Minggu 4 -5

MINGGU KE 4

Mata Pelajaran Geografi   [Set 1]
Tingkatan 1C,1F dan  1I
Tarikh 2/2/15-Isnin dan 3/2/15 -Selasa
Tajuk Arah- i.Arah

ii.Arah mata angin kompas

Hasil Pembelajaran Aras 1 –i.menyatakan cara menentukan arah.

ii.menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin.

Pendekatan Perbincangan dan soal jawab
Aktiviti -bercerita tentang cara menentukan arah berpandukan kedudukan

Matahari dan bintang.

-menunjukan cara menyatakan  arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas.

-melengkapkan rajah arah mata angin.

BBM Carta,rajah dan gambar.
Nilai Murni Sikap bersyukur
Kbkk -mengecam,mengait
Refleksi Pelajar dapat memahami arah mata angin utama dan mata angin perantaraan.
Mata Pelajaran Geografi [set 2]
Tingkatan 1C,1F dan 1I
Tarikh 4/2/15-Rabu, 5/2/15-Khamis, 6/2/15-Jumaat.
Tajuk Arah –
Hasil Pembelajaran Arah 1 –iii.melukis lapan arah mata angin berpandukan kompas.

iv.mengenali kompas.

Pendekatan -tunjuk cara
Aktiviti -menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan

Kompas dari titik rujukan yang dipilih dalam peta lakar/pelan.

-mengisi petak kosong dalam ayat-ayat yang disediakan .

-melukis arah mata angin utama dan perantaraan.

BBM -carta,rajah dan gambar
Nilai Murni -sikap bersyukur
Kbkk -mengecam,mengait
Refleksi -pelajar dapat melengkapkan carta minda yang disediakan.

MINGGU KE 5

Mata Pelajaran Geografi   [set 1 ]
Tingkatan 1C,1F dan 1I
Tarikh 9/2/15-Isnin dan  10/2/15-Selasa
Tajuk Skala dan Jarak
Hasil Pembelajaran Konsep Jarak-Aras 1- i.mengenal pasti dan melukis skala lurus.

ii.mengukur panjang lebar bilik kelas dengan

menggunakan skalalurus.

iii.mentarifkan konsep jarak.

iv.menyatakan jarak dari rumah ke sekolah.

Pendekatan Bercerita,tunjuk cara.
Aktiviti -menerangkan cara-cara membaca skala lurus.

-menerangkan cara-cara melukis pelan bilik darjah.

-menunjuk cara mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus.

-latih tubi; a.1 cm mewakili 2km

b. 1 cm mewakili 0.5 km

c. 1 cm mewakili 10 km

d. 1 cm mewakili 250 km

BBM -lampiran edaran,peta ukur,pembaris panjang dan jangka tolok.
Nilai Murni -sikap bekerjasama
Kbkk -menganggarkan,menentukan
Refleksi -pelajar dapat memahami konsep jarak dan dapat menggunakan skala lurus dengan betul.
Mata Pelajaran Geografi [set 2]
Tingkatan 1C,1F dan 1I
Tarikh 11/2/15-Rabu,12/2/15 –Khamis dan  13/2/15 Jumaat.
Tajuk Jarak
Hasil Pembelajaran Aras 2 –mengira jarak relative dan jarak mutlak dari rumah ke sekolah.

Aras 3-mengira jarak relative dan jarak mutlak di peta lakar  .

Pendekatan Tunjuk cara,perbincangan
Aktiviti -perbincangan berkaitan dengan tajuk dan membuat latihan yang disediakan.

-aktiviti PBS

BBM -lampiran edaran.
Nilai Murni -sikap berkerjasama
Kbkk Mengecam,menganggarkan,menentukan
Refleksi Pelajar dapat menentukan jarak mutlak dengan betul berdasarkan bahan-bahan rangsangan/edaran.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: