Minggu 4-5

MINGGU KE 4

Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 2/2/15[Isnin}
Tajuk Penyenggaraan Kereta
Hasil Pembelajaran iv.memerihalkan cara penyenggaraan mesin ringkas.

Aras 2 –ii.menerangkan alatan tangan yang sesuai untuk kerja   penyenggaraan mesin ringkas.

Pendekatan Menjana idea
Aktiviti -mengumpul bahan dan menyusun gambar kereta serta membuat catatan ringkas mengenai kereta tersebut.

-mereka kereta idaman pelajar sendiri.

BBM Gambar foto kereta.
Nilai Murni -kasih sayangan sikap rajin
ILmu Sains,KHB-KT
Refleksi Pelajar dapat mereka kereta idamanku dengan cara dan pilihan mereka.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 3/2/15[Selasa]
Tajuk Rumaahku,Keluargaku
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

Aras 1- i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan jenis rumah tradisional dan rumah moden.

Pendekatan Perbincangan
Aktiviti -bercerita tentang keluarga dan tempat kediaman pelajar.

-menerangkan persamaan dan perbezaan kediaman mengikut lokasi.

-membaca dan memahami teks di dalam buku teks.

-menjawab soalan-soalan secara lisan.

BBM Gambar foto.
Nilai Murni Sikap hormat-menghormati
ILmu Sejarah,Geografi dan PM,KT
Refleksi Pelajar dapat memahami konsep rumah moden dan rumah tradisional.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 4/2/15[Rabu]
Tajuk Rumahku,Keluargaku
Hasil Pembelajaran ii.menyatakan jenis rumah dan lokasi.

Aras 1 –iii.menyatakan panggilan  keluarga asas dan keluarga kembangan.

iv.menyatakan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Pendekatan Perbincangan
Aktiviti -menerangkan panggilan kekeluargaan asas dan keluarga kembangan.

-melukis salasilah keluarga asas dan keluarga kembangan.

-melengkapkan peta minda yang berkaitan dengan tajuk.

BBM Rajah
Nilai Murni Kasih sayang
ILmu PM
Refleksi Pelajar dapat menyusun salasilah keluarga asas masing-masing.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 5/2/15[Khamis]
Tajuk Rumahku,Keluargaku
Hasil Pembelajaran ii.mengenal pasti dan salasilah keluarga.

Aras 2- i.menerangkan hubungan kekeluargaan dan salasilah keluarga.

Pendekatan Bercerita
Aktiviti -bercerita dan bersoal jawab tentang seisi keluarga.

-membaca dan memahami teks secara lisan.

-menyebut panggian keluarga asas dan keluarga kembangan.

-mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat yang disediakan.

-membentuk salasilah keluarga asas pelajar masing-masing.

-membentuk salasilah keluarga kembangan pelajar.

BBM Contoh rajah salasilah keluarga.
Nilai Murni Sikap hormat-menghormati.
ILmu Sejarah dan PM
Refleksi Pelajar dapat menyatakan 5 panggilan keluarga asas dan 5 panggilan keluarga kembangan.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 6/2/15[Jumaat]
Tajuk Rumahku,Keluargaku
Hasil Pembelajaran iv.memerihalkan suatu aktiviti di rumah yang mengeratkan hubungan

kekeluargaan.

Aras 3 –i.menjelaskan kesesuaian jenis rumah dengan lokasi.

ii.menjelaskan tanggungjawab keluarga asas dan keluarga

kembangan.

iii.menjelaskan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Pendekatan Kbkk-menentukan
Aktiviti -membaca dan memahami teks tentang majlis perkahwinan.

-bercerita tentang pengalaman pelajar menghadiri majlis seperti hari jadi kawan-kawan atau majlis perkahwinan ahli keluarga terdekat.

-menjawab soalan-soalan berdasarkan isi kandungan teks.

BBM Contoh gambar majlis perkahwinan
Nilai Murni Sikap tolong-menolong
ILmu Geografi,Sejarah dan PM
Refleksi Pelajar dapat memberi 3 contoh aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan

Kekeluargaan seperti di hari jadi,majlis perkahwinan dan sebagainya.

MINGGU ke 5

Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 9/2/15[Isnin]
Tajuk Sehari di Zoo Negara
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menerangkan sifat fizikal haiwan.

Aras 1 –i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyebut nama haiwan.

iii.menyatakan sifat haiwan.

Pendekatan Bercerita dan kbkk-mengecam dan mengenal pasti.
Aktiviti -menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

-membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

-berbincang tentang sifat haiwan [kucing]

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

BBM -gambar-gambar haiwan.
Nilai Murni Kasih sayang.
ILmu Sains,Kajian Tempatan dan Geo
Refleksi Pelajar dapat menyebut 10 nama haiwan yang terdiri daripada beberapa kumpulan seperti mamalia,reptilian,amfibia,ikan dan burung.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 10/2/15[Selasa]
Tajuk Permainan Angka
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan ayat matematik dan bahasa yang betul dalam operasi mengira.

Aras 1- i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan operasi mengira dengan menggunakan ayat

matematik.

iii.menyatakan dan mengenal pasti pola nombor genap dan ganjil.

iv.menyatakan pola nombor mengikut tertib menaik atau menurun.

Pendekatan Teknik tunjuk cara
Aktiviti -membaca dan memahami lagu[teks]

-mengeja dan menyebut istilah dengan betul.

-latihan menyanyi lagu-ANAK AYAM

-menyenaraikan 10 nombor ganjil untuk menyusun tertib menurun dan 10 nombor genap untuk menyusun tertib menaik.

BBM -petikan lagu-Anak Ayam
Nilai Murni -kebersihan,cermat
ILmu Matematik,PM
Refleksi Pelajar dapat mengenal pasti nombor genap dan nombor ganjil dan dapat menyusun tertib menurun dan tertib menaik dengan betul.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 11/2/15[Rabu]
Tajuk Permainan Angka
Hasil Pembelajaran iii.mengenal pasti dan melengkapkan pola nombor .

Aras 2 –i.menerangkan operasi mengira dengan menggunakan ayat

Matematik dengan bahasa yang betul.

ii.menerangkan pola nombor mengikut tertib menaik atau

menurun.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: