Pelajar dapat mewarnakan logo dan lencana sekolah dengan betul.

Mata Pelajaran: Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan: Peralihan
Tarikh :21/1/15[Rabu]
Tajuk: Mengenal makmal Sains Sekolah.
H/P: i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.
ii.menyatakan peraturan di makmal sains sekolah.
Aras 1.
i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.
ii.menyatakan peraturan di makmal sains.
iii.menyatakan alat yang terdapat di makmal sains.
iv.menyatakan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.
Pendekatan: KBKK-membanding dan membeza
Aktiviti: i.latih tubi sebutan dan ejaan istilah.
ii.membina ayat mudah menggunakan istilah secara lisan.
iii.sesi bersoal jawab untuk menerangkan peraturan di makmal sains sekolah.
iv.mencatat peraturan-peraturan penting yang perlu dipatuhi semasa di makmal sains sekolah.

BBM: -gambar alat sains.
NilaiMurni: -sikap bertanggungjawab
Ilmu: -sains
Refleksi: Pelajar dapa tmengnalpasti 6 alatan sains yang boleh didapati di makmal sains sekolah.

Mata Pelajaran: Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan: Peralihan
Tarikh :22/1/15[Khamis]
Tajuk: Mengenal makmal sains sekolah.
HasilPembelajaran:
iii.mengenal dan menyebut alat yang terdapat di makmal sains sekolah.
iv.menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.
Aras 2
i.menerangkan peraturan di makmal sains.
ii.nenerangkan alat yang terdapat di makmal sains.
Aras 3
iii.menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.
Pendekatan: KBT
Aktiviti: Menunjuk cara bagaimana menggunakan peralatan sains.
-lawatan ke makmal sains s ekolah.
-membuat catatan ringkas mengenai alat-alat yang mereka lihat di makmal sains.
-ses iperbincangan dan soaljawab secara lisan.

BBM: Jam randik ,termometer,bikar,tabunguji ,silinderpenyukat dll.
NilaiMurni: Sikap cermat dan tolakansur.
Ilmu: Sains
Refleksi: Pelajar dapat mengenali alatan sains dan cara penggunaannya yang betul.

Mata Pelajaran: Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan: Peralihan
Tarikh: 23/1/15[Jumaat]
Tajuk: Bermain Congkak
Hasil Pembelajaran: i.menyebut dan mengeja istilah dalam konteks.
ii.mengenal dan menyebut nombor serta operasi.
Aras 1- i.menyebut istilah dengan betul.
ii.menyatakan nombor dan operasi dengan betul.
iii.menyatakan operasi nombor 4 digit.
Pendekatan: Teknik tunjuk cara
Aktiviti:i.latih tubi sebutan dan ejaan istilah.
ii.permainan mudah iaitu menyusun kad yang tertulis nombor,simbol dan
perkataan bagi menjalankan operasi mengira nombor 4 digit.
iii.membuat latihan operasi mudah.
BBM: -papan congkak,guli batu seremban.
Nilai Murni: Sikap rajin dan bekerjasama
ILmu: Matematik
Refleksi: Pelajar dapat mengenal pasti simbol tolak ,darab,tambah dan bahagi dengan betul.

MINGGU KE 3

Mata Pelajaran: Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan: Peralihan
Tarikh :26/1/15[Isnin]
Tajuk: Bermain Congkak
Hasil Pembelajaran : iii.menyatakan dan menggunakan operasi mengira dalam bentuk simbol dan perkataan.
Aras 2. i.menerangkan operasi nombor sehingga 5 digit.
ii.menerangkan dan menyelesaikan masalah operasi nombor
sehingga 5 digit.
Pendekatan: Tunjuk cara,kbkk –membuat inferens
Aktiviti : Latihan matematik mudah
BBM: Rajah operasi mudah.
Nilai Murni: Sikap kejujuran
ILmu: Matematik
Refleksi: Pelajar dapat menggunakan sifir mudah dengan baik.

Mata Pelajaran:Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan : Peralihan
Tarikh: 27/1/15[Selasa]
Tajuk : Bermain Congkak
Hasil Pembelajaran:
iv.memerihal simbol dan perkataan
Aras 3. i.menjelaskan operasi nombor 6 digit ke atas.
ii.menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi nombor 6 digit
ke atas.

Pendekatan : Tunjuk cara,kbkk-membuat rumusan.
Aktiviti : Latihan pengukuhan mengira sehingga 6 digit dan menyatakannya dalam
Bentuk perkataan.

BBM: Rajah operasi mudah.
Nilai Murni: Sikap bekerjasama dan rajin berusaha.
ILmu: Matematik
Refleksi: Pelajar dapat membuat latihan dengan betul dengan bimbingan guru.

Mata Pelajaran: Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan : Peralihan
Tarikh :28/1/15[Rabu]
Tajuk :Penyenggaraan Kereta.
Hasil Pembelajaran: i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.
ii.menyatakan alatan tangan untuk kerja penyenggaraan mesin ringkas.
Aras 1 .i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.
ii.menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja penyenggaraan.
iii.menyatakan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyengaraan.
iv.menyatakan cara penyenggaraan mesin mudah.

Pendekatan: Bercerita,kbkk –mengenal pasti.
Aktiviti :-latih tubi membaca teks dalam buku teks dan mengeja istilah.
-membaca dan memahami teks mudah secara lisan.
-mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan kereta di makmal
kemahiran hidup atau di bengkel.
-menama,menyebut,dan melabel bahagian enjin dan komponen kereta.

BBM: Gambar foto dan teks dalam buku teks.
Nilai Murni: Sikap kesyukuran
ILmu: Matematik,Sains dan KHB
Refleksi: Pelajar dapat mengenal pasti 5 alatan tangan mesin ringkas dengan betul.

Mata Pelajaran: Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan: Peralihan
Tarikh: 29/1/15[Khamis]
Tajuk: Penyenggaraan Kereta
Hasil Pembelajaran:
iii.mengenal pasti alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan.

Aras 2 –i.menerangkan jeisalatan tangan dan kegunaannya untuk penyenggaraan.

Pendekatan: Bercerita,kbkk-menjana idea.
Aktiviti: -bercerita tentang cara menggunakan alatan tangan untuk menyenggarakan mesin ringkas.
-mengumpul bahan [gambar] yang berkaitan dengan kereta dan mesin.

BBM: Gambar foto kereta.
Nilai Murni: Sikap bekerja sama.
ILmu: Sains,KHB-KT
Refleksi: Pelajar dapat melabelkan 5 bahagian kereta dengan betul.

Mata Pelajaran :Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan: Peralihan
Tarikh :30/1/15[Jumaat]
Tajuk: Penyenggaraan Kereta
Hasil Pembelajaran: iv.memerihalkan cara penyenggaraan mesin ringkas.

Aras 2 –ii.menerangkan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin ringkas.

Pendekatan: Menjana idea
Aktiviti: -mengumpul bahan dan menyusun gambar kereta serta membuat catatan ringkas mengenai kereta tersebut.
-mereka kereta idaman pelajar sendiri.
BBM: Gambar foto kereta.
Nilai Murni: -kasih sayangan sikap rajin
ILmu: Sains,KHB-KT
Refleksi: Pelajar dapat mereka kereta idamanku dengan cara dan pilihan mereka.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: