Archive for Uncategorized

Minggu 4-5

MINGGU KE 4

Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 2/2/15[Isnin}
Tajuk Penyenggaraan Kereta
Hasil Pembelajaran iv.memerihalkan cara penyenggaraan mesin ringkas.

Aras 2 –ii.menerangkan alatan tangan yang sesuai untuk kerja   penyenggaraan mesin ringkas.

Pendekatan Menjana idea
Aktiviti -mengumpul bahan dan menyusun gambar kereta serta membuat catatan ringkas mengenai kereta tersebut.

-mereka kereta idaman pelajar sendiri.

BBM Gambar foto kereta.
Nilai Murni -kasih sayangan sikap rajin
ILmu Sains,KHB-KT
Refleksi Pelajar dapat mereka kereta idamanku dengan cara dan pilihan mereka.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 3/2/15[Selasa]
Tajuk Rumaahku,Keluargaku
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

Aras 1- i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan jenis rumah tradisional dan rumah moden.

Pendekatan Perbincangan
Aktiviti -bercerita tentang keluarga dan tempat kediaman pelajar.

-menerangkan persamaan dan perbezaan kediaman mengikut lokasi.

-membaca dan memahami teks di dalam buku teks.

-menjawab soalan-soalan secara lisan.

BBM Gambar foto.
Nilai Murni Sikap hormat-menghormati
ILmu Sejarah,Geografi dan PM,KT
Refleksi Pelajar dapat memahami konsep rumah moden dan rumah tradisional.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 4/2/15[Rabu]
Tajuk Rumahku,Keluargaku
Hasil Pembelajaran ii.menyatakan jenis rumah dan lokasi.

Aras 1 –iii.menyatakan panggilan  keluarga asas dan keluarga kembangan.

iv.menyatakan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Pendekatan Perbincangan
Aktiviti -menerangkan panggilan kekeluargaan asas dan keluarga kembangan.

-melukis salasilah keluarga asas dan keluarga kembangan.

-melengkapkan peta minda yang berkaitan dengan tajuk.

BBM Rajah
Nilai Murni Kasih sayang
ILmu PM
Refleksi Pelajar dapat menyusun salasilah keluarga asas masing-masing.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 5/2/15[Khamis]
Tajuk Rumahku,Keluargaku
Hasil Pembelajaran ii.mengenal pasti dan salasilah keluarga.

Aras 2- i.menerangkan hubungan kekeluargaan dan salasilah keluarga.

Pendekatan Bercerita
Aktiviti -bercerita dan bersoal jawab tentang seisi keluarga.

-membaca dan memahami teks secara lisan.

-menyebut panggian keluarga asas dan keluarga kembangan.

-mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat yang disediakan.

-membentuk salasilah keluarga asas pelajar masing-masing.

-membentuk salasilah keluarga kembangan pelajar.

BBM Contoh rajah salasilah keluarga.
Nilai Murni Sikap hormat-menghormati.
ILmu Sejarah dan PM
Refleksi Pelajar dapat menyatakan 5 panggilan keluarga asas dan 5 panggilan keluarga kembangan.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 6/2/15[Jumaat]
Tajuk Rumahku,Keluargaku
Hasil Pembelajaran iv.memerihalkan suatu aktiviti di rumah yang mengeratkan hubungan

kekeluargaan.

Aras 3 –i.menjelaskan kesesuaian jenis rumah dengan lokasi.

ii.menjelaskan tanggungjawab keluarga asas dan keluarga

kembangan.

iii.menjelaskan aktiviti yang mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Pendekatan Kbkk-menentukan
Aktiviti -membaca dan memahami teks tentang majlis perkahwinan.

-bercerita tentang pengalaman pelajar menghadiri majlis seperti hari jadi kawan-kawan atau majlis perkahwinan ahli keluarga terdekat.

-menjawab soalan-soalan berdasarkan isi kandungan teks.

BBM Contoh gambar majlis perkahwinan
Nilai Murni Sikap tolong-menolong
ILmu Geografi,Sejarah dan PM
Refleksi Pelajar dapat memberi 3 contoh aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan

Kekeluargaan seperti di hari jadi,majlis perkahwinan dan sebagainya.

MINGGU ke 5

Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 9/2/15[Isnin]
Tajuk Sehari di Zoo Negara
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menerangkan sifat fizikal haiwan.

Aras 1 –i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyebut nama haiwan.

iii.menyatakan sifat haiwan.

Pendekatan Bercerita dan kbkk-mengecam dan mengenal pasti.
Aktiviti -menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

-membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

-berbincang tentang sifat haiwan [kucing]

-latih tubi sebutan dan ejaan istilah.

BBM -gambar-gambar haiwan.
Nilai Murni Kasih sayang.
ILmu Sains,Kajian Tempatan dan Geo
Refleksi Pelajar dapat menyebut 10 nama haiwan yang terdiri daripada beberapa kumpulan seperti mamalia,reptilian,amfibia,ikan dan burung.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 10/2/15[Selasa]
Tajuk Permainan Angka
Hasil Pembelajaran i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.

ii.menyatakan ayat matematik dan bahasa yang betul dalam operasi mengira.

Aras 1- i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan operasi mengira dengan menggunakan ayat

matematik.

iii.menyatakan dan mengenal pasti pola nombor genap dan ganjil.

iv.menyatakan pola nombor mengikut tertib menaik atau menurun.

Pendekatan Teknik tunjuk cara
Aktiviti -membaca dan memahami lagu[teks]

-mengeja dan menyebut istilah dengan betul.

-latihan menyanyi lagu-ANAK AYAM

-menyenaraikan 10 nombor ganjil untuk menyusun tertib menurun dan 10 nombor genap untuk menyusun tertib menaik.

BBM -petikan lagu-Anak Ayam
Nilai Murni -kebersihan,cermat
ILmu Matematik,PM
Refleksi Pelajar dapat mengenal pasti nombor genap dan nombor ganjil dan dapat menyusun tertib menurun dan tertib menaik dengan betul.
Mata Pelajaran Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan Peralihan
Tarikh 11/2/15[Rabu]
Tajuk Permainan Angka
Hasil Pembelajaran iii.mengenal pasti dan melengkapkan pola nombor .

Aras 2 –i.menerangkan operasi mengira dengan menggunakan ayat

Matematik dengan bahasa yang betul.

ii.menerangkan pola nombor mengikut tertib menaik atau

menurun.

Advertisements

Leave a Comment

Minggu 4 -5

MINGGU KE 4

Mata Pelajaran Geografi   [Set 1]
Tingkatan 1C,1F dan  1I
Tarikh 2/2/15-Isnin dan 3/2/15 -Selasa
Tajuk Arah- i.Arah

ii.Arah mata angin kompas

Hasil Pembelajaran Aras 1 –i.menyatakan cara menentukan arah.

ii.menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin.

Pendekatan Perbincangan dan soal jawab
Aktiviti -bercerita tentang cara menentukan arah berpandukan kedudukan

Matahari dan bintang.

-menunjukan cara menyatakan  arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas.

-melengkapkan rajah arah mata angin.

BBM Carta,rajah dan gambar.
Nilai Murni Sikap bersyukur
Kbkk -mengecam,mengait
Refleksi Pelajar dapat memahami arah mata angin utama dan mata angin perantaraan.
Mata Pelajaran Geografi [set 2]
Tingkatan 1C,1F dan 1I
Tarikh 4/2/15-Rabu, 5/2/15-Khamis, 6/2/15-Jumaat.
Tajuk Arah –
Hasil Pembelajaran Arah 1 –iii.melukis lapan arah mata angin berpandukan kompas.

iv.mengenali kompas.

Pendekatan -tunjuk cara
Aktiviti -menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan

Kompas dari titik rujukan yang dipilih dalam peta lakar/pelan.

-mengisi petak kosong dalam ayat-ayat yang disediakan .

-melukis arah mata angin utama dan perantaraan.

BBM -carta,rajah dan gambar
Nilai Murni -sikap bersyukur
Kbkk -mengecam,mengait
Refleksi -pelajar dapat melengkapkan carta minda yang disediakan.

MINGGU KE 5

Mata Pelajaran Geografi   [set 1 ]
Tingkatan 1C,1F dan 1I
Tarikh 9/2/15-Isnin dan  10/2/15-Selasa
Tajuk Skala dan Jarak
Hasil Pembelajaran Konsep Jarak-Aras 1- i.mengenal pasti dan melukis skala lurus.

ii.mengukur panjang lebar bilik kelas dengan

menggunakan skalalurus.

iii.mentarifkan konsep jarak.

iv.menyatakan jarak dari rumah ke sekolah.

Pendekatan Bercerita,tunjuk cara.
Aktiviti -menerangkan cara-cara membaca skala lurus.

-menerangkan cara-cara melukis pelan bilik darjah.

-menunjuk cara mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus.

-latih tubi; a.1 cm mewakili 2km

b. 1 cm mewakili 0.5 km

c. 1 cm mewakili 10 km

d. 1 cm mewakili 250 km

BBM -lampiran edaran,peta ukur,pembaris panjang dan jangka tolok.
Nilai Murni -sikap bekerjasama
Kbkk -menganggarkan,menentukan
Refleksi -pelajar dapat memahami konsep jarak dan dapat menggunakan skala lurus dengan betul.
Mata Pelajaran Geografi [set 2]
Tingkatan 1C,1F dan 1I
Tarikh 11/2/15-Rabu,12/2/15 –Khamis dan  13/2/15 Jumaat.
Tajuk Jarak
Hasil Pembelajaran Aras 2 –mengira jarak relative dan jarak mutlak dari rumah ke sekolah.

Aras 3-mengira jarak relative dan jarak mutlak di peta lakar  .

Pendekatan Tunjuk cara,perbincangan
Aktiviti -perbincangan berkaitan dengan tajuk dan membuat latihan yang disediakan.

-aktiviti PBS

BBM -lampiran edaran.
Nilai Murni -sikap berkerjasama
Kbkk Mengecam,menganggarkan,menentukan
Refleksi Pelajar dapat menentukan jarak mutlak dengan betul berdasarkan bahan-bahan rangsangan/edaran.

Leave a Comment

RPH MINGGU 1 HINGGA MINGGU 3

RPH minggu 1 hingga 3

RANCANGAN PELAJARAN DAN PEMBELAJARAN GEOGRAF T2015

– 1/1/15 dan 2/1/15 [Tahun Baru]
[Isnin 5/1/15 hingga 9/1/15 Jumaat –cuti khas bencana banjir]

MINGGU 1:Isnin 12/1/15 hingga Jumaat 16/1/15.
Isnin 12/1/15 hingga Khamis 15/1/15 –hari orentasi T.1 dan Peralihan.

Jumaat 16/1/15 –Peralihan mengambil dan pembahagian buku teks.

MINGGU 2 :Isnin 19/1/15 hingga Jumaat 23/1/15
Mata Pelajaran Geografi [Set 1]

Tingkatan 1C ,1F dan 1I
Tarikh 19/1/15 Isnin hingga 21/1/15 Rabu
Tajuk Tema:Kemahiran Geografi
1.1-Pengenalan kedudukan
Hasil Pembelajaran
Aras 1 –i.menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan
Koordinat mudah seperti lajur dan baris.
Pendekatan:-tunjuk cara,bercerita
Aktiviti :-mengisikan tempat kosong dalam rajah yang disediakan .
-kuiz umum mengenai pengenalan Geografi secara menyeluruh.
-melakar pelan kedudukan pelajar dalam bilik kelas.

BBM: Buku teks,buku rujukan
Nilai Murni: Sikap bekerjasama
Kbkk: -mengaitkan dan mengecam
Refleksi:Pelajar dapat menjawab 5 soalan mudah berkaitan dengan kedudukan .
Sesuatu tempat berdasarkan kedudukan relatif.

Mata Pelajaran Geografi [Set 2 ]
Tingkatan 1C ,1F dan 1I
Tarikh Khamis 22/1/15 hingga 23/1/15 Jumaat.
Tajuk 1.2-Kedudukan Relatif
Hasil Pembelajaran:Aras 1-menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat.

Pendekatan:Tunjuk cara
Aktiviti:-menerangkan cara menyatakan kedudukan relative sesuatu tempat berdasarkan rajah yang disediakan.
-pelajar membuat latihan pengukuhan yang berkaitan dengan tajuk yang dipelajari.

BBM: Rajah
Nilai Murni: Sikap rajin
Kbkk: Mengenal,mengecam
Refleksi:Pelajar dapat menjawab soalan-soalan mudah berkaitan dgn tajuk .

MINGGU KE 3 Isnin 26/1/15 hingga 30/1/15 Jumaat

Mata Pelajaran Geografi [Set 1 ]
Tingkatan 1C,1F dan 1I
Tarikh 26/1/15 Isnin
Tajuk 1.3-Koordinat
Hasil Pembelajaran: Aras 1 –i.menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan koordinat mudah.

ii.memberi contoh kedudukan pelajar dalam kelas mengikut lajur
dan baris.

Pendekatan:Tunjuk cara
Aktiviti:-menunjuk cara menyatakan kedudukan pelajar dalam kelas mengikut lajur dan baris.
-membaca dan memahami rajah di dalam buku teks yang berkaitan dengan lajur dan baris.
-membuat latihan di dalam buku teks yang berkaitan dengan tajuk.

BBM: Rajah
Nilai Murni: Berusaha dan berdikari
Kbkk: Mengaitkan dan mengecam
Refleksi:Pelajar dapat memahami konsep koordinat berdasarkan lajur dan baris.

Mata Pelajaran Geografi [set 2 ]
Tingkatan 1C ,1F dan 1I
Tarikh 27/1/15 Selasa
Tajuk 1.3 Koordinat
Hasil Pembelajaran Aras 2.i –Melukis pelan kedudukan pelajar dalam kelas mengikut lajur dan
baris.
ii.membezakan kedudukan relative dan koordinat.
Pendekatan: Tunjuk cara,perbincangan
Aktiviti: -melukis pelan kedudukan pelajar di dalam kelas dan menulis nama mereka di dalam lajur dan baris yang betul.

-menjawab 10 soalan berkaitan dengan koordinat mudah berdasarkan pelan tempat duduk pelajar di dalam kelas.

BBM: -carta/pelan tempat duduk pelajar di dalam kelas.
Nilai Murni: -sikap rajin dan ingin berusaha
Kbkk: -mengecam,mengait
Refleksi:-pelajar dapat memahami konsep koordinat berdasarkan lajur dan baris.

Mata Pelajaran Geografi [Set 3]
Tingkatan 1C ,1F dan 1I
Tarikh 28/1/15 -Rabu
Tajuk Arah- i.Arah
ii.Arah mata angin kompas
Hasil Pembelajaran: Aras 1 –i.menyatakan cara menentukan arah.
ii.menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin.
Pendekatan: Perbincangan dan soal jawab
Aktiviti: -bercerita tentang cara menentukan arah berpandukankedudukan Matahari dan bintang.
-menunjukan cara menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas.
-melengkapkan rajah arah mata angin.

BBM: Carta,rajah dan gambar.
Nilai Murni: Sikap bersyukur
Kbkk: -mengecam,mengait
Refleksi:Pelajar dapat memahami arah mata angin utama dan mata angin perantaraan.

Mata Pelajaran: Geografi [set 4]
Tingkatan: 1C ,1F dan 1I
Tarikh: 29/1/15 Khamis dan 30/1/15 Jumaat
Tajuk: Arah –
Hasil Pembelajaran: Arah 1 –iii.melukis lapan arah mata angin berpandukan kompas.
iv.mengenali kompas.

Pendekatan: -tunjuk cara
Aktiviti: -menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan
Kompas dari titik rujukan yang dipilih dalam peta lakar/pelan.
-mengisi petak kosong dalam ayat-ayat yang disediakan .
-melukis arah mata angin utama dan perantaraan.

BBM: -carta,rajah dan gambar
Nilai Murni: -sikap bersyukur
Kbkk: -mengecam,mengait
Refleksi:-pelajar dapat melengkapkan carta minda yang disediakan.

RANCANGAN PELAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN TAHUN 2015
AMALAN BAHASA MELAYU PERALIHAN
1/1/15 dan 2/1/15 [cuti tahun baru]
5/1/15 hingga 9/1/15[cuti bencana banjir]

MINGGU 1 : 12/1/15 hingga 16/1/15
12/1/15[Isnin] hingga 15/1/15 [Khamis]
*Pelajar T.1 dan pelajar Peralihan :orentasi pelajar baru.
16/1/15- Peralihan ada pengagihan buku teks untuk tahun 2015.

MINGGU KE 2

Mata Pelajaran: Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan: Peralihan
Tarikh :19/1/15[Isnin]
Tajuk :Sekolahku
HasilPembelajaran: i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.
Aras 1.
i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.
ii.menyatakan sejarah sekolah,moto dan simbol pada lencana sekolah
iii.menyatakan aktiviti utama sekolah secara lisan.

Pendekatan: KBKK,PAK
Aktiviti: i.bercerita tentang sekolah baru[SMKS]berdasarkan pengalaman mereka.
ii.bercerita tentang sekolah mereka yang terdahulu[SekolahRendah]
iii.menyebut 5 perkara yang menjadi identiti sekolah mereka yang baru.
iv.meneliti moto dan logo sekolah dengan merujuk pada kulit buku latihan .

BBM: Buku latihan sekolah,majalah lama sekolah.
NilaiMurni: -Bersyukur,berterima kasih.
Ilmu: -KajianTempatan dan Sejarah.
Refleksi: -Pelajar dapat memberi 5 contoh identiti penting bagi SMKS.

Mata Pelajaran: Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan: Peralihan
Tarikh :20/1/15[Selasa]
Tajuk :Sekolahku
HasilPembelajaran: ii.Memerihal Sejarah dan identiti Sekolah
Aras 2- i, menerangkan sejarah sekolah,moto dan simbol pada lencana sekolah.
ii.menerangkan kepentingan aktiviti utama sekolah.

Pendekatan: KBT
Aktiviti: i.pelajar boleh mengumpulkan maklumat tentang latarbelakang sekolah daripada majalah sekolah lama.
iv.mewarnakan logo dan lencana sekolah SMKS.

BBM :-majalah lama sekolah dan buku latihan sekolah.
NilaiMurni: Kebersihan,Bertanggungjawab
ILmu: Kajian Tempatan
Refleksi: -Pelajar dapat mewarnakan logo dan lencana sekolah dengan betul.

Mata Pelajaran: Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan: Peralihan
Tarikh :21/1/15[Rabu]
Tajuk: Mengenal makmal Sains Sekolah.
H/P: i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.
ii.menyatakan peraturan di makmal sains sekolah.
Aras 1.
i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.
ii.menyatakan peraturan di makmal sains.
iii.menyatakan alat yang terdapat di makmal sains.
iv.menyatakan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.
Pendekatan: KBKK-membanding dan membeza
Aktiviti: i.latih tubi sebutan dan ejaan istilah.
ii.membina ayat mudah menggunakan istilah secara lisan.
iii.sesi bersoal jawab untuk menerangkan peraturan di makmal sains sekolah.
iv.mencatat peraturan-peraturan penting yang perlu dipatuhi semasa di makmal sains sekolah.

BBM: -gambar alat sains.
NilaiMurni: -sikap bertanggungjawab
Ilmu: -sains
Refleksi: Pelajar dapa tmengnalpasti 6 alatan sains yang boleh didapati di makmal sains sekolah.

Mata Pelajaran: Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan: Peralihan
Tarikh :22/1/15[Khamis]
Tajuk: Mengenal makmal sains sekolah.
HasilPembelajaran:
iii.mengenal dan menyebut alat yang terdapat di makmal sains sekolah.
iv.menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.
Aras 2
i.menerangkan peraturan di makmal sains.
ii.nenerangkan alat yang terdapat di makmal sains.
Aras 3
iii.menerangkan kegunaan dan cara menggunakan alat sains.
Pendekatan: KBT
Aktiviti: Menunjuk cara bagaimana menggunakan peralatan sains.
-lawatan ke makmal sains s ekolah.
-membuat catatan ringkas mengenai alat-alat yang mereka lihat di makmal sains.
-ses iperbincangan dan soaljawab secara lisan.

BBM: Jam randik ,termometer,bikar,tabunguji ,silinderpenyukat dll.
NilaiMurni: Sikap cermat dan tolakansur.
Ilmu: Sains
Refleksi: Pelajar dapat mengenali alatan sains dan cara penggunaannya yang betul.

Mata Pelajaran: Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan: Peralihan
Tarikh: 23/1/15[Jumaat]
Tajuk: Bermain Congkak
Hasil Pembelajaran: i.menyebut dan mengeja istilah dalam konteks.
ii.mengenal dan menyebut nombor serta operasi.
Aras 1- i.menyebut istilah dengan betul.
ii.menyatakan nombor dan operasi dengan betul.
iii.menyatakan operasi nombor 4 digit.
Pendekatan: Teknik tunjuk cara
Aktiviti:i.latih tubi sebutan dan ejaan istilah.
ii.permainan mudah iaitu menyusun kad yang tertulis nombor,simbol dan
perkataan bagi menjalankan operasi mengira nombor 4 digit.
iii.membuat latihan operasi mudah.
BBM: -papan congkak,guli batu seremban.
Nilai Murni: Sikap rajin dan bekerjasama
ILmu: Matematik
Refleksi: Pelajar dapat mengenal pasti simbol tolak ,darab,tambah dan bahagi dengan betul.

MINGGU KE 3

Mata Pelajaran: Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan: Peralihan
Tarikh :26/1/15[Isnin]
Tajuk: Bermain Congkak
Hasil Pembelajaran : iii.menyatakan dan menggunakan operasi mengira dalam bentuk simbol dan perkataan.
Aras 2. i.menerangkan operasi nombor sehingga 5 digit.
ii.menerangkan dan menyelesaikan masalah operasi nombor
sehingga 5 digit.
Pendekatan: Tunjuk cara,kbkk –membuat inferens
Aktiviti : Latihan matematik mudah
BBM: Rajah operasi mudah.
Nilai Murni: Sikap kejujuran
ILmu: Matematik
Refleksi: Pelajar dapat menggunakan sifir mudah dengan baik.

Mata Pelajaran:Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan : Peralihan
Tarikh: 27/1/15[Selasa]
Tajuk : Bermain Congkak
Hasil Pembelajaran:
iv.memerihal simbol dan perkataan
Aras 3. i.menjelaskan operasi nombor 6 digit ke atas.
ii.menjelaskan dan menyelesaikan masalah operasi nombor 6 digit
ke atas.

Pendekatan : Tunjuk cara,kbkk-membuat rumusan.
Aktiviti : Latihan pengukuhan mengira sehingga 6 digit dan menyatakannya dalam
Bentuk perkataan.

BBM: Rajah operasi mudah.
Nilai Murni: Sikap bekerjasama dan rajin berusaha.
ILmu: Matematik
Refleksi: Pelajar dapat membuat latihan dengan betul dengan bimbingan guru.

Mata Pelajaran: Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan : Peralihan
Tarikh :28/1/15[Rabu]
Tajuk :Penyenggaraan Kereta.
Hasil Pembelajaran: i.menyebut dan menggunakan istilah dalam konteks.
ii.menyatakan alatan tangan untuk kerja penyenggaraan mesin ringkas.
Aras 1 .i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.
ii.menyatakan jenis alatan tangan untuk kerja penyenggaraan.
iii.menyatakan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyengaraan.
iv.menyatakan cara penyenggaraan mesin mudah.

Pendekatan: Bercerita,kbkk –mengenal pasti.
Aktiviti :-latih tubi membaca teks dalam buku teks dan mengeja istilah.
-membaca dan memahami teks mudah secara lisan.
-mengenal pasti alatan tangan penyenggaraan kereta di makmal
kemahiran hidup atau di bengkel.
-menama,menyebut,dan melabel bahagian enjin dan komponen kereta.

BBM: Gambar foto dan teks dalam buku teks.
Nilai Murni: Sikap kesyukuran
ILmu: Matematik,Sains dan KHB
Refleksi: Pelajar dapat mengenal pasti 5 alatan tangan mesin ringkas dengan betul.

Mata Pelajaran: Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan: Peralihan
Tarikh: 29/1/15[Khamis]
Tajuk: Penyenggaraan Kereta
Hasil Pembelajaran:
iii.mengenal pasti alatan tangan dan kegunaannya untuk kerja penyenggaraan.

Aras 2 –i.menerangkan jeisalatan tangan dan kegunaannya untuk penyenggaraan.

Pendekatan: Bercerita,kbkk-menjana idea.
Aktiviti: -bercerita tentang cara menggunakan alatan tangan untuk menyenggarakan mesin ringkas.
-mengumpul bahan [gambar] yang berkaitan dengan kereta dan mesin.

BBM: Gambar foto kereta.
Nilai Murni: Sikap bekerja sama.
ILmu: Sains,KHB-KT
Refleksi: Pelajar dapat melabelkan 5 bahagian kereta dengan betul.

Mata Pelajaran :Amalan Bahasa Melayu
Tingkatan: Peralihan
Tarikh :30/1/15[Jumaat]
Tajuk: Penyenggaraan Kereta
Hasil Pembelajaran: iv.memerihalkan cara penyenggaraan mesin ringkas.

Aras 2 –ii.menerangkan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan mesin ringkas.

Pendekatan: Menjana idea
Aktiviti: -mengumpul bahan dan menyusun gambar kereta serta membuat catatan ringkas mengenai kereta tersebut.
-mereka kereta idaman pelajar sendiri.
BBM: Gambar foto kereta.
Nilai Murni: -kasih sayangan sikap rajin
ILmu: Sains,KHB-KT
Refleksi: Pelajar dapat mereka kereta idamanku dengan cara dan pilihan mereka.

Leave a Comment

RPH ABM PERALIHAN MINGGU KE 20 hingga 47

MINGGU KE 20

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

12/5/14

Tajuk

Ulangkaji Bab 4-7

Hasil Pembelajaran

Pendekatan

-latihan

Aktiviti

-latihan pengukuhan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap bekerja sama

llmu

-sains,sejarah,matematik,PJK

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan dengan baik.

 

#13/5/14-cuti umum Hari Wesak

14/5/14 –Rabu dan 15/5/14 Khamis -PP1 bermula.

16/5/14- Hari Guru peringkat sekolah.

MINGGU KE 21 dan MINGGU KE 22

Isnin 19/5/14 hingga 27/5/14 –Peperiksaan Penggal 1

MINGGU KE 23 dan MINGGU ke 24 [2/6/14 hingga 16/6/14 –cuti pertengahan tahun]

SEMESTER DUA (Minggu 22 – minggu 46)

MINGGU KE 23 DAN 24 [ CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2014]

Semester 2 2014

MINGGU KE 25

Amalan Bahasa Melayu

Hari Isnin 16/6/2014 kerta-Pembetulan s ujian peperiksaan semester satu.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

 

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

17/6/2014[Selasa]

Tajuk

Kesetiaan kepada Negara

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-membaca teks dalam buku teks dan memahami menjawab soalan-soalan

Mudah berdasarkan isi kandungan teks secara lisan dan bertulis.

-menyebut dan mengeja istilah

-mendengar lagu yang mengandungi unsure-unsur kesetiaan kepada Negara.

-latihan menyanyi lagu yang dipilih.

BBM

Teks petikan,lirik lagu

Nilai Murni

Semangat setia Negara.

Ilmu

Sejarah

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan-soalan mudah dengan betul dan boleh menyanyikan lagu yang dipilih.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

18/6/2014[Rabu]

 

Tajuk

Kesetiaan kepada Negara

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –i,ii

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-membincangkan isi penting berhubung kesetiaan kepada Negara.

-menyatakan peranan dan tanggungjawab sebagai seorang warganegara

-berlatih mendeklamasi sajak berunsur patriotik.

BBM

-teks sajak

Nilai Murni

Patriotisme

Ilmu

Sejarah

Refleksi

Pelajar boleh mendeklamasi sajak dengan bantuan guru dan menjawab soalan-soalan mudah secara lisan dengan betul.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

19/6/2014[Khamis]

Tajuk

Kesetiaan kepada Negara

Hasil Pembelajaran

Aras 3-i.ii

Pendekatan

Perbincangan dan soaljawab

Aktiviti

Menyatakan cara rakyat menunjukkan kesetiaan kepada Negara.

-membina ayat berdasarkan gambar-gambar

-bercerita berdasarkan pengalaman pelajar.

BBM

Gambar

Nilai Murni

-kesetiaan

Ilmu

-Sejarah,Moral

Refleksi

Pelajar mengisi tempat kosong dalam ayat dengan betul .

 

Mata Pelajaran

Amlan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

20/6/2014[Jumaat]

Tajuk

Keunikkan Haba dan cahaya

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv dan v

Pendekatan

Tunjuk cara,perbincangan

Aktiviti

-menunjuk cara bagaimana haba dan cahaya terhasil.

-menjalankan uji kaji untuk merasa kepanasan haba memalui nyalaan lilin.

-membaca dan memahami teks petikan dan menjawab soalan pemahaman secara lisan dan bertulis.

BBM

Mancis,lilin

Nilai Murni

Sikap cermat

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan –soalan dengan betul.

MINGGU ke 26

SUKAN ANTARA RUMAH-RUMAH SUKAN SMK SERIAN [23/6/14 HINGGA 26/6/14]

27/6/14 [Jumaat-cuti peristiwa sempena hari sukan sekolah]

MINGGU KE 27

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

30/6/2014[Isnin]

Tajuk

Keunikan Haba dan Cahaya

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii dan iii

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-menjalankan eksperimen untuk mengkaji bagaimana cahaya bergerak lurus,cahaya dipantulkan dan dibiaskan.

-menyiasat penyedaran cahaya dengan menggunakan alat seperti berikut;cermin dan sebesen air,alat semburan air dan prisma.

BBM

-besen,cermin,prisma

Nilai Murni

Sikap cermat dan berhati-hati

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menjalankan eksperimen mudah dengan betul.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

1/7/2014[Selasa]

Tajuk

Keunikan Haba dan Cahaya

Hasil Pembelajaran

Aras 3 –i.ii

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

Menjalankan uji kaji untuk mengetahui kebolehan cahaya menembusi bahan dengan menggunakan peralatan seperti lampu suluh dank ain hitam.

-mengelaskan bahan lut sinar ,lut cahaya dan legap dalam bentu jadual.

-menjalankan simulasi keadaan kehidupan harian sekiranya tiada cahaya.

BBM

Lampu suluh ,kain hitam

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat membuat uji kaji mudah dengan betul dan kelihatan seronok.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

2/7/2014[Rabu]

Tajuk

Kenali Diri dan Rakan Sebaya

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii dan iv

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

-membaca dan memahami teks petikan dan menjawab soalan-soalan sebagai latihan pengukuhan.

-mencatat maklumat diri dan rakan dalam ahli kumpulan dari segi umur,berat dan tinggi.

-melengkapkan jadual yang disediakan.

BBM

Alat timbang berat dan pita ukur

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat mencatat timbangberat dan tinggi rakan dengan betul untuk melengkapkan jadual yang disediakan.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

3/7/2014[Khamis]

Tajuk

Kenali Diri dan Rakan Sebaya

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii dan iii , Aras 3-i dan ii

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

Mengumpul maklumat untuk mencari purata umur,berat,tinggi bagi kumpulan pelajar.

-melukis graf palang mudah berdasarkan maklumat yang diberikan.

BBM

Contoh graf palang.

Nilai Murni

Sikap cermat

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat membuat graf palang mudah dengan betul .

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

4/7/2014[Jumaat]

Tajuk

Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv

Pendekatan

Bercerita,perbincangan

Aktiviti

-membaca tek petikan dan menjawab soalan-soalan pemahaman secara lisan dan bertulis sebagai latihan pengukuhan.

BBM

Gambar

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Ilmu

Sejarah

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan –soalan pemahaman dengan betul berdasarkan isi kandungan teks .

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahas Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

7/7/2014[Isnin]

Tajuk

Zaman Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-melukis carta dan organisasi Kesultanan Melayu Melaka.

-memcatat cacatan ringkas tentang tokoh-tokoh zaman kegemilangan Melayu Melaka.

BBM

-gambar

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Ilmu

Sejarah

Refleksi

-Pelajar dapat melengkapkan carta organisasi Kesultanan Melayu Melaka dengan betul dan dapat membuat catatan ringkas tentang tokoh-tokoh zaman kegemilangan Melayu Melaka dengan bimbingan guru.

MINGGU KE 28

   
   

Tarikh

8/7/2014[Selasa]

Tajuk

Perubahan bentuk air.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i.ii,iii, Aras 2-i,ii ,Aras 3-i,ii

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-menyiasat fenomena perubahan air.

-melukis rajah pembentukan awan dan hujan.

-menerangkan kegunaan air dan ais.

BBM

Ais,air,air panas dll.

Nilai Murni

-menghargai sumber alam semula jadi.,berjimat-cermat,bersyukur.

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar boleh melabel rajah dengan betul dan faham akan kepentingan ais.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

9/7/2014Rabu]

Tajuk

Hari Lahir

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i.ii,iii,iv Aras 2-i,ii Aras 3 i,ii

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

-menerangkan jenis pecahan.

-menerangkan konsep pecahan.

-menyelesaikan masalah melibatkan operasi mengira nombor pecahan.

-perbincangan tentang agihan pecahan kek hari lahir.

BBM

Gambar

Nilai Murni

Kasih sayang,kesyukuran,berterima kasih,berjimat cermat.

Ilmu

Matematik,KBT

Refleksi

Pelajar dapat menyelesaikan latihan yang disediakan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

10/7/2014[Khamis]

Tajuk

Perjuangan Kemerdekaan Tanah Air

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii Aras 3-i,ii

Pendekatan

Bercerita

Aktiviti

-perbincangan dan merujuk bahan penulisan mengenai perjuangan kemerdekaan tanah air.

-menulis biodata tokoh-tokoh perjuang tanah air yang terpilih.

-penyediaan bahan untuk membuat buku skrap.

BBM

Gambar.teks petikan

Nilai Murni

Berterima kasih,menghargai jasa,semangat setia Negara.

Ilmu

Sejarah

Refleksi

Pelajar dapat tugasan yang disediakan dengan baik dengan bimbingan guru.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

11/7/2014[Jumaat]

Tajuk

Makanan dan rasanya

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii

Pendekatan

Penerangan,berbincang

Aktiviti

-berbincang untuk menentukan rasa makanan.

-membuat eksperimen mudah bagi menentukan sifat kimia makanan.

-berbincang berdasarkan artikel keratan akhbar.

BBM

Keratan akhbar,gambar

Nilai Murni

Bersyukur,bekerjasama

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajat dapat mengelaskan rasa makanan mengikut sifat kimianya.

 

MINGGU KE 29

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

14/7/14[Isnin]

Tajuk

Seni Warisan Bangsa

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii

Pendekatan

Teknik sumbang saran

Aktiviti

-membaca dan memahami teks secara lisan dan bertulis.

-mengumpulkan dan mengelaskan maklumat tentang permainan,muzik dan

Tarian tradisonal.

BBM

Poster,gambar

Nilai Murni

Menghargai sumbangan orang lain

Ilmu

Sejarah,Kajian Tempatan

Refleksi

Pelajar dapat mepelengkapkan jadual pengkelasan permainan,muzik dan

Tarian tradisional engan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

15/7/14[Selasa]

Tajuk

Seni Warisan Bangsa

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii, Aras 3-i,ii

Pendekatan

Teknik sumbang saran

Aktiviti

-membuat poster tentang seni warisan bangsa.

-mengumpul gambar untuk membuat buku skrap tentang seni warisan bangsa.

BBM

Poster,gambar

Nilai Murni

Hormat-menghormati

Ilmu

Sejarah,Kajian Tempatan

Refleksi

Pelajar dapat melukis poster tenteng seni warisan bangsa tempatan.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

16/7/14[Rabu]

Tajuk

Pengawetan Bahan Makanan

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv,dan v

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-menerangkan maksud dan kaedah pengawetan makanan berdasarkan bahan maujud.

-melengkapkan jadual bahan makanan dan cara pengawetannya.

-mengelaskan pelbagai rasa makanan dan contohnya.

BBM

Contoh makanan.

Nilai Murni

Kebersihan

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat membuat kerja yang disediakan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

17/7/14[Khamis]

Tajuk

Pengawetan Bahan Makanan

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,ii

Pendekatan

Perbicangan

Aktiviti

-menerangkan sifat kimia makanan yang neutral yang mengdungi asid dan alkali.

-melengkapkan latihan yang disediakan dengan betul.

BBM

Contoh makanan/minuman dalam tin

Nilai Murni

Cermat,bersyukur

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan baik.

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

18/7/14[Jumaat]

Tajuk

Pengawetan Bahan Makanan

Hasil Pembelajaran

Aras 3-i,ii,dan iii

Pendekatan

Perbincangan,tunjuk cara

Aktiviti

-melengkapkan jadual dengan menulis perubahan warna kertas litmus

Selepas diuji.

Menjelaskan kesan sampingan makanan yang mengandungi asid berlebihan.

BBM

Contoh bahan makanan

Nilai Murni

Sikap cermat dan kebersihan

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat membuat kerja yang disediakan dengan baik.

Minggu ke 30

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

21/7/14[Isnin]

Tajuk

Ukuran Gelanggang

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii dan iv

Pendekatan

Teknik Tunjuk cara

Aktiviti

-mecari ukuran jejari dan diameter bulatan ukuran gelanggang.

-mencari perimeter dan luas gelanggang

-mencatat nota ringkas dan latihan pengukuhan.

BBM

-gambar gelanggang bola keranjang.

Nilai Murni

Ketepatan

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat mencatat dan mencari ukuran diameter dan perimeter gelanggang.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

22/7/14[Selasa]

Tajuk

Ukuran Gelanggang

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii

Pendekatan

Tenik Tunjuk Cara

Aktiviti

-melawat dan mengukur gelanggang permainan sekolah.

-melukis pelan gelanggang permainan mengikut skala.

-latihan pengukuhan

BBM

Alat pengukur

Nilai Murni

Kerjasama dan kesungguhan

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat melukis beberapa gelanggang permainan yang terdapat di sekolahnya.

 

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

23/7/14[Rabu]

Tajuk

Memelihara dan memulihara sumber Negara.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,dan iv

Pendekatan

Inkuiri penemuan,teknik sumbang saran.

Aktiviti

-mengumpul maklumat tentang sumber Negara dan mengelaskan kepada

yang boleh dibaharui dan yang tidak boleh dibaharaui.

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-menjawab soalan-soalan kefahaman secara lisan dan bertulis.

BBM

Gambar bahan sintetik,bahan asli.

Nilai Murni

Berskyukur

Ilmu

Sains Geo.

Refleksi

Pelajar dapat membuat kerja-kerja yang ditugaskan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

24/7/14[Khamis]

Tajuk

Memelihara dan memulihara sumber Negara

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,dan iii

Pendekatan

Inkuiri penemuan,teknik sumbang saran

Aktiviti

-membincangkan kesan kegiatan mendapatkan sumber secara tidak terancang kepada alam sekitar.

-membincangkan langkah memelihara dan memulihara sumber Negara.

BBM

-gambar keratan akhbar/majalah berkaitan dengan tajuk.

Nilai Murni

Bertanggungjawab dan mencintai alam sekitar.

Ilmu

Kajian Tempatan,KHB

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan 3 contoh kesan kegiatan merosakan alam sekitar dan 3 contoh cara atau langkah pemulihara dan pemelihara sumber Negara.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/7/14[Jumaat]

Tajuk

Memelihara dan memulihara sumber Negara.

Hasil Pembelajaran

Aras 3-i,ii dan iii

Pendekatan

Tenik sumbang saran

Aktiviti

-melukis poster untuk memberi kesedaran mengenai konsep kitar dan guna semula.

BBM

-kertas lukisan ,warna pensel,warna air,pembaris dll yang diperlukan.

Nilai Murni

-cintai alam sekitar.

Ilmu

-kajian tempatan

Refleksi

Pelajar dapat menghasilkan poster yang menarik dan boleh dibanggakan.

 

 

 

MINGGU KE 31

28/7/14-Isnin hingga 3/8/14 Ahad –cuti sempena Hari Raya Puasa

Minggu ke 32

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu[MINGGU ke 30]

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

4/8/2014[Isnin]

Tajuk

Bahan dan Manusia

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menamakan sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan,keapungan,

kegilapan,dan kebolehan menyerap.

iii.menyebut contoh objek dan mengaitkan sifat dengan kegunaannya.

iv.menyenaraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.

Pendekatan

Tunjuk cara

Aktiviti

Menyiasat sifat fizikal bahan dari segi kekenyalan,keapungan ,kegilapan,

Dan kebolehan menyerap air.

-membuat ujikaji mudah tentang bahan-bahan asli dan bahan sintetik.

-mencatat hasil ujikaji dan bentang di hadapan kelas oleh wakil kumpulan.

BBM

-bahan-bahan yang diperlukan untuk ujikaji

Nilai Murni

-sikap bekerja sama

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat membuat ujikaji mudah dengan bimbingan guru.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

5/8/2014[Selasa]

Tajuk

Bahan dan Manusia

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i.mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat fizikal bahan.

ii.menerangkan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.

Aras 3.-i.menghuraikan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.

Pendekatan

Penerangan ,perbincangan

Aktiviti

-menjalankan aktiviti kuiz berkaitan faedah dan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik.

-melengkapkan kegunaan bahan asli dan bahan sintetik dalam bentuk carta minda.

BBM

Contoh bahan asli dan bahan sintetik

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan-soalan kuiz mudah berkaitan dengan tajuk dan dapat membentuk carta minda yang menarik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

6/8/2014[Rabu]

Tajuk

Menabung

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan cara nenabung yang bijak.

iii.menyatakan kebaikan menabung dan berjimat cermat.

iv.menyatakan kesan berbelanja lebih.

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-perbincangan dalam kumpulan tentang cara menabung yang bijak,kebaikan menabung an kesan berbelanja lebih.

-pembentangan kumpulan oleh wakil dihadapan kelas.    

-membaca dan memahami teks dan menjawab soalan-soalan secara lisan dan bertulis.

BBM

Bekas tabung simpanan

Nilai Murni

Sikap berjimat

Ilmu

KHB,Matematik

Refleksi

Pelajar dapat memahami teks petikan dalam buku teks dan dapat menjawab soalan-soalan kefahaman dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

7/8/2014[Khamis]

Tajuk

Menabung

Hasil Pembelajaran

Aras 2- i.menerang cara menabung yang bijak.

ii.menerangkan kebaikanmenabung dan berjimat cermat.

iii.menerangkan kesan berbelanja lebih.

Aras 3.i-menjelaskan kebaikan menabung dan berjimat cermat.

ii.menjelaskan kesan berbelaja lebih.

Pendekatan

Penerangan,berbincang

Aktiviti

-simulasi menemuramah pegawai bank untuk mengetahui cara menabung,kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih.

-membuat poster tentang kebaikan menabung dan kesan berbelanja lebih.

BBM

-contoh poster

Nilai Murni

Sikap berjimat cermat

Ilmu

Matematik

Refleksi

Pelajar dapat membuat simulasi dengan memuaskan dan dapat menghasilkan poster yang menarik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

8/8/2014[Jumaat]

Tajuk

Malaysia Maju dan Makmur

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah denganbetul.

ii.menyatakan pelbagai jenis kegiatan ekonomi Negara.

iii.menyatakan kepentingan ekonomi kepada Negara.

iv.menyatakan suatu kegiatan ekonomi tempatan .

Pendekatan

Penerangan ,bincang

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam buku teks dan mejawab soalan-soalan kefahaman secara lisan dan bertulis.

-menyebut dan mengeja istilah yang digunakan dalam teks petikan.

-menyenaraikan pelbagai jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia.

BBM

-carta kegiatan ekonomi di Malaysia.

Nilai Murni

Sikap bersyukur

Ilmu

Geografi

Refleksi

Pelajar dapat memahami teks dengan baik dan dapat memberi 5 contoh kegiatan ekonomi tempatan yang ada dijalankan di daerah.

 

MINGGU KE 33 AMALAN BAHASA MELAYU

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

11/8/2014[Isnin]

Tajuk

Malaysia Maju dan Makmur

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i,ii,iii

Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-berbincang tentang kepentingan kegiatan ekonomi kepada Negara.

-berbincang tentang hasil kraf tangan tempatan

-perbincangan tentang bahan –bahan untuk menyediakan buku skrap yang mengandungi pelbagai jenis kegiatan ekonomi tempatan.

BBM

-contoh kraf tangan tempatan

Nilai Murni

-menghargai sumbangan orang lain.

Ilmu

Kemahiran berfikir belajar cara belajar

Refleksi

-pelajar dapat memberi 10 contoh hasil kraf tangan tempatan.

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

12/8/2014[Selasa]

Tajuk

Perjalanan dengan Kereta Api

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i-menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan masa dan waktu mengikut sistem 12jam dan 24 jam.

iii.menyatakan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan

awam.

Pendekatan

Perbincangan

Aktiviti

-membaca jadual perjalanan pengangkutan awam dalam sistem 12 dan 24 jam.

-berbincang tentang butiran perjalanan dari segi tempoh masa,jarak dan tambang.

-membaca dan memahami istilah secara lisan dan bertulis .

BBM

-jadual perjalanan kereta api di dalam buku teks.

Nilai Murni

-kerjasama

Ilmu

Matematik,Geografi

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan –soalan kefahaman dengan baik dan faham tentang masa dan waktu mengikut sistem 12 jam dan 24 jam.

 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

13/8/2014

[Rabu]

Tajuk

Perjalanan Dengan Kereta Api

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i.menerangkan masa dan waktu mengikut system 12 jam dan 24jam

ii.menerangkan maklumat tentang jadual perjalanan pengangkutan

awam.

Aras 3 -i.menjelaskan masa dan waktu mengikut sistem 12 jam dan 24jam.

ii.menjelaskan maklumat tentang jadul perjalanan pengangkutan

awam.

Pendekatan

Perbincangan,kuiz.

Aktiviti

Mengadakan kuiz berpandukan jadual perjalanan pengangkutan awam.

-kerja berkumpulan,menyatakan maklumat perjalanan pengangkutan awam seperti yang terdapat di dalam jadual yang disediakan.

-latihan pengiraan waktu

BBM

-jadual perjalanan kereta api

Nilai Murni

-ketepatan dan teliti serta cermat.

Ilmu

-matematik,Geografi

Refleksi

Pelajar dapat menjawab kuiz dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

14/8/2014[Khamis]

Tajuk

Bangunan dan Strukturnya.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan bentuk sesuatu binaan.

iii.menyatakan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan

struktur binaan.

iv.menyatakan perbezaan bentuk beberapa bangunan.

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-menyiasat model binaan yang mempunyai struktur yang kuat dan stabil dari espek bentuk,luas tapak dan ketinggian .

-membaca dan memahami teks dalam buku teks secara lisan dan bertulis.

BBM

Model struktur binaan

Nilai Murni

Bersyukur

Ilmu

Sains ,matematik.

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan –soalan kefahaman dengan betul.

 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

15/8/2014[Jumaat]

Tajuk

Bangunan dan Strukturnya.

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –i.menerangkan faktor yang menentukan kestabilan dan kekuatan

binaan.

Aras 3 -i.menghubungkaitkan antara kestabilan dan kekuatan bangunan

dengan struktur bangunan.

ii.menjelaskan struktur binaan beberapa bangunan.

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-kuiz berkumpulan.

-melukis model bangunan impian pelajar.

BBM

-model bangunan

Nilai Murni

-sikap menghargai hasil kerja orang lain.

Ilmu

-Sains,matematik.

Refleksi

Pelajar dapat melukis model impian mereka dengan baik.

 

 

 

MINGGU KE 34 Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

18/8/2014[Isnin]

Tajuk

Kejayaan Ekonomi Malaysia

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi

Negara Malaysia.

Iii.menyatakan peranan kerajaan dan swasta dalam menjamin

Perkembangan ekonomi yang berterusan.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-membaca teks dalam buku teks.

-membaca dan mengeja istilah.

-memcatat isi penting untuk mengumpul maklumat tentang faktor yang

mempengaruhi perkembangan ekonomi Negara.

-melengkapkan carta minda mudah berkaitan dengan ekonomi Negara.

BBM

-teks dalam buku teks,carta

Nilai Murni

-sikap bersyukur

Ilmu

-Geo,Sejarah

Refleksi

-pelajar dapat menghasilkan carta minda yang baik tentang tajuk yang dipelajari dengan bantuan guru.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

19/8/2014[Selasa]

Tajuk

Kejayaan Ekonomi Malaysia

Hasil Pembelajaran

Aras 2-i.menerangkan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi

Negara.

ii.menerangkan peranan kerajaan dan swasta dalam menjamin

perkembangan ekonomi yang berterusan.

Pendekatan

-penerangan,berbincang

Aktiviti

-berbincang tentang usaha kerajaan dan swasta dalam menjamin perkembangan ekonomi yang berterusan.

-pelajar menjawab soalan –soalan struktur yang pendek dan mudah.

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap rajin berusaha

Ilmu

-KHB,Kajian Tempatan

Refleksi

-pelajar dapat memjawab soalan-soalan kefahaman dengan betul.

 

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

20/8/2014[Rabu]

Tajuk

Kejayaan Ekonomi Malaysia

Hasil Pembelajaran

Aras 3 –i.menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi

Malaysia.

ii.menjelaskan peranan kerajaan dan swasta dalam menjamin

perkembangan ekonomi yang berterusan.

Pendekatan

Peneranang

Aktiviti

-mengandaikan diri sebagai seorang usahawan serta menerangkan strategi

Yang boleh meningkatkan lagi ekonomi Negara.

-memcatat nota ringkas dan mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul sebagai latihan pengukuhan.

BBM

Gambar usahawan terkenal

Nilai Murni

Sikap rajin berusaha

Ilmu

KHB

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan latihan pengukuhan dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

21/8/2014[Khamis]

Tajuk

Bumi Kita

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan bentuk ,saiz dan tarikan graviti bumi.

iii.menamakan bahagian permukaan bumi.

iv.menyatakan kepentingan amalan penjagaan alam sekitar.

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-menyiasat bentuk bumi dengan melihat glob atau bola menerusi saluran

Kertas atau kadbod dari jarak dekat dan jarak jauh.

-menunjuk cara bagaimana tarikan graviti berlaku dengan menjatuhkan

Objek ke lantai.

BBM

Glob/bola,kadbod

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Sains,Geo.

Refleksi

Pelajar dapat memahami tarikan graviti bumi dan apa berlaku seandainya tiada tarikan bumi.

 

Jumaat 22/8/14 –ujian pendek untuk pengukuhan bab-bab yang telah dipelajari.Ada lampiran edaran disediakan untuk pelajar-pelajar.

MINGGU KE 35

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/8/2014[Isnin]

Tajuk

Bumi Kita

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –i.menerangkan bahagian permukaan bumi .

ii.menerangkan cara memanfaatkan sumber yang ada di bumi.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-menjawab soalan –soalan kefahaman secara lisan dan bertulis.

-mencatatkan hasil sumber alam yang ada di kawasan tempatan;daerah/negeri pelajar.

BBM

-gambar ,jadual

Nilai Murni

-cinta akan alam sekitar

Ilmu

Geografi,Sains

Refleksi

Pelajar dapat membuat catatan mudah berbentuk carta minda/nota ringkas berkaitan dengan tajuk yang dipelajari.

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

26/8/2014[Selasa]

Tajuk

Bumi Kita

Hasil Pembelajaran

Aras 3 –i.menjelaskan kepentingan bahagian yang terdapat di permukaan

Bumi.

ii.meramalkan keadaan di bumi jika satu daripada bahagian

permukaan bumi musnah.

Pendekatan

-penerangan,bercerita

Aktiviti

-mengumpulkan dan mentafsir data tentang keindahan atau berdasarkan

Sajak mudah.

-membaca dan memahami sajak dan menjawab soalan-soalan sebagai

latihan pengukuhan.

BBM

Sajak

Nilai Murni

Sikap bekerja sama

Ilmu

Sains,Geografi

Refleksi

Pelajar dapat membaca sajak dengan betul dan dapat menjawab soalan-soalan kefahaman dengan betul dengan bimbingan guru.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

27/8/2014[Rabu]

Tajuk

Sistem Suria

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menamakan planet dalam sistem suria.

iii.menamakan ahli sistem suria.

iv.menyatakan keindahan alam ciptaan Tuhan.

Pendekatan

Penerangan/berbincang

Aktiviti

-berbincang berdasarkan gambar dan tentang ahli sistem suria.

-membaca dan memahami teks dalam buku teks.

-mengeja dan menyebut istilah secara lisan dan melengkapkan latihan.

BBM

Carta sistem suria

Nilai Murni

Bersyukur

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan –soalan mudah yang disediakan dengan betul dan mereka dapat menamakan ahli sistem suria dengan betul.

 

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

28/8/14[Khamis]

Tajuk

Sistem Suria

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –i.menyenaraikan planet-planet dalam sistem suria mengikut urutan

bermula daripada matahari.

ii.menerangkan ahli sistem suria.

iii.memerihalkan keindahan alam ciptaan Tuhan.

Pendekatan

Tujuk cara

Aktiviti

-menjalankan demonstrasi untuk memerhati putaran dan edaran planet mengelilingi matahari dengan menggunakan model.

-melukis kedudukan planet sistem suria.

-menjawab soalan –soalan struktur mudah yang disediakan.

BBM

Carta planet

Nilai Murni

Cinta akan alam sekitar.

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat melukis dan menyusun planet-planet dalam susunan yang mengikut urutan daripada matahari dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

29/8/14[Jumaat]

Tajuk

Sistem Suria

Hasil Pembelajaran

Aras 3 –i.mengitlak alam semesta yang wujud dalam keadaan tertib dan sistematik.

Pendekatan

Penerangan/bercerita

Aktiviti

-bercerita tentang keindahan alam berpandukan gambar berwarna[pemandangan di pantai pada waktu senja]

-pelajar melukis dan mewarna lukisan masing-masing.

BBM

Contoh lukisan pemandangan

Nilai Murni

Cinta akan alam sekitar

Ilmu

Sains

Refleksi

Pelajar dapat melukis dan mewarnakan lukisan mereka dengan baik.

 

1/9/14[Isnin] –CUTI UMUM SEMPENA HARI MERDEKA

MINGGU KE 36

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

2/9/2014[Selasa]

Tajuk

Malaysia di Arena Antarabangsa

Hasil Pembelajaran

 

Aras 1 –i.menyebut dam mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia.

iii.menyatakan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam bidang ekonomi,social dan politik.

Pendekatan

-penerangan/berbincang

Aktiviti

-mengenal dan menyebut istilah-istilah dalam konteks.

-membaca dan memahami petikan mengenai hubungan Malaysia dengan

Negara luar dalam bidang politik,ekonomi dan sosial.

-menjawab soalan secara lisan dan bertulis.

BBM

-petikan,risalah.

Nilai Murni

Bersyukur ,

Ilmu

-sejarah

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan kefahaman dengan betul.

 

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

3/9/2014[Rabu ]

Tajuk

Malaysia di Arena Antarabangsa

Hasil Pembelajaran

Aras 2 –i.menerangkan pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia.

ii.menerangkan penglibatan Malaysia di peringkat antarabangsa

dalam bidang ekonomi,social danpolitik.

Pendekatan

-perbincangan

Aktiviti

-melaporkan secara lisan dan bertulis maklumat yan dibaca daripada teks.

-mengenal pasti Negara-negara yang mempunyai hubungan dengan M’sia.

-membaca petikan /risalah yang berkaitan dengan M’sia dan Negara-negara

Luar.

BBM

-risalah/petikan

Nilai Murni

Sikap bertanggungjawab

Ilmu

Sejarah/PSK

Refleksi

Pelajar dapat memberi contoh Negara-negara luar yang ada hubungan ekonomi,sosial dan politik dengan M’sia.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

4/9/2014[Khamis]

Tajuk

Malaysia di Arena Antarabangsa

Hasil Pembelajaran

Aras 3 –i.menjelaskan perhubungan yang dianggotai oleh Malaysia.

ii.menjelaskan penglibatan Malysia di peringkat antarabangsa

dalam bidang ekonomi,sosial dan politik.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-mengumpul maklumat daripada pelbagai bahan tentang penglibatan M’sia dengan Negara luar dalam bidang politik,sosial dan ekonomi.

-membincangkan faedah hubungan Malaysia dengan dunia luar.

BBM

Risalah,petikan akhbar dll.

Nilai Murni

Sikap bekerjasama

Ilmu

Sejarah,PSK

Refleksi

-pelajar dapat memahami peranan Malaysia di peringkat antarabangsa.

 

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

5/9/2014[Jumaat]

Tajuk

Gerhana

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i .menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari.

iii.menyatakan keadaan di bumi semasa gerhana bulan dan gerhana

matahari.

Pendekatan

Penerangan/tunjuk cara

Aktiviti

-membaca dan memahami istilah secara lisan.

-menunjuk cara bagaimana gerhana bulan dan gerhana matahari berlaku

dengan menggunakan model Bumi,Bulan dan Matahari.

BBM

-model bumi,bulan dan matahari.

Nilai Murni

-sikap bersyukur.

Ilmu

-Geografi

Refleksi

-pelajar dapat memahami secara lisan kedudukan bumi,bulan dan matahari.

 

 

MINGGU KE 37

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

8/9/2014[Isnin]

Tajuk

Gerhana

Hasil Pembelajaran

Aras 2 – i.melukis dan menerangkan kedudukan bumi,bulan dan matahari

Semasa gerhana.

ii.menerangkan keadaan persekitaran semasa gerhana.

Aras 3 – i.meramalkan keadaan di bumi sekiranya gerhana berterusan.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis rajah dan menerangkan kedudukan Bumi,Bulan dan Matahari.

-berbincang secara kumpulan /berpasangan untuk meramalkan keadaan

Di bumi sekiranya gerhana berterusan.

BBM

-gambar rajah

Nilai Murni

-sikap bersyukur

Ilmu

Geografi

Refleksi

-pelajar dapat memahami secara menyeluruh peranan sistem suria.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

9/9/2014[Selasa ]

Tajuk

Markah ujian

Hasil Pembelajaran

Aras 1- i,ii,iii Aras 2-i,ii Aras 3 –i

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan mengira markah- `peratusan ,kedudukan,pecahan

BBM

-keputusan ujian pelajar

Nilai Murni

-sikap rajin

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat menyelesaikan masalah pengiraan yang disediakan dengan

betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

10/9/2014[Rabu]

Tajuk

Sekolahku[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii

Pendekatan

Penerangan dan tujuk cara

Aktiviti

-latihan pengukuhan-pelan kedudukan pelajar dalam kelas.

BBM

-contoh pelan kedudukan

Nilai Murni

-sikap bekerjasama

Ilmu

-Geografi

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan pelan kedudukan kelas dengan maklumat yang diperlukan .

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

11/9/2014[Khamis]

Tajuk

Markah Peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –i.menyebut dan mengeja istilah dengan betul.

ii.menyatakan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan

kepada peratus.

iii.menyatakan markah peperiksaan dalam peratus.

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-latihan mengira markah peperiksaan dalam peratus.

-menganalisis keputusan peperiksaan murid.

BBM

-keputusan peperiksaan ujian kelas.

Nilai Murni

-sikap cermat.

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan kiraan peratus dengan betul.

 
 

Tingkatan

Peralihan[ABM]

Tarikh

12/9/2014[Jumaat]

Tajuk

Markah Peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Aras 2- i.menerangkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan

Kepada peratus.

ii.menerangkan keputusan peperiksaan berdasarkan peratus.

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-menganalisis keputusan peperiksaan murid;jumlah markah dalam peratus,peratus lulus dan peratus gagal.

BBM

-keputusan peperiksaan murid.

Nilai Murni

-sikap berjimat-cermat

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan yang ditugaskan dengan betul.

MINGGU KE 38 [CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2- 15/9/14 hingga 19/9/14]

MINGGU KE 39

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

22/9/204[Isnin]

Tajuk

Markah Peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Aras 3- i.menjelaskan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada

Peratus.

ii.menjelaskan keputusan peperiksaan.

Pendekatan

-tunjuk cara

Aktiviti

-menyelesaikan masalah yang melibatkan penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus.

BBM

-jadual peperiksaan

Nilai Murni

-sikap kerja sama

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat tugasan dengan baik dan pandai membuat penukaran pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

23/9/2014[selasa]

Tajuk

Permainan Angka[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv Aras 2-i,ii,iii, Aras 3-i,ii

Pendekatan

Penerangan,tunjuk cara

Aktiviti

-latihan permainan angka

-pembetulan latihan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap cermat

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat menyelesaikan permainan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

24/9/2014[Rabu]

Tajuk

Taman permainan[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii, Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan matematik mudah

-pembetulan latihan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap jimat -cermat

Ilmu

-matematik

Refleksi

-pelajar dapat mencari kiraan matematik dengan betul.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

25/9/2014[khamis]

Tajuk

Mesin Memudahkan Kita[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv Aras 2-i,ii,iii,iv Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan berbentuk subjektif dan objektif

-pembetulan latihan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap bersyukur

Ilmu

-sains

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

26/9/2014[Jumaat]

Tajuk

Lakukan Sendiri[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii,iii, Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan-mengisi tempat kosong dalam ayat/perengan

-pembetulan latihan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap bertolak ansur

Ilmu

-sains

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja yang ditugaskan dengan baik.

MINGGU KE 40

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

29/9/2014[Isnin]

Tajuk

Tenaga Elektrik[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan –soalan-soalan subjektif dan objektif

-pembetulan latihan

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap cermat

Ilmu

-Sains

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja yang ditugaskan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

30/9/2014[Selasa]

Tajuk

Siratan makanan [ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii,iv Aras 2-ii, Aras 3-i,ii

Pendekatan

Penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan[lampiran kerja]

-pembetulan kertas kerja

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap berjimat-cermat

Ilmu

-sains

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja/latihan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

1/10/2014[Rabu]

Tajuk

Asas Perniagaan[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan[lampiran kerja]

-pembetulan kertas kerja

BBM

-lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap rajin dan suka beruhasa

Ilmu

-KHB,matematik

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja dengan baik.

 

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

2/10/2014[Khamis]

Tajuk

Keistimewaan Manusia[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii,iii Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

-penerangan ,bercerita

Aktiviti

-latihan pengukuhan/lampiran kerja

-pembetulan kertas kerja

BBM

-gambar,lampiran kerja

Nilai Murni

-sikap rajin

Ilmu

-Sains

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

3/10/2014[Jumaat]

Tajuk

Masyarakat Penyayang[ulangan]

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2- i,ii,iii Aras 3-i,ii,iii

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan /lampiran kerja

-pembetulan kertas kerja

BBM

-gambar,carta

Nilai Murni

-sikap kasih sayang

Ilmu

-P.Moral,PSK

Refleksi

-pelajar dapat membuat latihan dengan baik.

MINGGU KE 41

Isnin 6/10/14 –cuti umum Hari Raya Haji

Mata Pelajaran

Amalan Bahasa Melayu

Tingkatan

Peralihan

Tarikh

7/10/2014[Selasa]

Tajuk

-Tumbuh-tumbuhan dan keindahan Alam

Hasil Pembelajaran

Aras 1-i,ii,iii Aras 2-i,ii,iii Aras 3- i,ii,iii

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-latihan pengukuhan/lampiran kerja

-pembetulan kertas kerja

BBM

-gambar/lampiran

Nilai Murni

-bertanggungjawab terhadap alam sekitar

Ilmu

-Geografi

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja dengan baik.

 

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BERMULA[Kelas Peralihan]

8/10/14-Rabu

Kertas BM dan PJK

9/10/14-Khamis

Kertas BC dan ABM

10/10/14-Jumaat

Kertas BI dan PSV

MINGGU KE 42

Peralihan cuti khas sempena PT3

 

Isnin -13/10/14

 

Selasa -14/10/14

 

Rabu -15/10/14

 

Khamis- 16/10/14

 

Jumaat-17/10/14-Pembetulan kertas ujian akhir tahun.

   
   

 

 

MINGGU KE 43 Isnin -20/10/14- pembetulan kertas ujian

Selasa 21/10/14 dan Rabu 22/10/14-Lampiran latihan pengukuhan

Khamis 23/10/14 –Kembalikan buku teks.

Jumaat 24/10/14 – Latihan pengukuhan.

MINGGU KE 44-Isnin 27/10/14 –Latihan pengukuhan

Selasa 28/10/14- Latihan pengukuhan

Rabu 29/10/14 –Latihan pengukuhan

Khamis 30/10/14- Latihan pengukuhan

Jumaat 31/10/14 –Latihan pengukuhan

MINGGU KE 45,MINGGU KE 46 dan MINGGU KE 47

 

[ Isnin 3/11/14 hingga Jumaat 21/11/14 –Peralihan cuti khas kerana kekurangan bilik kelas sempena Peperiksaan Umum SPM dan STPM bermula.]


 

Leave a Comment

# set 2 Geografi 1C dan 1E –ada lampiran kerja pbs untuk bab 9.

#MINGGU ke 31-CUTI HARI RAYA

MINGGU KE 32

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 dan 2

Tajuk

9.3-Faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1- menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi

Cuaca dan iklim Negara Malaysia.

Aras 2 –menghubungkaitkan faktor yang mempengaruhi

Cuaca dan iklim dengan ciri-ciri iklim Malaysia.

-menjelaskan kedudukan Negara Malaysia yang

Bebas daripada taufan,siklon tropical dan kemarau

Yang berpanjangan.

Pendekatan

-penerangan,perbincangan

Aktiviti

-mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

-melukis peta Malaysia untuk kedudukan arah angina monsun timur laut dan monsun barat daya.

-melengkapkan jadual carta minda yang disediakan.

-latihan pppm-lembaran kerja

BBM

-peta,carta

Nilai Murni

-sikap berterima kasih.

KBKK

-mencirikan ,menerangkan sebab,mengecam

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan betul.

 

MINGGU KE 33

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 dan 2

Tajuk

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup.

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –mengenal pasti keadaan iklim di kawasan zon

Panas,zon sederhana ,zon ssderhana sejuk dan zon

Sejuk.

-menyatakan cara hidup manusia di kawasan –kawasan tersebut.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis peta untuk menentukan zon-zon yang berkaitan

Dan memcatat isi-isi penting tentang tajuk berikut.

-latihan pppm-lembaran kerja.

BBM

Peta dunia-zon-zon iklim

Nilai Murni

-sikap bersyukur

KBKK

-mengenal pasti

Refleksi

-pelajar dapat mengenal pasti zon-zon iklim dunia secara menyeluruh dan dapat melukisnya dengan baik.

 

MINGGU KE 34

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 dan 2

Tajuk

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup.

Hasil Pembelajaran

-Aras 2 –menerangkan iklin Negara Malaysia dan iklim di

Di kawasan zon iklim yang lain.

-menjelaskan cara hidup manusia di kawasan –kawasan iklim yang berlainan zon.

 

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis peta zon –zon iklim di kawasan Siberia,Rusia.

-memcatat nota ringkas dan membuat lembaran pppm.

BBM

-peta kawasan Siberia.

Nilai Murni

-sikap bersyukur.

KBKK

-mengenal pasti,mencirikan

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan struktur mudah secara lisan dan bertulis.

 

# 18/8/14-menghadiri taklimat Bola Jaring ASAT di SMK Tebedu

# 20/8/14 –pertandingan Bola Jaring ASAT di SMK Tebedu sebagai pengadil.

MINGGU KE 35

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 dan 2

Tajuk

10.2 –Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi Negara Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kegiatan ekonomi utama Malaysia-

-menyatakan faktor cuaca dan iklim yang mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti pertanian dan perikanan.

Aras 2 –menghubungkaitkan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan penduduk Malaysia iaitu pertanian dan perikanan.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-menerangkan kegiatan ekonomi yang ada kaitan dengan tempat tinggal

-isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

-melengkapkan carta minda dengan betul-pppm

-menyelesaikan latihan teka silang kata.

BBM

-gambar,keratin suratkhabar,risalah dan lampiran teka silang kata.

Nilai Murni

-sikap bersyukur

KBKK

-menyenarai,mengenal pasti dan mengecam.

Refleksi

-pelajar dapat membuat teka silang kata dengan betul dan membuat carta minda dengan baik.

MINGGU KE 36

1/9/14 –cuti umum

Tingkatan

1C dan 1E [Geografi ]

Set

1 dan 2

Tajuk

11.1-Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan ,perindustrian,pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim.

Aras 3-merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

 

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis rajah pembentukan hujan asid dan kesannya,kejadian penipisan ozon,kewujudan pulau haba di kawasan Bandar dan kesan rumah hijau.

-menyatakan fenomena cuaca

-melengkapkan carta minda dan latihan pppm

BBM

Rajah dlm buku teks dan lampiran kerja.

Nilai Murni

-mencintai Negara Malaysia.

KBKK

-mengenalpasti,mengecam,menerangkan sebab,mengaitkan dan merumus.

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja yang ditugaskan dengan baik dan memuaskan.

 

MINGGU KE 37 [8/9/14 – 12/9/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 dan 2

Tajuk

12.1-Jenis dan Taburan Tumbuh-tumbuhan semula jadi

Dan hidupan liar di Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semuls jadi di Malaysia.

-memadankan taburan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta Malaysia.

Aras 3-membandingkan dengan contoh rajah profil tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

 

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-meneliti peta Malaysia tentang taburan tumbuh-tumbuhan secara menyeluruh.

-membaca dan menyebut istilah geografi yang berkaitan dengan tajuk.

-menyenaraikan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

-melengkapkan latihan pppm yang disediakan berkaitan dengan tajuk.

BBM

-peta Malaysia.

Nilai Murni

-sikap menghargai alam sekitar/alam semula jadi

KBKK

-mengecam,mengenal pasti

Refleksi

-pelajar dapat melukis peta Malaysia berkaitan dengan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 [SABTU 13/9/14 HINGGA AHAD 21/9/14]

MINGGU ke 38[15/9/14 hingga 19/9/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1

Tajuk

12.2-Hutan Hujan Tropika

Hasil Pembelajaran

Aras 1-mengenal pasti ciri-ciri tumbuh –tumbuhan semula jadi di hutan

Hujan tropika.

-menyenaraikan contoh hidupan liar di hutan hujan tropika.

Aras 3-menghuraikan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di hutan

Hujan tropika.

Pendekatan

-penerangan,

Aktiviti

-meneliti profil empat lapisan hutan hujan tropika.

-mencatat contoh hidupan liar yang berada di setiap lapisan hutan hujan tropika.

-melukis profil empat lapisan hutan hujan tropika .

BBM

-rajah profil hutan hujan tropika.

Nilai Murni

-sayang akan keindahan alam

kbkk

-mengecam,mengenal pasti

Refleksi

-pelajar dapat memahami contoh hidupan liar yang terdapat di setiap lapisan hutan hujan tropika.

 

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2

Tajuk

13.2- Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Negara-negara lain

Hasil Pembelajaran

-Aras 1 –menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

dikawasan gurun panas,tundra,Mediterranean dan monsun

Tropika.

-memadankan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta.

-menyatakan ciri-ciri tumbuh –tumbuhan semula jadi dan hidupan

Liar di kawasan gurun panas,tundra,Mediterranean dan monun

Tropika.

Aras 2-menjelaskan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan

Liar Negara Malaysia dengan Negara –negara lain.

Aras 3-mencerakinkan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan

Liar di kawasan gurun panas,Mediterranean dan monsun tropika.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis peta kawasan yang berkaitan dengan tajuk.

-menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk.

-melengkapkan carta minda.

BBM

-teks petikan.carta

Nilai Murni

-sikap bertanggungjawab

kbkk

-mengecam,mengcirikan

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan latihan dengan betul.

 

MINGGU ke 39 [22/9/14 hingga 26/9/14]

Mata Pelajaran

Geografi [set 1 ]

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1

Tajuk

14.1-Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di

Negara Malaysia.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh kepentingan tumbuh-tumbuhan

Semula jadi Negara Malaysia.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-menulis istilah yang berkaitan,melukis rajah dan mengisi tempat kosong

Sebagai latihan pengukuhan.

BBM

-carta,rajah

Nilai Murni

-cintai alam sekitar

kbkk

-mengecam,menyenaraikan,menjelaskan

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Geografi [set 2 ]

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2

Tajuk

14.1-Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi

Hasil Pembelajaran

Aras 3-merumus tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi

Negara Malaysia secara grafik seperti peta minda.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melengkapkan jadual ,menjawab soalan –soalan struktur,nota ringkas.

BBM

-jadual

Nilai Murni

-sikap bersyukur

kbkk

-merumus

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan jadual dengan baik.

 

MINGGU ke 40 [29/914 hingga 3/10/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1

Tajuk

15.1-Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan

Hidupan liar.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh

-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap

Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-memcatat isi-isi penting[[nota ringkas]

-menjawab soalan-soalan struktur mudah secara lisan dan bertulis.

BBM

-rajah,carta

Nilai Murni

-sikap prihatin

kbkk

-mengecam,mengait

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja/latihan yang disediakan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2

Tajuk

15.1-kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tmbuhan semula jadi dan

Hidupan liar.

Hasil Pembelajaran

Aras 3-menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap

Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa depan.

Pendekatan

-penerangan,bercerita

Aktiviti

-melengkapkan carta kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan

Dan hidupan liar.

BBM

-carta

Nilai Murni

-sikap sayang pada haiwan dan tumbuh-tumbuhan.

kbkk

-mengait,merumus

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan carta minda dengan baik.

 

MINGGU ke 41[6/10/14 hingga 10/10/14]

Mata Pelajaran

Geografi [Set 1]

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1

Tajuk

16. Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyatakan pentingnya dan langkah-langkah memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Aras 3-mencadangkan langkah-langkah lain pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh –tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Pendekatan

-penerangan,cerita

Aktiviti

-mencatat nota ringkas dan lampiran pbs

BBM

-lampiran pbs

Nilai Murni

-sikap rajin

kbkk

Menentukan,mengecam,

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja yang disediakan dengan baik.

 

MINGGU ke 41 dan 42[13/10/14 hingga 17/10/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2

Tajuk

Peperiksaan akhir tahun bermula 8/10/14 hingga 16/10/14

Hasil Pembelajaran

 

Pendekatan

 

Aktiviti

 

BBM

 

Nilai Murni

 

kbkk

 

Refleksi

 

 

MINGGU ke 43 – [20/10/14 hingga 24/10/14 ]Kemaskini markah peperiksaan akhir tahun dan pemulangan buku teks untuk Tingakatan Peralihan,Tingkatan Satu dan Tingkatan Dua.

 

MINGGU ke 44- [27/10/14 hingga 31/10/14 ]

-Hari penyampaian Hadiah dan Sijil -29/10/14

-Kerja-kerja pengemaskini akhir tahun.

MINGGU KE 45 [3/11/14 Isnin hingga 7/11/14 Jumaat]

1C –Latihan Pengukuhan PBS

MINGGU KE 46 [10/11/14 Isnin hingga 14/11/14 Jumaat]

1E –Latihan Pengukuhan PBS

MINGGU KE 47 [ 17/11/14 Isnin hingga 21/11/14 Jumaat] [1C dan 1E –cuti khas sempena SPM dan STPM kerana kekurangan bilik kelas]

 

 

Leave a Comment

RPH GEOGRAFI TINGKATAN 1 M31-M44

#MINGGU ke 31-CUTI HARI RAYA

MINGGU KE 32

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 dan 2

Tajuk

9.3-Faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1- menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi

Cuaca dan iklim Negara Malaysia.

Aras 2 –menghubungkaitkan faktor yang mempengaruhi

Cuaca dan iklim dengan ciri-ciri iklim Malaysia.

-menjelaskan kedudukan Negara Malaysia yang

Bebas daripada taufan,siklon tropical dan kemarau

Yang berpanjangan.

Pendekatan

-penerangan,perbincangan

Aktiviti

-mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

-melukis peta Malaysia untuk kedudukan arah angina monsun timur laut dan monsun barat daya.

-melengkapkan jadual carta minda yang disediakan.

-latihan pppm-lembaran kerja

BBM

-peta,carta

Nilai Murni

-sikap berterima kasih.

KBKK

-mencirikan ,menerangkan sebab,mengecam

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan betul.

MINGGU KE 33

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 dan 2

Tajuk

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup.

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –mengenal pasti keadaan iklim di kawasan zon

Panas,zon sederhana ,zon ssderhana sejuk dan zon

Sejuk.

-menyatakan cara hidup manusia di kawasan –kawasan tersebut.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis peta untuk menentukan zon-zon yang berkaitan

Dan memcatat isi-isi penting tentang tajuk berikut.

-latihan pppm-lembaran kerja.

BBM

Peta dunia-zon-zon iklim

Nilai Murni

-sikap bersyukur

KBKK

-mengenal pasti

Refleksi

-pelajar dapat mengenal pasti zon-zon iklim dunia secara menyeluruh dan dapat melukisnya dengan baik.

 

MINGGU KE 34

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 dan 2

Tajuk

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup.

Hasil Pembelajaran

-Aras 2 –menerangkan iklin Negara Malaysia dan iklim di

Di kawasan zon iklim yang lain.

-menjelaskan cara hidup manusia di kawasan –kawasan iklim yang berlainan zon.

 

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis peta zon –zon iklim di kawasan Siberia,Rusia.

-memcatat nota ringkas dan membuat lembaran pppm.

BBM

-peta kawasan Siberia.

Nilai Murni

-sikap bersyukur.

KBKK

-mengenal pasti,mencirikan

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan struktur mudah secara lisan dan bertulis.

 

# 18/8/14-menghadiri taklimat Bola Jaring ASAT di SMK Tebedu

# 20/8/14 –pertandingan Bola Jaring ASAT di SMK Tebedu sebagai pengadil.

MINGGU KE 35

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 dan 2

Tajuk

10.2 –Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi Negara Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kegiatan ekonomi utama Malaysia-

-menyatakan faktor cuaca dan iklim yang mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti pertanian dan perikanan.

Aras 2 –menghubungkaitkan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan penduduk Malaysia iaitu pertanian dan perikanan.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-menerangkan kegiatan ekonomi yang ada kaitan dengan tempat tinggal

-isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

-melengkapkan carta minda dengan betul-pppm

-menyelesaikan latihan teka silang kata.

BBM

-gambar,keratin suratkhabar,risalah dan lampiran teka silang kata.

Nilai Murni

-sikap bersyukur

KBKK

-menyenarai,mengenal pasti dan mengecam.

Refleksi

-pelajar dapat membuat teka silang kata dengan betul dan membuat carta minda dengan baik.

MINGGU KE 36

1/9/14 –cuti umum

Tingkatan

1C dan 1E [Geografi ]

Set

1 dan 2

Tajuk

11.1-Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan ,perindustrian,pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim.

Aras 3-merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

 

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis rajah pembentukan hujan asid dan kesannya,kejadian penipisan ozon,kewujudan pulau haba di kawasan Bandar dan kesan rumah hijau.

-menyatakan fenomena cuaca

-melengkapkan carta minda dan latihan pppm

BBM

Rajah dlm buku teks dan lampiran kerja.

Nilai Murni

-mencintai Negara Malaysia.

KBKK

-mengenalpasti,mengecam,menerangkan sebab,mengaitkan dan merumus.

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja yang ditugaskan dengan baik dan memuaskan.

 

MINGGU KE 37 [8/9/14 – 12/9/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1 dan 2

Tajuk

12.1-Jenis dan Taburan Tumbuh-tumbuhan semula jadi

Dan hidupan liar di Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semuls jadi di Malaysia.

-memadankan taburan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta Malaysia.

Aras 3-membandingkan dengan contoh rajah profil tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

 

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-meneliti peta Malaysia tentang taburan tumbuh-tumbuhan secara menyeluruh.

-membaca dan menyebut istilah geografi yang berkaitan dengan tajuk.

-menyenaraikan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

-melengkapkan latihan pppm yang disediakan berkaitan dengan tajuk.

BBM

-peta Malaysia.

Nilai Murni

-sikap menghargai alam sekitar/alam semula jadi

KBKK

-mengecam,mengenal pasti

Refleksi

-pelajar dapat melukis peta Malaysia berkaitan dengan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 [SABTU 13/9/14 HINGGA AHAD 21/9/14]

MINGGU ke 38[15/9/14 hingga 19/9/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1

Tajuk

12.2-Hutan Hujan Tropika

Hasil Pembelajaran

Aras 1-mengenal pasti ciri-ciri tumbuh –tumbuhan semula jadi di hutan

Hujan tropika.

-menyenaraikan contoh hidupan liar di hutan hujan tropika.

Aras 3-menghuraikan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di hutan

Hujan tropika.

Pendekatan

-penerangan,

Aktiviti

-meneliti profil empat lapisan hutan hujan tropika.

-mencatat contoh hidupan liar yang berada di setiap lapisan hutan hujan tropika.

-melukis profil empat lapisan hutan hujan tropika .

BBM

-rajah profil hutan hujan tropika.

Nilai Murni

-sayang akan keindahan alam

kbkk

-mengecam,mengenal pasti

Refleksi

-pelajar dapat memahami contoh hidupan liar yang terdapat di setiap lapisan hutan hujan tropika.

 

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2

Tajuk

13.2- Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Negara-negara lain

Hasil Pembelajaran

-Aras 1 –menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

dikawasan gurun panas,tundra,Mediterranean dan monsun

Tropika.

-memadankan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta.

-menyatakan ciri-ciri tumbuh –tumbuhan semula jadi dan hidupan

Liar di kawasan gurun panas,tundra,Mediterranean dan monun

Tropika.

Aras 2-menjelaskan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan

Liar Negara Malaysia dengan Negara –negara lain.

Aras 3-mencerakinkan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan

Liar di kawasan gurun panas,Mediterranean dan monsun tropika.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melukis peta kawasan yang berkaitan dengan tajuk.

-menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk.

-melengkapkan carta minda.

BBM

-teks petikan.carta

Nilai Murni

-sikap bertanggungjawab

kbkk

-mengecam,mengcirikan

Refleksi

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan latihan dengan betul.

 

MINGGU ke 39 [22/9/14 hingga 26/9/14]

Mata Pelajaran

Geografi [set 1 ]

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1

Tajuk

14.1-Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di

Negara Malaysia.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh kepentingan tumbuh-tumbuhan

Semula jadi Negara Malaysia.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-menulis istilah yang berkaitan,melukis rajah dan mengisi tempat kosong

Sebagai latihan pengukuhan.

BBM

-carta,rajah

Nilai Murni

-cintai alam sekitar

kbkk

-mengecam,menyenaraikan,menjelaskan

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Geografi [set 2 ]

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2

Tajuk

14.1-Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi

Hasil Pembelajaran

Aras 3-merumus tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi

Negara Malaysia secara grafik seperti peta minda.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-melengkapkan jadual ,menjawab soalan –soalan struktur,nota ringkas.

BBM

-jadual

Nilai Murni

-sikap bersyukur

kbkk

-merumus

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan jadual dengan baik.

 

 

 

 

 

MINGGU ke 40 [29/914 hingga 3/10/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1

Tajuk

15.1-Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan

Hidupan liar.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh

-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap

Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Pendekatan

-penerangan

Aktiviti

-memcatat isi-isi penting[[nota ringkas]

-menjawab soalan-soalan struktur mudah secara lisan dan bertulis.

BBM

-rajah,carta

Nilai Murni

-sikap prihatin

kbkk

-mengecam,mengait

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja/latihan yang disediakan dengan baik.

 

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2

Tajuk

15.1-kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tmbuhan semula jadi dan

Hidupan liar.

Hasil Pembelajaran

Aras 3-menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap

Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa depan.

Pendekatan

-penerangan,bercerita

Aktiviti

-melengkapkan carta kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan

Dan hidupan liar.

BBM

-carta

Nilai Murni

-sikap sayang pada haiwan dan tumbuh-tumbuhan.

kbkk

-mengait,merumus

Refleksi

-pelajar dapat melengkapkan carta minda dengan baik.

 

MINGGU ke 41[6/10/14 hingga 10/10/14]

Mata Pelajaran

Geografi [Set 1]

Tingkatan

1C dan 1E

Set

1

Tajuk

16. Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyatakan pentingnya dan langkah-langkah memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Aras 3-mencadangkan langkah-langkah lain pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh –tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Pendekatan

-penerangan,cerita

Aktiviti

-mencatat nota ringkas dan lampiran pbs

BBM

-lampiran pbs

Nilai Murni

-sikap rajin

kbkk

Menentukan,mengecam,

Refleksi

-pelajar dapat membuat kerja yang disediakan dengan baik.

 

 

MINGGU ke 41 dan 42[13/10/14 hingga 17/10/14]

Mata Pelajaran

Geografi

Tingkatan

1C dan 1E

Set

2

Tajuk

Peperiksaan akhir tahun bermula 8/10/14 hingga 16/10/14

Hasil Pembelajaran

 

Pendekatan

 

Aktiviti

 

BBM

 

Nilai Murni

 

kbkk

 

Refleksi

 

 

MINGGU ke 43 – [20/10/14 hingga 24/10/14 ]Kemaskini markah peperiksaan akhir tahun dan pemulangan buku teks untuk Tingakatan Peralihan,Tingkatan Satu dan Tingkatan Dua.

 

MINGGU ke 44- [27/10/14 hingga 31/10/14 ]

-Hari penyampaian Hadiah dan Sijil -29/10/14

-Kerja-kerja pengemaskini akhir tahun.

 

Leave a Comment

RPH GEOGRAFI TINGKATAN 1 M31-M37

#MINGGU ke 31-CUTI HARI RAYA

MINGGU KE 32

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

1 dan 2

Tajuk 

9.3-Faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia.

Hasil Pembelajaran 

Aras 1- menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi

Cuaca dan iklim Negara Malaysia.

Aras 2 –menghubungkaitkan faktor yang mempengaruhi

Cuaca dan iklim dengan ciri-ciri iklim Malaysia.

-menjelaskan kedudukan Negara Malaysia yang

Bebas daripada taufan,siklon tropical dan kemarau

Yang berpanjangan. 

Pendekatan 

-penerangan,perbincangan

Aktiviti 

-mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

-melukis peta Malaysia untuk kedudukan arah angina monsun timur laut dan monsun barat daya.

-melengkapkan jadual carta minda yang disediakan.

-latihan pppm-lembaran kerja 

BBM 

-peta,carta

Nilai Murni 

-sikap berterima kasih.

KBKK 

-mencirikan ,menerangkan sebab,mengecam

Refleksi 

-pelajar dapat melengkapkan latihan yang disediakan dengan betul.

MINGGU KE 33

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

1 dan 2

Tajuk 

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup.

Hasil Pembelajaran

Aras 1 –mengenal pasti keadaan iklim di kawasan zon

Panas,zon sederhana ,zon ssderhana sejuk dan zon

Sejuk.

-menyatakan cara hidup manusia di kawasan –kawasan tersebut. 

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti

-melukis peta untuk menentukan zon-zon yang berkaitan

Dan memcatat isi-isi penting tentang tajuk berikut.

-latihan pppm-lembaran kerja. 

BBM 

Peta dunia-zon-zon iklim

Nilai Murni 

-sikap bersyukur

KBKK 

-mengenal pasti

Refleksi 

-pelajar dapat mengenal pasti zon-zon iklim dunia secara menyeluruh dan dapat melukisnya dengan baik.

 

MINGGU KE 34

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

1 dan 2

Tajuk 

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup.

Hasil Pembelajaran 

-Aras 2 –menerangkan iklin Negara Malaysia dan iklim di

Di kawasan zon iklim yang lain.

-menjelaskan cara hidup manusia di kawasan –kawasan iklim yang berlainan zon.

 

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti 

-melukis peta zon –zon iklim di kawasan Siberia,Rusia.

-memcatat nota ringkas dan membuat lembaran pppm.

BBM 

-peta kawasan Siberia.

Nilai Murni 

-sikap bersyukur.

KBKK 

-mengenal pasti,mencirikan

Refleksi 

-pelajar dapat menjawab soalan-soalan struktur mudah secara lisan dan bertulis.

 

# 18/8/14-menghadiri taklimat Bola Jaring ASAT di SMK Tebedu

# 20/8/14 –pertandingan Bola Jaring ASAT di SMK Tebedu sebagai pengadil.

MINGGU KE 35

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

1 dan 2

Tajuk 

10.2 –Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi Negara Malaysia.

Hasil Pembelajaran

Aras 1-menyenaraikan kegiatan ekonomi utama Malaysia-

-menyatakan faktor cuaca dan iklim yang mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti pertanian dan perikanan.

Aras 2 –menghubungkaitkan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan penduduk Malaysia iaitu pertanian dan perikanan.

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti 

-menerangkan kegiatan ekonomi yang ada kaitan dengan tempat tinggal

-isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

-melengkapkan carta minda dengan betul-pppm

-menyelesaikan latihan teka silang kata.

BBM 

-gambar,keratin suratkhabar,risalah dan lampiran teka silang kata.

Nilai Murni 

-sikap bersyukur

KBKK 

-menyenarai,mengenal pasti dan mengecam.

Refleksi 

-pelajar dapat membuat teka silang kata dengan betul dan membuat carta minda dengan baik.

MINGGU KE 36

1/9/14 –cuti umum

Tingkatan 

1C dan 1E [Geografi ]

Set 

1 dan 2

Tajuk 

11.1-Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

Aras 2-menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan ,perindustrian,pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim.

Aras 3-merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

 

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti 

-melukis rajah pembentukan hujan asid dan kesannya,kejadian penipisan ozon,kewujudan pulau haba di kawasan Bandar dan kesan rumah hijau.

-menyatakan fenomena cuaca

-melengkapkan carta minda dan latihan pppm 

BBM 

Rajah dlm buku teks dan lampiran kerja.

Nilai Murni 

-mencintai Negara Malaysia.

KBKK 

-mengenalpasti,mengecam,menerangkan sebab,mengaitkan dan merumus.

Refleksi 

-pelajar dapat membuat kerja yang ditugaskan dengan baik dan memuaskan.

 

MINGGU KE 37 [8/9/14 – 12/9/14]

Mata Pelajaran 

Geografi 

Tingkatan 

1C dan 1E 

Set 

1 dan 2

Tajuk 

12.1-Jenis dan Taburan Tumbuh-tumbuhan semula jadi

Dan hidupan liar di Malaysia.

Hasil Pembelajaran 

Aras 1-menyenaraikan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semuls jadi di Malaysia.

-memadankan taburan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta Malaysia.

Aras 3-membandingkan dengan contoh rajah profil tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

 

Pendekatan 

-penerangan

Aktiviti 

-meneliti peta Malaysia tentang taburan tumbuh-tumbuhan secara menyeluruh.

-membaca dan menyebut istilah geografi yang berkaitan dengan tajuk.

-menyenaraikan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

-melengkapkan latihan pppm yang disediakan berkaitan dengan tajuk. 

BBM 

-peta Malaysia.

Nilai Murni 

-sikap menghargai alam sekitar/alam semula jadi

KBKK 

-mengecam,mengenal pasti

Refleksi 

-pelajar dapat melukis peta Malaysia berkaitan dengan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 [SABTU 13/9/14 HINGGA AHAD 21/9/14]

Leave a Comment

Older Posts »